• Home
  • Omgevingsplan bekijken

Omgevingsplan bekijken

In een bestemmingsplan staat onder andere waar en wat gebouwd mag worden. Er staat ook in waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Dit is bijvoorbeeld handig als u bouwplannen heeft of een bedrijf wilt beginnen.

Heeft u plannen die anders zijn dan het bestemmingsplan? Kijk dan bij het gerelateerde product 'Afwijking van het bestemmingsplan'.

Aanpak

U kunt (ontwerp)bestemmingsplannen bekijken op de website Ruimtelijke Plannen.

Geeft het bestemmingsplan onvoldoende duidelijkheid of is er nader onderzoek nodig? Dan kunt u schriftelijk een verzoek om bestemmingsplaninformatie indienen. Dat kan ook per e-mail (via omgevingsvergunningen@helmond.nl). Uw vraag wordt dan behandeld als een (bouw)inlichting. Bevat uw verzoek onvoldoende gegevens, dan zullen wij u om een aanvulling vragen. 

Via het omgevingsloket kunt u ook digitaal een vooroverleg aanvragen. U start met een aanvraag en vult alle gevraagde gegevens in. Daarna voegt u alle benodigde documenten digitaal toe. U gaat vervolgens naar 'contact bevoegd gezag' en stelt deze open voor bevoegd gezag.

U kunt een bestemmingsplan bekijken op ruimtelijkeplannen.nl

Online regelen

Kosten

Soms kost een informatieverzoek geld. De kosten staan in de tarieventabel van de legesverordening.

Adressen

Team Vergunningen Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie