• Home
 • Bestemmingsplan, afwijken van

Bestemmingsplan, afwijken van

Als u een bouwplan heeft, moet u controleren of uw plannen in het bestemmingsplan van de gemeente passen. Ook als u alleen met een deel van het gebouw aan de slag wilt, zoals een erker, uitbouw of andere verbouwing. Controleer uw plan ook als u een bestaand gebouw op een andere manier wilt gebruiken. Passen uw plannen niet in het bestemmingsplan? Mogelijk kunt u dan aan de gemeente toestemming vragen om hiervan af te wijken. 

Er zijn verschillende manieren waarop u van het bestemmingsplan kunt afwijken:

 • Tijdelijke afwijking (voor maximaal 10 jaar): vooral bedoeld om te voorzien in een tijdelijke behoefte. Daarna moet u de situatie in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
 • Binnenplanse afwijking: voor een afwijking die al in het bestemmingsplan staat beschreven.
 • Buitenplanse afwijking: voor een afwijking die niet in het bestemmingsplan staat, maar wel in bijlage II artikel 4 van het Besluit Omgevingsrecht. 
 • Met een speciaal (groter) project: stuur met uw aanvraag een goede ruimtelijke onderbouwing mee. Ga bijvoorbeeld in op de gevolgen voor het milieu of de bodem. Of leg uit waarom de grond archeologische waarde heeft.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan zijn:

 • U heeft vooraf overlegd met belanghebbenden.
 • Uw plannen gaan niet ten koste van de aangewezen functies van een gebied. Als u bijvoorbeeld een bedrijfspand wilt bouwen in een woongebied, dan mag dat niet leiden tot minder woongenot voor de omwonenden.
 • De gemeenteraad geeft een positief advies over uw aanvraag.

Aanpak

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Zo vraagt u een vergunning aan voor het afwijken van het omgevingsplan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft.
 • Log in
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

Het is ook mogelijk om het verzoek, inclusief argumentatie en situatieschets, eerst schriftelijk in te dienen. Verstuur uw schriftelijke verzoek naar onderstaand adres. Daarna hoort u of medewerking voor het afwijken van het bestemmingsplan in principe mogelijk is.

Online regelen

Kosten

De kosten van een aanvraag zijn afhankelijk van de activiteit(en) die u aanvraagt en welke procedure er wordt gevolgd. U betaalt per activiteit waarvoor u een vergunning aanvraagt. De kosten staan in de tarieventabel van de legesverordening. Deze vindt u onderaan deze pagina,

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

Team Vergunningen Postbus 950 5700 AZ Helmond Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie