Masterplan en beeldkwaliteitsplan Brainport Smart District

Voor het gebied ten noorden van het spoor in de wijk Brandevoort is op 22 februari 2022 door de gemeenteraad ingestemd met het masterplan en beeldkwaliteitsplan Brainport Smart District.

Brainport Smart District wordt globaal begrensd door de A270 en het spoor, de Brandevoortse Dreef en de grens met de buurgemeenten.

De Stichting Brainport Smart District en gemeente Helmond ontwikkelen in dit gebied ‘de wijk van de toekomst’. De wijk wordt een proeftuin (living lab) waar innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair bouwen worden ontwikkeld en toegepast.  Bij die ontwikkelingen staan steeds de bewoners centraal. Zij bepalen samen hoe hun leefomgeving vorm krijgt en hun buurt tot leven komt. Een buurt waarin iedereen welkom is en kan meedoen.
U kunt het masterplan en beeldkwaliteitsplan bekijken op helmond.raadsinformatie.nl (vergadering gemeenteraad 22 februari 2022, punt 17).

Uw Reactie
Uw Reactie