Afvalpas

Dit jaar plaatsen we bij appartementen nieuwe ondergrondse afvalbakken voor restafval die alleen opengaan met een afvalpas. De oude restafvalbakken worden compleet vervangen. Bewoners van appartementen die geen eigen restafvalbak hebben, krijgen een afvalpas voor de ondergrondse afvalbakken. Ieder adres krijgt 1 afvalpas. Inwoners ontvangen deze zodra ze gebruik gaan maken van de ondergrondse restafvalbak. De afvalbakken voor PMD, papier en GFT+E blijven zonder afvalpas in gebruik. Wanneer er nog geen GFT+E inzameling is, starten wij hier in 2023 mee.

De nieuwe afvalbak meet hoe vaak u met de afvalpas restafval weggooit

Vanaf 1 januari 2024 betaalt u voor elke keer dat u restafval in de nieuwe afvalbak gooit. Zo willen wij inwoners stimuleren om afval beter te scheiden. Hoe beter het afval wordt gescheiden, hoe lager de kosten zijn. Mensen met een eigen restafvalbak betalen al voor elke keer dat zij de restafvalcontainer aanbieden. Op deze manier hebben bewoners van appartementen straks dezelfde mogelijkheden.

Veel gestelde vragen over de afvalpas

Een nieuwe afvalpas aanvragen kost 25 euro. Uw oude afvalpas blokkeren we dan, zodat die niet meer gebruikt kan worden. 

Via een melder in de restafvalbak kunnen we op afstand zien hoe vol de bak zit. Dit gebruiken we om de afvalbak op tijd te legen. Bent u toch eerder bij een volle restafvalbak dan wij of heeft een restafvalbak storing? Probeer dan een andere restafvalbak bij u in de buurt. U mag geen afval naast de restafvalbak zetten.

Een normale grootte vuilsniszak (60 liter). U kunt ook twee kleinere zakjes tegelijk in de ondergrondse afvalbak doen.

De afvalpas hoort bij het adres. Laat de pas daarom achter in de woning. Leg de pas bijvoorbeeld op het aanrecht of in de keukenla.

U kunt met uw afvalpas alle ondergrondse restafvalbakken in de gemeente Helmond gebruiken. Alle ondergrondse restafvalbakken die zijn geplaatst, staan in DeAfvalApp. Download de nieuwste versie van DeAfvalApp op uw telefoon of tablet. Of ga naar www.DeAfvalApp.nl. Kijk dan in DeAfvalApp op de kaart.

Ja. Alle bewoners van uw adres kunnen de afvalpas gebruiken. U ontvangt 1 afvalpas per adres.

Nee. Elk adres dat de nieuwe afvalbakken mag gebruiken krijgt 1 afvalpas.

Vanaf 1 januari 2024 betaalt u voor elke keer dat u iets in de nieuwe restafvalbak gooit. Gebruikers van de nieuwe restafvalbakken met een medische indicatie kunnen vanaf 2024 korting krijgen op deze kosten. Hoeveel dat is wordt eind dit jaar vastgesteld en bekend gemaakt. Gebruikt u een gedeelde restafvalbak? Dan sturen we u in december een brief met meer informatie over de kosten voor 2024.

De gemeenteraad heeft eind 2020 besloten om in heel Helmond Diftar in te voeren. Dat is een systeem waarbij een bewoner betaalt voor de hoeveelheid restafval die hij weggooit. Zo moedigen we inwoners aan om afval beter te scheiden. Hoe beter de inwoner het afval scheidt, hoe lager de kosten.

Helmonders met een eigen restafvalbak betalen al sinds 2021 een extra bedrag voor elke keer dat zij hun restafvalbak laten legen. Vanaf 1 januari 2024 betalen bewoners van appartementen en De Veste voor elke keer dat zij iets in de gezamenlijke restafvalbak gooien. Natuurlijk willen dat de bewoners dan alleen betalen voor het restafval dat zij weggooien. Daarom moet de afvalbak kunnen meten wanneer een inwoner hier iets in gooit. De oude afvalbakken kunnen dat niet. De nieuwe afvalbakken met de afvalpas kunnen dat wel.

De afvalpas heeft een chip met een uniek nummer, dat is gekoppeld aan uw huisadres. Op de pas staat geen persoonlijke informatie. Dit omdat de pas bij de woning hoort en niet bij u als persoon. Uw gegevens, ook de legingsgegevens, worden alleen bewaard, volgens de voorwaarden uit de AVG, bij de gemeente Helmond.

Uw Reactie
Uw Reactie