Afvalinzameling 2021

Door nog beter afval te scheiden en minder restafval over te houden, werken we samen aan de verduurzaming en het betaalbaar houden van de Helmondse afvalinzameling. Lees op deze pagina meer over het nieuwe afval scheiden.

Helmonders met een restafvalcontainer betalen een lager basistarief en een extra bedrag per lediging, dat ingaat vanaf de 7e lediging van de restafvalcontainer. Daarnaast veranderen de tarieven voor de milieustraat. Zo stimuleren we daar ook tot betere afvalscheiding.  

Voor alle Helmonders die gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval, starten wij in de loop van 2021 met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Zodat zij dit niet meer bij het restafval hoeven te doen. Zij betalen in 2021 nog één vast tarief voor het hele jaar. Helmonders van het stadspanel hebben meegedacht over deze veranderingen.

In Helmond scheiden we al veel afval. Toch houden we gemiddeld nog 245 kilogram restafval per inwoner per jaar over. Dat is 61 kilogram méér dan vergelijkbare gemeenten. En meer dan het dubbele van de landelijke doelstelling: 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020.

Tegelijk stijgen in Nederland de kosten voor de verwerking van restafval flink. Hierdoor stijgt ook onze afvalstoffenheffing. Als we geen diftar hadden ingevoerd, dan zou de afvalstoffenheffing voor iedereen met 15% zijn gestegen. En dat hoeft niet. Door minder restafval te maken, kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken en tegelijk werken aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding. En dat is mogelijk. Ons restafval bestaat namelijk nog voor 75% uit afvalstromen die in Helmond al gescheiden worden ingezameld. Zoals groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic en metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en papier. Het is dus belangrijk dat we allemaal ons afval zo goed mogelijk scheiden. Om dit te stimuleren geldt sinds 1 januari: hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. Doet u mee?

Laagbouw (woningen met restafvalcontainer)

Uw afvalstoffenheffing is vanaf dit jaar gesplitst in een vast en een variabel deel. Het vaste deel is het basistarief. Daarin zitten het legen van de groente-, fruit- en tuinafval (gft)-container, het ophalen van de zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), oud papier en klein chemisch afval (KCA) en het gebruik van de brengvoorzieningen voor glas en textiel. Ook zitten in het basistarief de eerste zes ledigingen van de restafvalcontainer. Zet u uw restafvalcontainer dit jaar meer dan zes keer per jaar aan de straat? Dan betaalt u vanaf de 7e lediging een extra bedrag per lediging. Dat is het variabele tarief.

Scheidt u uw afval beter, dan hoeft u uw restafvalcontainer minder vaak te laten legen. En dat scheelt u in de kosten voor restafval. Wilt u weten welk afval u gescheiden kunt aanbieden? Of twijfelt u welk afval waarbij mag? Kijk dan in DeAfvalApp op www.deafvalapp.nl en log in met uw postcode en huisnummer.

Hoogbouw (appartementen en Brandevoort De Veste)

Bij de hoogbouw zamelen we nu nog geen groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart in. Hoogbouwbewoners moeten dat nu nog noodgedwongen bij het restafval doen. Daarom betalen zij dit jaar één vast tarief, namelijk 237,46 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan 14 keer het legen van een 140 liter restafvalcontainer.

In de loop van 2021 starten wij bij appartementen en Brandevoort de Veste met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Dat doen we wijk voor wijk. Wij informeren de bewoners van tevoren over de aparte gft-inzameling en de gevolgen voor hun restafvalinzameling.

Laagbouw 

Uw afvalstoffenheffing is vanaf dit jaar gesplitst in een vast en een variabel deel. Het vaste deel is het basistarief. Daarin zitten het legen van de groente-, fruit- en tuinafval (gft)-container, het ophalen van de zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd), oud papier en klein chemisch afval (KCA-bus 2x per jaar) en het gebruik van de brengvoorzieningen voor glas en textiel. Ook zitten in het basistarief de eerste zes ledigingen van de restafvalcontainer. Zet u uw restafvalcontainer dit jaar meer dan 6 keer per jaar aan de straat? Dan betaalt u vanaf de 7e lediging een extra bedrag per lediging. Dat is het variabele tarief. 

De hoogte van het basistarief en het variabele tarief hangt af van het formaat van uw restafvalcontainer. U vindt deze tarieven in de tabel hieronder.

 
  Basistarief

Variabel tarief 

(vanaf de 7e lediging van uw restafvalcontainer)

140 liter (restafval) 197,46 euro per jaar 5,00 euro per lediging
240 liter (restafval) 219,06 euro per jaar 8,60 euro per lediging


Heeft u meer dan één restafvalcontainer? Dan betaalt u de basisheffing voor uw grootste restafvalcontainer. Hierin zitten de eerste zes ledigingen voor deze container inbegrepen. Vanaf de zevende lediging van deze container betaalt u het variabele tarief per lediging. Voor elke extra restafvalcontainer die u heeft, betaalt u alleen het variabele tarief per lediging, maar wel meteen vanaf de 1e lediging.

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak uw restafvalcontainer aan straat hoeft en hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. Wilt u weten welk afval u gescheiden kunt aanbieden? Of twijfelt u welk afval waarbij mag? Kijk dan in DeAfvalApp op www.deafvalapp.nl en login met uw postcode en huisnummer. Of download DeAfvalApp gratis in de App Store of Google Play Store.

Hoogbouw

Bij de hoogbouw zamelen we nu nog geen groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart in. Hoogbouwbewoners moeten dat nu nog noodgedwongen bij het restafval doen. Daarom betalen zij dit jaar één vast tarief, namelijk 237,46 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan 14 keer het legen van een 140 liter restafvalcontainer.

In de loop van 2021 starten wij bij appartementen en Brandevoort de Veste met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Dat doen we wijk voor wijk. Wij informeren de bewoners van tevoren over de aparte gft-inzameling en de gevolgen voor hun restafvalinzameling.

Klik hier om zelf uw container om te ruilen. Voor alle containerruilingen is het tarief €30,-.

Het lijkt misschien op het eerste gezicht dat u altijd duurder uit bent met diftar, maar dat is niet waar. Als we geen diftar hadden ingevoerd, dan zou de afvalstoffenheffing in 2021 voor iedereen met 15% omhoog zijn gegaan. Dit vanwege de gestegen kosten voor de verwerking van restafval. Door minder restafval te maken, kunnen we de stijging van de afvalstoffenheffing beperken en tegelijk werken aan de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding. Daarom geldt sinds 1 januari: hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. U heeft met diftar dus zelf invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt. Als u goed uw afval scheidt en minder restafval maakt, kunt u goedkoper uit zijn dan wanneer diftar niet was ingevoerd. Dit leggen we uit in een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld

Heeft u één 140 liter restafvalcontainer en zet u deze in 2021 niet meer dan 14 keer aan de straat? Dan bent u goedkoper uit dan wanneer diftar niet was ingevoerd. Zet u uw restafvalcontainer in 2021 niet meer dan 9 keer aan straat? Dan bent u zelfs goedkoper uit dan vorig jaar. Kijk in de tabel hieronder voor de resultaten van deze rekensom.

In gemeenten die al langer diftar hebben, is gebleken dat diftar inwoners helpt om hun afval beter te scheiden en zo minder restafval over te houden. Gemiddeld zet een huishouden in een diftar-gemeente hun 140 liter restafvalcontainer nog 14 keer per jaar aan straat.

 
      met diftar met diftar met diftar als diftar niet was ingevoerd
      0 tot 6 keer ledigen restafval-container

9 keer ledigen restafval-container

14 keer ledigen restafval-container

= prijsstijging van 15% t.o.v. 2020
Restafval-container Gft-container Kosten 2020 Kosten 2021 Kosten 2021 Kosten 2021 Kosten 2021
140 liter 140 liter of 240 liter € 213,12 € 197,46 € 212,46 € 237,46 € 245,09
240 liter 140 liter € 246,72 € 219,06 € 244,86 € 287,86 € 283,73
240 liter 240 liter € 280,32 € 219,06 € 244,86 € 287,86 € 322,37


Wilt u voor elk aantal ledigingen weten wat u gaat betalen? Kijk dan bij de vraag `Totale kosten per aantal ledigingen restafvalcontainer´. 

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak uw restafvalcontainer aan straat hoeft en hoe minder afvalstoffenheffing u betaalt. Wilt u weten welk afval u gescheiden kunt aanbieden? Of twijfelt u welk afval waarbij mag? Kijk dan in DeAfvalApp op www.deafvalapp.nl en login met uw postcode en huisnummer. Of download DeAfvalApp gratis in de App Store of Google Play Store.

Het afsprakensysteem voor de milieustraat dat we vanwege corona hebben ingevoerd, blijft ook in 2021 bestaan. Dit betekent dat als u de milieustraat wilt bezoeken, u vooraf een afspraak inplant. De afspraakbevestiging is uw toegangsbewijs. Zo zorgen we dat alleen Helmondse inwoners gebruikmaken van de milieustraat aan de Gerstdijk. En het voorkomt drukte en lange wachtrijen aan de poort. Op dit moment gelden voor de milieustraat nog de tarieven van vorig jaar.

Let op: de tarieven op de milieustraat veranderen in de loop van 2021. Lees hieronder wat dit voor u betekent. Houd deze webpagina in de gaten voor de definitieve invoerdatum.

Wijzigingen in de loop van dit jaar (nu nog niet van kracht)

In de loop van 2021 wordt het toegangstarief hoger wanneer u de milieustraat meer dan 4 keer per kalender jaar bezoekt met afval uit categorie 2 of 3 of met matrassen. Brengt u alleen categorie 1 afval naar de milieustraat? Dan blijven deze bezoeken gratis, ongeacht hoe vaak u komt. Of bekijk welk afval in welke categorie valt.
Wilt u weten welke tarieven in de loop van dit jaar worden ingevoerd, kijk dan in de tabel hieronder. Pas vanaf de invoerdatum van de nieuwe tarieven, gaan uw bezoeken meetellen voor het nieuwe tarief. Al uw bezoeken voor die tijd, tellen niet mee voor het nieuwe tarief en hiervoor geldt nog het tarief van vorig jaar.

Zodra de definitieve invoerdatum bekend is, maken we dat bekend via onze website, de gemeentepagina in weekblad De Loop en via een pushmelding in DeAfvalApp. Heeft u DeAfvalApp nog niet op uw telefoon of tablet? Download deze dan gratis in de Apple Store en Google Play Store, log in met uw postcode en huisnummer en stel de meldingen in.

 
Omschrijving afvalstroom   Hoeveelheid Tarief  bezoek 1-4 Tarief bezoek 5-8 Tarief bezoek 9-12 Tarief bezoek 13-16 > bezoek 16
Categorie 1              
Gratis afvalstromen Auto / fiets 0 - 2 m3 € - € - € - € - € -
Categorie 2              
Grof huisvuil, autobanden met velg, grond, blad/gras, snoeihout, max 2 vuilniszakken Fiets 0 - 2 m3 €3,00 €6,00 €12,00 €24,00 weigering
  Auto 0 - 2 m3 €8,00 €16,00 €32,00 €64,00 weigering
Vuilniszakken   Maximaal 2 huisvuilzakken per bezoek inbegrepen bij tarief Grof huisvuil
Categorie 3              
Bouw- en sloop afval, puin, gips Fiets 0 - 1 m3 €3,00 €6,00 €12,00 €24,00  weigering
  Auto 0 - 1 m3 €8,00 €16,00 €32,00 €64,00 weigering
Categorie 3              
Bouw- en sloop afval, puin, gips Fiets 1 - 2 m3 €6,00  €12,00  €24,00  €48,00  weigering
  Auto 1 - 2 m3 €16,00 €32,00  €64,00 €128,00  weigering
Matras breed < 140 cm   per stuk €5,00 €5,00   €5,00 €5,00  weigering
Matras breed > 140 cm   per stuk €10,00  €10,00  €10,00  €10,00  weigering

Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald? Of welk afval waarbij mag? Ga dan naar uw persoonlijke afvalkalender op www.deafvalapp.nl of download DeAfvalApp op uw smartphone of tablet. Zo mist u nooit een ophaaldag!

Uw Reactie
Uw Reactie