Afval

Op deze overzichtspagina leest u alles over afval in Helmond.

Let op: Van 15 juli tot en met 31 augustus rijdt de afvalinzamelaar in de gemeente volgens een zomerrooster. Dit betekent dat het afval eerder opgehaald kan worden dan u gewend bent. Zet uw container en PMD-zakken daarom in juli en augustus vóór 06.00 uur aan de straat. Dat mag ook al de avond ervoor vanaf 22.00 uur.

Afval scheiden

Op deze pagina ziet u het meest voorkomende afval dat u in Helmond kunt scheiden. Per afvalsoort ziet u wat daarbij mag.

Afvalbakken

Bewoners van laagbouwwoningen hebben eigen afvalbakken bij de woning. Bewoners van appartementen en De Veste gebruiken gedeelde afvalbakken. Deze staan in de buurt van het complex.

Afvalcoaches

Afval scheiden is makkelijker dan u denkt. Onze afvalcoaches Monique en Patricia helpen u graag met persoonlijk advies.

Afvalpas

In 2023 en 2024 plaatsen we voor bewoners van appartementen nieuwe ondergrondse afvalbakken voor restafval. De oude restafvalbakken worden compleet vervangen. De nieuwe bakken gaan alleen open met een afvalpas.

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen.

Bladafval

In het najaar verliezen veel bomen bladeren. Op deze plek leest u hoe en wanneer we al die bladeren opruimen, hoe u ons daarbij kunt helpen en waarom we in plantsoenen en gazons het blad bewust laten liggen.

DeAfvalApp (afvalkalender)

Welk afval mag waar bij? En als u eigen afvalbakken bij de woning heeft: wanneer wordt mijn afval opgehaald? U vindt het antwoord in DeAfvalApp!

GFT+E bij appartementen en De Veste

Begin 2024 kunnen alle bewoners van appartementen en De Veste hun Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT+E) apart weggooien.

Grondstoffen Inleverpunt (GRIP)

Bij het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) kunnen inwoners gratis verschillende afvalsoorten kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. Bekijk hier waar en wanneer de GRIP er staat.

Medische indicatie aanvragen

Heeft u door een medische indicatie duidelijk meer restafval? Dan kunt u een korting in de kosten voor restafval aanvragen.

Milieustraat

U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat: Gerstdijk 1, 5704 RG in Helmond. Dit is op het bedrijventerrein BZOB.

Restafval inzien (E-loket)

In het digitaal loket ziet u hoe vaak u de restafvalbak heeft laten legen. Of hoe vaak u met de afvalpas restafval in de ondergrondse restafvalbak heeft gegooid.

Sleutel afvalhok (appartementen)

Veel bewoners van appartementen en De Veste gebruiken afvalbakken in een afgesloten ruimte. De sleutel voor deze ruimte hoort bij de woning. Wanneer u verhuist laat u de sleutel achter in de woning, bijvoorbeeld op het aanrecht of in de keukenla.

Veelgestelde vragen afvalinzameling

Door nog beter afval te scheiden en minder restafval over te houden, werken we samen aan de verduurzaming en het betaalbaar houden van de Helmondse afvalinzameling. Hier leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Wijkschoonmaakactie opzetten

Wilt u samen met uw vereniging of school een bijdrage leveren om uw buurt schoon te houden? Via de gemeente heeft u de mogelijkheid om een wijkschoonmaakactie op te zetten of deel te nemen aan het project KLIEN IT voor basisscholen.

Uw Reactie
Uw Reactie