Digitale toegankelijkheid

Iedereen die onze website gebruikt, moet alle informatie gemakkelijk vinden, gebruiken en bekijken. Daarom werken we op deze website zoveel mogelijk volgens de wettelijke toegankelijkheidscriteria. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de site via het toetsenbord. Daarmee zorgen wij ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor iedereen.

Onze website is op 17 januari 2020 getoetst door de toetsingspartij CARDAN Technobility. 

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Helmond streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Helmond die valt binnen de werkingssfeer van 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'.

De links waarop de inhoud van de website van gemeente Helmond te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van gemeente Helmond is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Gemeente Helmond verklaart dat de website Gemeente Helmond volledig voldoet aan 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat aan alle eisen wordt voldaan.

Zie onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' voor meer gedetailleerde informatie.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 18-12-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Helmond, Barbara Crützen (Manager Burgerzaken en Klantcontact).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-12-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webcare@helmond.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 2 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Klik dan hier om een melding te doen.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt de claim dat gedeeltelijk aan de in 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' gestelde eisen is voldaan nader onderbouwd. De website van gemeente Helmond is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens gemeente Helmond dat aan alle onderstaande kenmerken is voldaan:

 1. het onderzoek omvat alle inhoud die volgens 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid' toegankelijk moet worden gemaakt;
 2. het onderzoek is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 12 maanden;
 3. de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig;
 4. voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd door de Auto-WCAG Community Group;
 5. alle onderzoekresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat of in het machineleesbare formaat EARL;
 6. voor elke afzonderlijke afwijking op de eisen die tijdens het onderzoek werd gevonden en die niet kon worden hersteld wordt aangegeven:
  • [referentienummer]
   • Beschrijving:[beknopte beschrijving van de afwijking]
   • Oorzaak: [reden waarom (nog) niet aan de eis kon worden voldaan]
   • Gevolg: [impact van de afwijking voor personen met een functiebeperking]
   • Alternatief: [of een toegankelijk alternatief beschikbaar is. En zo ja, welk]
   • Maatregel: [te nemen maatregel(en) om de afwijking op te heffen]
    • mogelijkheid om aan te geven of de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich meebrengt: [ja/nee][toelichting als het antwoord op de vraag 'ja' is]
   • planning: [uiterste datum waarop de afwijking zal zijn hersteld]
  (zie onder het kopje Afwijkingen)
 7. alle evaluatie- en onderzoekresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn online beschikbaar
  (zie onder het kopje Evaluatie- en onderzoekresultaten

Afwijkingen

Technische afwijkingen

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving: Alternatieve teksten bij afbeeldingen in nieuwsberichten voldoen nog niet allemaal.
  • Oorzaak: De mogelijkheid was er niet om het alt-veld bij decoratieve afbeeldingen leeg te laten.
  • Gevolg: Er wordt alternatieve tekst voorgelezen die niet goed is.
  • Alternatief: Niet van toepassing
  • Maatregel: Dit is meteen na het onderzoek technisch en redactioneel opgepakt. Ondertussen is dit opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 17-12-2019
 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving: Er was sprake van dubbele content door het gebruik van alternatieve teksten die gelijk waren aan de titel van een stuk tekst.
  • Oorzaak: Was automatisch zo gecodeerd.
  • Gevolg: Een titel werd twee keer voorgelezen, als titel en en beschrijving van afbeelding.
  • Alternatief: Niet van toepassing.
  • Maatregel: Dit is meteen na het onderzoek technisch opgepakt. Ondertussen is dit opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 17-12-2019
 1. SC 1.4.11 - Niet-tekstueel contrast [niveau AA]
  • Beschrijving: Het contrast van het kader van de zoekvelden is niet voldoende.
  • Oorzaak: Kleur is technisch niet goed ingesteld.
  • Gevolg: Kader van zoekveld is niet voor iedereen duidelijk genoeg zichtbaar.
  • Alternatief: Niet van toepassing.
  • Maatregel: Dit is na het onderzoek meteen technisch opgepakt en opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 17-12-2019
 1. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving: Op de pagina https://www.helmond.nl/werkenbij vallen verschillende onderdelen weg. Onder andere valt er tekst weg die op de wisselende achtergrond staat, ook de link naar het vlog en de link 'bekijk hier alle vlogs' valt weg.
  • Oorzaak: De pagina is niet responsive.
  • Gevolg: Bij het inzoomen van de pagina op 200% valt er content weg.
  • Alternatief: Niet van toepassing.
  • Maatregel: De pagina dient opnieuw gebouwd te worden. Dit wordt onderzocht.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 31-01-2020
 1. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving: De Youtube video's op de website zijn niet op de juiste manier te bedienen met sneltoetsen.
  • Oorzaak: Niet de juiste parameters zijn opgenomen in de embed code.
  • Gevolg: Bediening van de tekentoetsen bij video's werkt niet goed.
  • Alternatief: Niet van toepassing.
  • Maatregel: Dit is na het onderzoek meteen technisch en redactioneel opgepakt. Dit is ondertussen opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 17-12-2019
 1. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving: Niet alle titels van de website pagina's zijn uniek.
  • Oorzaak: Dit is niet meegenomen bij de bouw van de website.
  • Gevolg: Het is niet altijd duidelijk op welke pagina van de website de gebruiker zich bevindt als de paginatitel leidend is.
  • Alternatief: Niet van toepassing.
  • Maatregel: Dit is na het onderzoek meteen technisch opgepakt en opgelost.
   • brengt de uitvoering van de maatregel een onevenredige last met zich mee? Nee
  • planning: 17-12-2019

Evaluatie- en onderzoekresultaten

 • https://www.helmond.nl/toegankelijkheid
  • onderzoeksdatum: 17-01-2020
  • onderzoeksmethode: handmatig onderzoek
  • de beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan12maanden
  • de handmatige evaluatie is uitgevoerd overeenkomstig een adequaat gedocumenteerde evaluatiemethode; WCAG-EM of gelijkwaardig: wel

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Aanvullende informatie van de overheidsinstantie

De gemeente Helmond heeft digitale toegankelijkheid hoog in het vaandel staan. De organisatie zal hier continu aan blijven werken om dit te verbeteren. Op Helmond.nl wordt gelinkt naar andere websites, zoals de programmabegroting, wegwerkzaamheden en diverse gemeentelijke projectwebsites. Niet al deze websites voldoen aan de webrichtlijnen. We zijn actief op zoek naar oplossingen om ook deze volledig toegankelijk te maken. De webrichtlijnen stellen ook eisen aan pdf's. De gemeente Helmond is op dit moment bezig met het toegankelijk maken van deze pdf's conform de wettelijke richtlijnen.

Versie 1.1

Uw Reactie
Uw Reactie