• Inwoner
 • Kwijtschelding belastingen en heffingen

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Als uw inkomen te laag is om de belastingen te betalen dan kunt u om kwijtschelding vragen. Hiermee doet u een verzoek om de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet te betalen. Wij kijken dan niet alleen naar uw inkomen, maar ook naar het saldo op uw rekeningen en de waarde van uw bezittingen zoals bijvoorbeeld een auto of koopwoning.

Geautomatiseerde kwijtschelding

Ontvangt u ieder jaar volledige kwijtschelding? Dan is het mogelijk om uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd te toetsen. U moet de gemeente hier wel toestemming voor geven. De gemeente vraagt uw gegevens op bij verschillende instanties en besluit op basis hiervan of u in aanmerking komt voor geautomatiseerde kwijtschelding. De uitslag hiervan ontvangt u bij uw aanslag.

Soms kan de gemeente niet automatisch vaststellen of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding. Dit betekent niet dat u helemaal geen kwijtschelding kunt krijgen. U vraagt dan kwijtschelding aan door het aanvraagformulier in te vullen en de benodigde documenten aan te leveren. Tegen de afwijzing voor geautomatiseerde kwijtschelding kunt u niet in bezwaar of beroep.

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden voor kwijtschelding?

De voorwaarden voor kwijtschelding zijn vastgelegd in de leidraad invordering gemeentelijke belastingen (artikel 26). Bij de beoordeling van uw verzoek kijken we vooral naar uw vermogen en naar uw inkomen.

Vermogen

Voor de beoordeling van uw verzoek kijken we bij het vermogen naar:

 • Bank- en spaartegoed
 • Een eigen woning met overwaarde
 • Een auto of ander gemotoriseerd voertuig met een waarde van meer dan € 3.350,-

De gemeente Helmond geeft u naast de wettelijke drempel een extra vrijstelling voor het vermogen:

 • Samenwonend/gehuwd: € 2.000,-
 • Alleenstaande ouder: € 1.800,-         
 • Alleenstaande: € 1.500,-

Bent u geboren voor 1-1-1935? Dan mag u € 3.350,- extra op uw bankrekeningen hebben.

Inkomen

Daarnaast kijken we naar uw inkomsten. Dit is bijvoorbeeld uw loon, uitkering of pensioen, Deze inkomsten toetsen we aan de normbedragen voor de kwijtschelding. Het normbedrag verschilt per huishoudtype. Normbedragen-kwijtschelding-belastingen-per-1-januari-2024.pdf

Aan de hand van uw inkomsten berekenen we de betalingscapaciteit. Uw inkomsten verminderen we met een bedrag voor een aantal vaste lasten, zoals uw woonlasten. Deze berekening hoeft u niet zelf te maken. Als u kwijtschelding aanvraagt, berekenen wij de betalingscapaciteit voor u.

Overige voorwaarden

U kunt kwijtschelding aanvragen voor:

 • Rioolheffing
 • Onroerende zaakbelasting (eigen woning)
 • Afvalstoffenheffing

Daarnaast is kwijtschelding alleen mogelijk voor aanslagen die niet (of niet langer dan 3 maanden geleden) betaald zijn. Vraagt u kwijtschelding aan nadat de betalingstermijn is verstreken en heeft u de aanslag gemeentelijke heffingen nog niet betaald? Houdt u er dan rekening mee dat u voor gemaakte invorderingskosten (kosten voor aanmaning en dwangbevel) geen kwijtschelding kunt krijgen. Deze invorderingskosten dienen volledig door u betaald te worden voordat de aanvraag kwijtschelding in behandeling wordt genomen.

Aanpak

Heeft u de informatie over kwijtschelding gelezen en denkt u in aanmerking te komen voor kwijtschelding? Dan vraagt u hieronder direct kwijtschelding aan met uw DigiD. 

Heeft u nog geen DigiD dan adviseren wij u om eerst uw DigiD aan te vragen. Dit duurt een paar dagen. Ga hier naar digid.nl voor het aanvragen van DigiD.

Wilt u toch kwijtschelding aanvragen zonder DigiD? Dan kunt u schriftelijk een aanvraag doen met het 'Aanvraagformulier kwijtschelding' onderaan deze pagina. U kunt dit ingevulde formulier mailen naar gemeente@helmond.nl. U kunt het ook per post versturen naar onderstaand adres. 

Gemeente Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond

U kunt ook een aanvraagformulier ophalen en inleveren bij de Stadswinkel.

Online regelen

Formulieren

Contact

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier voor kwijtschelding? De formulierenbrigade van de LEVHelmond kan u helpen op afspraak. Ga hier naar de website van LEV Helmond.

LEVHelmond
Penningstraat 55
5701 MZ Helmond
Postbus 296
5700 AG Helmond

Telefoonnummer: 0492 59 89 89
E-mailadres: fbhelmond@levgroep.nl

Bezwaar en beroep

Niet eens met de beslissing op uw verzoek om kwijtschelding?

Dan kunt u in beroep gaan. U kunt binnen 10 dagen na dagtekening van de (gedeeltelijke) afwijzing kwijtschelding een beroep indienen. Dit beroep kunt u schriftelijk of via de mail indienen (gemeente@helmond.nl). In uw administratief beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Adressen

Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond Gemeente Helmond

Veel gestelde vragen

Nee, sommige belastingen van de gemeente of het waterschap moet u zelf betalen of in ieder geval voor een deel. U leest hieronder wat u per gemeente in ieder geval moet betalen:

 • Verschil bedrag tussen basiscontainer en grote containers
 • Eventuele hondenbelasting
 • Onroerende zaakbelasting niet-woning

Nee. In de wet staat dat we geen rekening mogen houden met schuldsanering of schuldbemiddeling. Als we uw inkomen berekenen, kijken we dus niet of er beslag is gelegd op uw inkomen of dat u leefgeld krijgt.

Uw inkomen is:

 • salaris
 • uitkering gemeente/werkplein
 • uitkering UWV
 • uitkering SVB (AOW)
 • pensioen
 • heffingskortingen
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • studiefinanciering
 • inkomsten uit onderneming
 • overige inkomsten (uit bijvoorbeeld een webwinkel, marktkraam, krantenwijk of bijverdiensten uit een hobby)

 

Om te bepalen of u belasting kunt betalen kijken we naar uw vermogen en de waarde van uw bezittingen. Uw vermogen bestaat uit: uw geld op de bank, de waarde van uw auto’s, overwaarde van uw eigen woning, woonwagen, aandelen en andere bezittingen. Heeft u geen vermogen? Dan kijken we naar uw inkomen en uitgaven. Van uw inkomen halen we de volgende uitgaven af:

 • een deel van uw huur
 • een deel van uw zorgpremie
 • een deel van uw maandelijkse aflossingen belastingen
 • een deel van uw uitgaven aan kinderopvang
 • een deel van het kind gebonden budget waar u recht op heeft, maar dat u niet ontvangt
 • alimentatie

Daarna kijken we hoeveel inkomen er overblijft. Als uw inkomen onder de grens ligt, dan kan het zijn dat u niet hoeft te betalen.

Heeft u ons gevraagd om kwijtschelding en bent u het niet eens met ons besluit?

Dan praten we er graag met u over. Bel ons via telefoonnummer: (14) 0492 en vraag naar Team Kwijtschelding. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur – 17.00 uur.

Wilt u toch in beroep gaan?

Dat kan. U schrijft ons dan de reden waarom u het niet eens bent. Stuur daarbij bewijsstukken. Dat kan:

Gemeente Helmond
Postbus 950
5700 AZ Helmond

Wanneer?

U stuurt uw beroepschrift binnen 10 dagen na de datum van ons besluit. Dit staat in de ‘Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990’.

Hoe verder?

Binnen 14 dagen krijgt u van ons een brief waarin we schrijven dat we uw beroep hebben ontvangen. Bent u het niet eens met het besluit op uw beroepschrift? Dan kunt u niet meer verder in beroep gaan.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie