Afvalinzameling

Door nog beter afval te scheiden en minder restafval over te houden, werken we samen aan de verduurzaming en het betaalbaar houden van de Helmondse afvalinzameling. Hier leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Helmonders met een eigen restafvalcontainer betalen een lager basistarief en een extra bedrag per lediging van de restafvalcontainer. Zo stimuleren we tot betere afvalscheiding.

Dat kunt u zien via de links hieronder. De afvalbakken worden in de loop van dit jaar geplaatst. De afvalbakken zijn voor inwoners die nu ook gezamenlijke afvalbakken voor restafval gebruiken. Zij hebben hierover een brief gehad. Daarnaast hebben mensen die dicht bij de nieuwe afvalbak wonen een brief hierover gehad.  Heeft u een brief gehad? Kijk dan naar de verzenddatum in uw brief om hieronder de goede link te openen.

Laagbouw (woningen met eigen restafvalcontainer):

Uw afvalstoffenheffing is gesplitst in een vast en een variabel deel. Het vaste deel is het basistarief. Dat betaalt u voor:

  • het legen van de groente-, fruit- en tuinafval (gft)-container;
  • het legen van de papiercontainer
  • het ophalen van de zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd);
  • het ophalen van klein chemisch afval (kca-bus 4x per jaar);
  • het gebruik van de inzamelpunten voor glas en textiel;
  • het gebruik van het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP 4x per jaar).

Daarnaast betaalt u apart voor elke keer dat u uw restafvalcontainer laat legen. Dat noemen we het variabele tarief. U betaalt het variabele tarief meteen vanaf de eerste lediging van uw restafvalcontainer vanaf 1 januari 2023. Zo stimuleren we tot betere afvalscheiding. Want hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak uw restafvalcontainer aan straat hoeft.En dat scheelt in de variabele kosten.

De hoogte van het variabele tarief hangt af van het formaatde grootte van uw restafvalcontainer. U vindt de tarieven voor 2023 in de tabel hieronder. 

 
 

Basistarief per huishouden

Variabel tarief

(vanaf de 1e lediging van uw restafvalcontainer)

140 liter restafvalcontainer

€ 206,52 per jaar

€ 5,65 per lediging

240 liter restafvalcontainer

€ 206,52 per jaar

€ 9,72 per lediging


Hoogbouw (appartementen en Brandevoort De Veste):

Bij de meeste hoogbouw zamelen we nu nog geen Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) apart in. Deze hoogbouwbewoners moeten dat nu nog noodgedwongen bij het restafval doen. Daarom betalen zij één vast tarief, namelijk 251,72 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan 8 keer het legen van een 140 liter restafvalcontainer. 

Klik hier voor meer informatie over de afvalstoffenheffing.

Bij sommige complexen kunt u GFT+E al apart weggooien in de GFT+E-container bij complex

Staat bij uw complex nog geen GFT+E-container? Dan wordt deze in de loop van 2023 geplaatst. De gemeente doet dat complex voor complex. Wanneer uw complex aan de beurt is, ontvangt u een brief met meer informatie

Heeft u een medische indicatie? Dan kunt u voor 2022 maximaal € 104,- korting op de extra ledigingskosten van uw restafvalcontainer krijgen. U kunt één restafvalcontainer van 140 liter dan 26 keer per jaar aanbieden (dat is elke 2 weken), zonder dat u extra voor de ledigingen betaalt. Dit is inclusief de 6 ledigingen die in 2022 in uw basistarief zitten. Uw basistarief betaalt u altijd, ook met een medische verklaring.

Voor 2023 kunt u maximaal € 113,- korting op de ledigingskosten van uw restafvalcontainer krijgen. U kunt één restafvalcontainer van 140 liter dan 20 keer per jaar aanbieden, zonder dat u extra voor de ledigingen betaalt. Vanaf de 21e keer betaalt u de ledigingen wel. Wanneer u de restafvalcontainer in 2023 26 keer per jaar aanbiedt (dat is elke 2 weken), dan betaalt u dus voor 6 ledigingen van de restafvalcontainer. Dat was voor 2022 ook zo.

Wilt u een medische indicatie aanvragen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@helmond.nl. U moet ook verklaring van de dokter meesturen waarin staat dat u om medische redenen meer afval heeft.

Heeft u al een medische indicatie en gaat u verhuizen? Wanneer u een extra restafvalcontainer heeft, dan verhuist deze niet met u mee. U moet de extra restafvalcontainer voor uw nieuwe adres opnieuw aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar postbusafval@helmond.nl.

Wij helpen u als u het bedrag van de aanslag niet kunt betalen. Misschien kunnen we een betalingsregeling met u afspreken. Het kan ook gebeuren dat u de aanslag niet hoeft te betalen. Of maar een deel van het bedrag. Dat heet kwijtschelding. Let op! We kunnen de mogelijkheden pas met u bespreken, nadat u de aanslag heeft ontvangen.

Er kan voor 2022 maximaal € 244,36 worden kwijtgescholden. Dit bedrag staat gelijk aan het basistarief en 10 ledigingen van een 140 liter restafvalcontainer. Dat zijn de 6 ledigingen uit het basistarief. En daarnaast vier ledigingen extra. Laat u uw restafvalcontainer in 2022 vaker legen? Dan moet u bijbetalen voor elke volgende lediging. Bekijk hier de tarieven.

Voor 2023 kan maximaal € 251,72 worden kwijtgescholden. Dit bedrag staat gelijk aan het basistarief en 8 ledigingen van een 140 liter restafvalcontainer. Laat u uw restafvalcontainer in 2023 vaker legen? Dan moet u bijbetalen voor elke volgende lediging. Bekijk hier de tarieven.

U kunt zelf besparen op uw afvalstoffenheffing door uw afval goed te scheiden. Uw restafvalcontainer hoeft dan minder vaak aan straat. Wilt u weten welk afval u kunt scheiden en waar u het kwijt kunt? Kijk dan in DeAfvalApp op www.deafvalapp.nl of download DeAfvalApp in de App Store of Google Play Store en log in met uw postcode en huisnummer.[

Heeft u meer dan één restafvalcontainer? Dan betaalt u de basisheffing voor uw grootste restafvalcontainer. Voor elke extra restafvalcontainer die u heeft, betaalt u alleen het variabele tarief per lediging, meteen vanaf de 1e lediging.  Klik hier voor de tarieven.

Dat komt omdat de kosten voor het verwerken van de verschillende afvalsoorten gestegen zijn. Hadden we diftar niet ingevoerd, dan waren de tarieven nog hoger geweest. Goed afval scheiden blijft goed voor het milieu. Ook heeft u door goed afval te scheiden zelf invloed op de kosten.

Kunt u hulp gebruiken bij het scheiden van afval?

  • Kijk dan in DeAfvalApp;
  • Raadpleeg de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal;
  • Of neem contact op met de afvalcoaches. U kunt een afspraak met ze maken door te bellen met 14 0492.

Vanaf 1 januari 2023. Vanaf die datum betaalt u voor een 140 liter restafvalcontainer vanaf de 1e lediging € 5,65 per keer dat u de container laat legen. Voor een 240 liter restafvalcontainer is dat € 9,72 per keer dat u de container laat legen.

Voor alle ledigingen tot en met 31 december 2022 gelden de tarieven van 2022. Dit was in 2022 € 5,20 per keer dat u de 140 liter restafvalcontainer liet legen, vanaf de 7e lediging. Voor een 240 liter restafvalcontainer is dat € 8,94 per keer dat u de container laat legen.

Dit geldt alleen voor de huishoudens die hun restafvalcontainer in 2022 meer dan 6 keer hebben laten legen. De eerste zes ledigingen waren in 2022 in het basisbedrag voor afvalstoffenheffing inbegrepen. Vanaf de 7e lediging in 2022 moet u voor elke lediging een bedrag betalen. De rekening van deze extra ledigingen in 2022 ontvangt u eind januari 2023.

Ook krijgt u begin februari de rekening van het basistarief voor de afvalinzameling in 2023. Daar zitten geen ledigingen van de restafvalcontainer meer bij inbegrepen.

Nee, de teller gaat ieder jaar weer op 0. De ledigingen uit het basistarief van 2022 die u over heeft, kunt u niet meenemen naar 2023.

Klik hier om uw ledigingen in te zien. Let op: Dit is alleen mogelijk voor de hoofdbewoner.

Uw Reactie
Uw Reactie