Digitale toegankelijkheid

Iedereen die onze website gebruikt, moet alle informatie gemakkelijk vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we op deze website zoveel mogelijk volgens de wettelijke toegankelijkheidscriteria. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de site via het toetsenbord. Daarmee zorgen wij ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Onze website is op 17 januari 2020 getoetst door de toetsingspartij CARDAN Technobility. 

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Helmond streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Helmond die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Gemeente Helmond te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Gemeente Helmond is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Helmond verklaart dat de website Gemeente Helmond volledig voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De informatie onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus bevat de onderbouwing van de toegankelijkheidsclaim.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 17-01-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Helmond, Barbara Crützen (Manager Burgerzaken en Klantcontact).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-03-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webcare@helmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 2 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Klik hier om een melding te doen.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat volledig aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd.

De website Gemeente Helmond is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Helmond dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheidtoegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat OF in het machineleesbare formaat EARL;
 6. alle tijdens het onderzoek gevonden fouten zijn hersteld;
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  https://www.helmond.nl/toegankelijkheid
  - onderzoeksdatum: 17-01-2020
  - onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  - de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden
  - de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De gemeente Helmond heeft digitale toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. De organisatie zal hier continu aan blijven werken om dit verbeteren. Op Helmond.nl wordt gelinkt naar andere websites, zoals de programmabegroting, wegwerkzaamheden en diverse gemeentelijke projectwebsites. Niet al deze websites voldoen aan de webrichtlijnen. We zijn actief op zoek naar oplossingen om ook deze volledig toegankelijk te maken. De webrichtlijnen stellen ook eisen aan pdf's. De gemeente Helmond is op dit moment bezig met het toegankelijk maken van deze pdf's conform de wettelijke richtlijnen.

Versie 1.1

Uw Reactie
Uw Reactie