Afvalpas

In 2023 en 2024 plaatsen we voor bewoners van appartementen nieuwe ondergrondse afvalbakken voor restafval. De oude restafvalbakken worden compleet vervangen. De nieuwe bakken gaan alleen open met een afvalpas.

Bewoners van appartementen krijgen een afvalpas

Dit geldt voor bewoners die zelf geen eigen restafvalbak aan huis hebben. Ieder adres krijgt 1 afvalpas. U ontvangt de pas zodra u gebruik gaat maken van de ondergrondse restafvalbak. Bewoners van De Veste die ondergrondse restafvalbakken gebruiken, hebben al een afvalpas.

Kosten voor restafval

Vanaf 1 januari 2024 betaalt u elke keer dat u restafval in de nieuwe afvalbak gooit 2,16 euro. Dit wordt bijgehouden via uw afvalpas. Op deze manier willen wij inwoners stimuleren afval beter te scheiden. Hoe beter het afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten zijn.

Mensen met een eigen restafvalbak betalen al voor elke keer dat zij de restafvalcontainer aanbieden. Op deze manier hebben bewoners van appartementen vanaf 2024 dezelfde mogelijkheden.

Weggooien van ander afval blijft gratis

De afvalbakken voor PMD, papier en GFT en Etensresten blijven zonder afvalpas in gebruik. Bij sommige appartementen staat er buiten een afvalbak voor GFT en Etensresten die alleen met de afvalpas open gaat. Het weggooien van GFT en Etensresten is ook in deze afvalbakken gratis.

Veel gestelde vragen over de afvalpas

Hieronder leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over de afvalpas. Lees hier alles over de afvalinzameling in Helmond.

In de klep van de nieuwe ondergrondse afvalbak past een normale grootte vuilniszak (60 liter). U kunt ook een paar kleinere zakjes tegelijk in de ondergrondse afvalbak doen. U betaalt € 2,16 voor iedere keer dat u de klep van de ondergrondse restafvalbak open en dicht doet. Het maakt daarbij niet uit hoeveel afval u in de klep weggooit.

Ga hiervoor naar www.helmond.nl/e-loket en log in met uw DigiD. Let op: dit is alleen mogelijk voor de hoofdbewoner.

U betaalt alle stortingen die met uw afvalpas worden gedaan. Ook als u de pas uitleent. Dit geldt voor de hele periode dat u op uw adres woont.

U hoeft de kwijtschelding niet opnieuw aan te vragen. Maar let op: niet alle afvalstortingen worden vergoed! In 2024 wordt maximaal € 272,87 kwijtgescholden. Dit staat gelijk aan het vaste bedrag plus 20 keer restafval weggooien in de ondergrondse restafvalcontainer. Voor alle stortingen die u meer doet, betaalt u voor iedere storting € 2,16. Deze kosten worden niet kwijtgescholden. Maar het kan ook gebeuren dat u minder dan het maximale bedrag krijgt. Hoeveel kwijtschelding u voor de stortingen krijgt, berekenen we nadat u de rekening heeft gehad. Dat is eind januari 2025. U kunt zelf de kosten laag houden door uw afval goed te scheiden.

Gaat de klep van de ondergrondse afvalbak open en is het mogelijk hierin afval te storten, bijvoorbeeld een pedaalemmerzakje? Dan telt deze opening als een storting.

Bel direct naar 14 0492 of mail naar helmond@mijnblink.nl. Geef hierbij het nummer door dat op de restafvalbak staat (HE + 3 cijfers). Uw afval kunt u in een andere ondergrondse restafvalbak gooien. Of neem uw afvalzak mee terug naar huis en probeer het later nog een keer.

Een nieuwe afvalpas aanvragen kost 25 euro. Uw oude afvalpas blokkeren we dan, zodat die niet meer gebruikt kan worden. 

De afvalpas hoort bij het adres. Laat de pas daarom achter in de woning. Leg de pas bijvoorbeeld op het aanrecht of in de keukenla.

U kunt met uw afvalpas alle ondergrondse restafvalbakken in de gemeente Helmond gebruiken. Alle ondergrondse restafvalbakken die zijn geplaatst, staan in DeAfvalApp. Download de nieuwste versie van DeAfvalApp op uw telefoon of tablet. Of ga naar www.DeAfvalApp.nl. Kijk dan in DeAfvalApp op de kaart.

U betaalt u elke keer dat u de grijze restafvalbak laat legen of iets in de nieuwe ondergrondse restafvalbak gooit extra kosten. Heeft u om medische redenen duidelijk meer restafval? Dan kunt u een vergoeding aanvragen van een deel van de kosten voor het restafval: aanvragen medische indicatie

Uw Reactie
Uw Reactie