Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat vastgelegd wat er mag worden gebouwd en voor welke functies gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Het plan geeft aan waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden enzovoorts zijn toegestaan. Een nieuwbouwplan moet passen binnen het bestemmingsplan voor dat gebied.

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 delen:

  • De regels;
  • Eén of meerdere digitale kaarten (‘verbeeldingen’);
  • Een toelichting.

Bestemmingsplannen inzien

Sinds 1 januari 2010 publiceren overheidsinstellingen alle nieuwe bestemmingsplannen digitaal via de website ruimtelijkeplannen.nl. Ga hier naar ruimtelijkeplannen.nl. 

Bestemmingsplannen in procedure

Bestemmingsplan, ontheffing en wijziging

Het kan zijn dat een voorgenomen project in strijd is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Er zijn verschillende afwijkingsmogelijkheden.

Bestemmingsplannen in werking

Er zijn diverse bestemmingsplannen in werking. U leest op deze speciale pagina daar alles over.

Voorbereidingsbesluiten

Met een voorbereidingsbesluit wil de gemeente voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden die strijdig zijn met het toekomstig bestemmingsplan. Een voorbereidingsbesluit wordt genomen door de gemeenteraad. Het besluit heeft een maximale werkingsduur van één jaar.

Ter inzage

De voorbereidingsbesluiten en het besluit tot gedeeltelijke intrekking liggen ter inzage in het Huis voor de Stad. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via het online afspraakformulier.

Voorbereidingsbesluit Buitengebied Helmond

Uw Reactie
Uw Reactie