• Inwoner
  • Afvalstoffenheffing betalen

Afvalstoffenheffing betalen

De gemeente zorgt voor de inzameling en verwerking van uw afval. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente. Hoeveel u betaalt, hangt af van de grootte en het aantal restafvalcontainers dat u op 1 januari gebruikt. Als u geen container gebruikt en afval op andere manieren aanbiedt (bijvoorbeeld via verzamelcontainers), dan betaalt u meestal het basistarief. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Extra regel afvalstoffenheffing op aanslag

Valt u onder het basistarief (1 x 140 liter restafval en 1 x 140 liter gft-afval), dan staat er op uw aanslag één aanslagregel voor de afvalstoffenheffing. Heeft u grotere (240 liter) of meer restafvalcontainers, dan ziet u op de aanslag één of twee regels met aanvullende kosten.

Aanpak

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

U ontvangt deze meestal in januari. Als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag, kunt u bezwaar maken. U vult daarvoor het digitale bezwaarformulier in via onderstaande knop 'online regelen'. Meer informatie over bezwaar maken leest u bij het gerelateerde product 'Bezwaarschrift indienen, belastingen en WOZ-waarde' onderaan deze pagina.

Online regelen

Kosten

Laagbouw

Grootte restafvalcontainer Basistarief Restafval
  Dit bedrag dekt de kosten voor het ophalen van uw GFT-container, papiercontainer en PMD-zakken en de kosten voor het legen van de glasbakken en textielcontainers. Ook dekt dit bedrag de kosten voor de eerste 6 ledigingen van uw restafvalcontainer. Bij meer dan 6 ledigingen van de restafvalcontainer per jaar.
140 liter 197,46 euro per jaar 5,00 euro per keer
240 liter 219,06 euro per jaar 8,60 euro per keer

Bovenstaande tarieven zijn jaarbedragen.

  • Bij nieuwe woningen kunt u binnen 2 maanden éénmaal gratis containers laten plaatsen. Bij een verhuizing naar een bestaande woning met containers, kunt u binnen 2 maanden éénmaal de containers gratis laten wisselen.
  • Indien binnen de termijn van 2 maanden na een verhuizing van een belastingplichtige, die zich van buiten de gemeente in Helmond vestigt of voor het eerst dat belastingjaar belastingplichtig wordt in Helmond, een containerwisseling plaats heeft gevonden zal voor het lopende belastingjaar het laagste volume, aanwezig op het betreffende adres als grondslag voor de heffing worden gehanteerd. Met ingang van het eerstvolgende belastingjaar zal de grondslag van de heffing weer het feitelijk aanwezige containervolume zijn.

Let op: als u vanwege gezondheidsredenen veel huishoudelijk afval hebt, kunt u korting krijgen op uw afvalstoffenheffing. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum via het contactformulier op onze website of telefoonnummer 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer).

Hoogbouw

Voor de hoogbouw (appartementen en Brandevoort De Veste) geldt begin 2021 wel nog één vast tarief per jaar, namelijk 237,46 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan 14x het legen van een 140 liter restafvalcontainer.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit of de hoogte van de aanslag? U kunt binnen 6 weken online bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Vul hiervoor het online formulier in.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie