• Home
  • Bezwaarschrift indienen, aanslag belastingen en WOZ-waarde

Bezwaarschrift indienen, aanslag belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag voor gemeentelijke belastingen of een vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. De gemeente Helmond kent de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en parkeerbelasting. Een bezwaar tegen de WOZ-waarde behandelen we ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB.

Na bekendmaking van de aanslag heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het team Belastingen neemt uw bezwaarschrift in behandeling. U krijgt in het jaar waarin u bezwaar maakt een schriftelijke uitspraak. 

Let op: wilt u uw hond afmelden? Dan hoeft u geen bezwaar te maken. Ga hier naar de pagina over hondenbelasting om uw hond af te melden.

Voorwaarden

<p>Bent u op 1 januari alleen gebruiker van het pand op het aanslagbiljet, dan kunt u ook bezwaar maken.&#160;</p>

Aanpak

<h3>Bezwaar maken via&#160;no-cure-no-pay bureaus</h3> <p>Wilt u een bezwaar indienen en bent u van plan om gebruik te maken van de dienstverlening van een commercieel bureau? Wist u dat deze kantoren hoge bedragen opstrijken die u als inwoner uiteindelijk zelf betaalt?&#160;Als een bezwaar (gedeeltelijk) wordt toegekend en de WOZ-waarde wordt aangepast, dan kunnen deze bureaus een vergoeding krijgen van de gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 600,-.&#160;Van dit bedrag ziet u niets. U merkt alleen dat uw WOZ-waarde verminderd wordt en dat uw OZB-aanslag verlaagd wordt.&#160;Dit zijn extra kosten voor de gemeente en dus indirect ook voor de inwoners van Helmond.</p> <p>Wij willen net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet op de juiste hoogte is vastgesteld, dan wordt deze aangepast. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf en is altijd gratis!</p> <p>Kijk voor meer informatie hierover op <a href="https://www.consumentenbond.nl/geldgids/geldgids-uitgelicht/wozbureaus">de website van de Consumentenbond</a>.</p> <h3>Zelf bezwaar maken</h3> <h4>Schriftelijk bezwaar maken</h4> <p>Dient u uw bezwaarschrift schriftelijk in?&#160;In uw bezwaarschrift moet staan:</p> <ul> <li>uw naam en adres</li> <li>de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven</li> <li>een omschrijving en de datum van de aanslag of de WOZ-beschikking (of een kopie van het document)&#160;</li> <li>de redenen van uw bezwaar</li> <li>uw handtekening</li> </ul> <p>Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift naar het adres dat onderaan de pagina staat.</p> <h4>Digitaal bezwaar maken</h4> <p>Via onderstaande knop 'online regelen met DigiD' vult u het digitale bezwaarformulier in. Bedrijven loggen in met eHerkenning.</p>

Online regelen

Contact

<p>Hulp nodig? Neem contact op met het team Financieel Beheer en Belastingen om uw vragen te stellen over een bezwaar. U kunt het team telefonisch bereiken via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer) of via de mail gemeente@helmond.nl.</p>

Termijn

<p>U krijgt in het jaar waarin u bezwaar maakt een schriftelijke uitspraak. Uw motivatie en een mogelijk onderzoek en hertaxatie hebben invloed op de behandeltijd.&#160;We streven er natuurlijk naar uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk af te handelen.</p>

Adressen

<div class="address"> <span class="naam">De Heffingsambtenaar</span> <span class="b_straat"></span> <span class="b_nummer"></span> <span class="b_pcode"></span> <span class="b_stad"></span> <span class="p_straat"></span> <span class="p_nummer"></span> <span class="p_po_box">Postbus 950</span> <span class="p_postcode">5700 AZ</span> <span class="p_woonplaats">Helmond</span> <span class="land"></span> <span class="telefoon"></span> <span class="fax"></span> <span class="email"></span> <span class="opmerkingen">De Heffingsambtenaar</span> </div>

Wetgeving

<ul> <li> <a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2016-07-01">Algemene wet bestuursrecht</a> </li> <li> <a href="http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/2016-05-01">Algemene wet inzake rijksbelastingen</a> </li> </ul>

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie