• Inwoner
  • Afvalstoffenheffing betalen

Afvalstoffenheffing betalen

Wij zorgen voor de inzameling en verwerking van uw afval. Hiervoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing. Hoeveel u betaalt, hangt af van hoe goed u uw afval scheidt en hoeveel restafval u overhoudt. Bedrijven en winkels betalen geen afvalstoffenheffing. Zij betalen reinigingsrecht of regelen zelf de inzameling van hun afval.

Aanpak

De gemeente stuurt u elk jaar eind januari een aanslag. Hierin staat hoeveel u betaalt en hoe u kunt betalen.

Online regelen

Kosten

Vast basisbedrag en extra bedrag voor restafval

Uw afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen:

  • een vast basisbedrag;
  • een bedrag voor de hoeveelheid restafval die u weggooit.

Het vaste basisbedrag betaalt u voor:

  • het ophalen van papier-, PMD-, GFT en etensresten;
  • de inzamelpunten voor glas, textiel (zoals kleding) en luiers;
  • het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de bus voor het klein chemis afval (KCA);
  • de milieustraat (voor sommige afvalsoorten moet u bij de milieustraat extra betalen.

Heeft u een eigen restafvalbak bij uw woning? Dan betaalt u een extra bedrag voor elke keer dat u de restafvalbak laat legen. De hoogte van dit bedrag hangt af van de grootte van uw restafvalbak.

Woont u in een appartement of De Veste en gooit u restafval in een ondergrondse restafvalbak? Dan betaalt u elke keer dat u de klep van de ondergrondse restafvalbak open en dicht doet een extra bedrag. We noemen dat een storting. Er past er een normale vuilniszak van 60 liter in de klep. Maar u mag ook een paar kleinere zakjes tegelijk in de klep doen. De stortingen worden bijgehouden via uw afvalpas.

Kosten 2024:

Basisbedrag voor elk huishouden

€ 230,52 per jaar

Legen 140 liter restafvalbak

€    6,05 per keer

Legen 240 liter restafvalbak

€  10,40 per keer

Storten restafval in ondergrondse restafvalbak

€    2,16 per keer

Het vaste basisbedrag betaalt u aan het begin van het jaar. De ledigingen of stortingen van het restafval betaalt u na afloop van het jaar.

  • Bent u verhuisd? Dan kunt u binnen 2 maanden 1 keer gratis de afvalbakken gratis wisselen .
  • Bent u verhuisd naar een nieuwbouwhuis? Dan kunt u binnen 2 maanden na uw verhuizing 1 keer gratis afvalbakken laten plaatsen. 
  • Alle andere wisselingen kosten €30,-.

Klik hier om zelf uw afvalbak(ken) te wisselen via het e-loket. 

Houd zelf uw kosten laag door goed uw afval te scheiden. Kijk voor alle mogelijkheden voor afvalscheiding in Helmond in DeAfvalApp.

Heeft u vragen over kwijtschelding of tegemoetkoming kosten bij medische indicatie?

Kijk dan hier bij de veelgestelde vragen en antwoorden over de afvalinzameling in Helmond.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit of de hoogte van de aanslag? U kunt binnen 6 weken online bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing. Vul hiervoor het online formulier in.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie