• Inwoner
  • Afvalstoffenheffing betalen

Afvalstoffenheffing betalen

Wij zorgen voor de inzameling en verwerking van uw afval. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing. Hoeveel u betaalt, hangt af van de grootte en het aantal keren, dat u de restafvalcontainers aanbiedt. Als u geen container gebruikt en afval op andere manieren aanbiedt (bijvoorbeeld via verzamelcontainers), dan betaalt u meestal het basistarief.  Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Aanpak

Zo betaalt u afvalstoffenheffing:

  • De gemeente stuurt u elk jaar een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

U ontvangt deze meestal in januari. Als u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag, kunt u bezwaar maken. U vult daarvoor het digitale bezwaarformulier in via onderstaande knop 'online regelen'. Meer informatie over bezwaar maken leest u bij het gerelateerde product 'Bezwaarschrift indienen, belastingen en WOZ-waarde' onderaan deze pagina.

Online regelen

Kosten

Laagbouw

Uw afvalstoffenheffing is gesplitst in een vast en een variabel deel. Het vaste deel is het basistarief. Dat betaalt u voor:

  • het legen van de groente-, fruit- en tuinafval (gft)-container;
  • het legen van de papiercontainer
  • het ophalen van de zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd);
  • het gebruik van de inzamelpunten voor glas en textiel;
  • het gebruik van de klein chemisch afval (kca)-bus en het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP 4x per jaar).

Daarnaast betaalt u apart voor elke keer dat u uw restafvalcontainer laat legen. Dat noemen we het variabele tarief. De hoogte van het variabele tarief hangt af van de grootte van uw restafvalcontainer.

Grootte restafvalcontainer Basistarief 2023 Variabel tarief 2023
    Vanaf de eerste lediging van de restafvalcontainer.
140 liter 206,52 euro per jaar

5,65 euro per lediging, vanaf de 1e lediging

240 liter 206,52 euro per jaar 9,72 euro per lediging, vanaf de 1e lediging 

Bovenstaande tarieven zijn jaarbedragen.

  • Bij nieuwe woningen kunt u binnen 2 maanden éénmaal gratis containers laten plaatsen. Bij een verhuizing naar een bestaande woning met containers, kunt u binnen 2 maanden éénmaal de containers gratis laten wisselen.

Let op: Als u vanwege gezondheidsredenen veel huishoudelijk afval hebt, kunt u korting krijgen op uw afvalstoffenheffing. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum via het contactformulier op onze website of telefoonnummer 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer).

Hoogbouw

Voor de hoogbouw (appartementen en Brandevoort De Veste) geldt in 2023 nog één vast tarief per jaar, namelijk 251,72 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan het vaste deel inclusief het 8 keer legen van een 140 liter restafvalcontainer.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit of de hoogte van de aanslag? U kunt binnen 6 weken online bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Vul hiervoor het online formulier in.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie