• Home
  • Bezwaarschrift indienen, aanslag belastingen en WOZ-waarde

Bezwaarschrift indienen, aanslag belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag voor gemeentelijke belastingen of een vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. De gemeente Helmond kent de volgende belastingen: onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting en parkeerbelasting. Een bezwaar tegen de WOZ-waarde behandelen we ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB.

Na bekendmaking van de aanslag heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Het team Belastingen neemt uw bezwaarschrift in behandeling. U krijgt in het jaar waarin u bezwaar maakt een schriftelijke uitspraak. 

Let op: wilt u uw hond afmelden? Dan hoeft u geen bezwaar te maken. Ga hier naar de pagina over hondenbelasting om uw hond af te melden.

Voorwaarden

Bent u op 1 januari alleen gebruiker van het pand op het aanslagbiljet, dan kunt u ook bezwaar maken. 

Aanpak

Bezwaar maken via no-cure-no-pay bureaus

Wilt u een bezwaar indienen en bent u van plan om gebruik te maken van de dienstverlening van een commercieel bureau? Wist u dat deze kantoren hoge bedragen opstrijken die u als inwoner uiteindelijk zelf betaalt? Als een bezwaar (gedeeltelijk) wordt toegekend en de WOZ-waarde wordt aangepast, dan kunnen deze bureaus een vergoeding krijgen van de gemeente. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim € 600,-. Van dit bedrag ziet u niets. U merkt alleen dat uw WOZ-waarde verminderd wordt en dat uw OZB-aanslag verlaagd wordt. Dit zijn extra kosten voor de gemeente en dus indirect ook voor de inwoners van Helmond.

Wij willen net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet op de juiste hoogte is vastgesteld, dan wordt deze aangepast. Een bezwaar indienen kunt u makkelijk zelf en is altijd gratis!

Kijk voor meer informatie hierover op de website van de Consumentenbond.

Zelf bezwaar maken

Schriftelijk bezwaar maken

Dient u uw bezwaarschrift schriftelijk in? In uw bezwaarschrift moet staan:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
  • een omschrijving en de datum van de aanslag of de WOZ-beschikking (of een kopie van het document) 
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw handtekening

Stuur uw schriftelijke bezwaarschrift naar het adres dat onderaan de pagina staat.

Digitaal bezwaar maken

Via onderstaande knop 'online regelen met DigiD' vult u het digitale bezwaarformulier in. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Online regelen

Contact

Hulp nodig? Neem contact op met het team Financieel Beheer en Belastingen om uw vragen te stellen over een bezwaar. U kunt het team telefonisch bereiken via 14 0492 (plaats géén kengetal voor het nummer) of via de mail gemeente@helmond.nl.

Termijn

U krijgt in het jaar waarin u bezwaar maakt een schriftelijke uitspraak. Uw motivatie en een mogelijk onderzoek en hertaxatie hebben invloed op de behandeltijd. We streven er natuurlijk naar uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk af te handelen.

Adressen

De Heffingsambtenaar Postbus 950 5700 AZ Helmond De Heffingsambtenaar

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie