Afvalinzameling

Door nog beter afval te scheiden en minder restafval over te houden, werken we samen aan de verduurzaming en het betaalbaar houden van de Helmondse afvalinzameling. Hier leest u de veelgestelde vragen en antwoorden.

Helmonders met een eigen restafvalcontainer betalen een lager basistarief en een extra bedrag per lediging, dat ingaat vanaf de 7e lediging van de restafvalcontainer. Zo stimuleren we tot betere afvalscheiding.

Laagbouw (woningen met restafvalcontainer)

Uw afvalstoffenheffing is sinds 2021 gesplitst in een vast en een variabel deel. Het vaste deel is het basistarief. Dat bestaat uit:

 • het legen van de groente-, fruit- en tuinafval (gft)-container;
 • het ophalen van de zakken voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd);
 • oud papier;
 • klein chemisch afval (kca-bus 2x per jaar);
 • het gebruik van de brengvoorzieningen voor glas en textiel;
 • de eerste zes ledigingen van de restafvalcontainer. Zet u uw restafvalcontainer minder dan 6 keer per jaar aan de straat? Dan betaalt u toch het volledige basistarief. Zet u uw restafvalcontainer meer dan 6 keer per jaar aan de straat? Dan betaalt u vanaf de 7e lediging een extra bedrag per lediging. Dat is het variabele tarief. 

De hoogte van het basistarief en het variabele tarief hangt af van het formaat van uw restafvalcontainer. U vindt deze tarieven in de tabel hieronder.

 
  Basistarief

Variabel tarief 

(vanaf de 7e lediging van uw restafvalcontainer)

140 liter (restafval) 223,56 euro per jaar 5,20 euro per lediging
240 liter (restafval) 246,00 euro per jaar 8,94 euro per lediging

Hoogbouw (appartementen en Brandevoort De Veste)

Bij de meeste hoogbouw zamelen we nu nog geen Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) apart in. Deze hoogbouwbewoners moeten dat nu nog noodgedwongen bij het restafval doen. Daarom betalen zij één vast tarief, namelijk 244,36 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan 10 keer het legen van een 140 liter restafvalcontainer.

Heeft u meer dan één restafvalcontainer? Dan betaalt u de basisheffing voor uw grootste restafvalcontainer. Hierin zitten de eerste zes ledigingen voor deze container inbegrepen. Vanaf de zevende lediging van deze container betaalt u het variabele tarief per lediging. Voor elke extra restafvalcontainer die u heeft, betaalt u alleen het variabele tarief per lediging, maar wel meteen vanaf de 1e lediging.  Klik hier voor de tarieven.

 • Dat komt allereerst omdat de kosten voor het verwerken van de verschillende afvalsoorten gestegen zijn.
 • Ook breiden we de afvalinzameling in de loop van 2022 uit met een aparte luierinzameling en GFT-inzameling in de hoogbouw. Dit kost ook meer geld. De aparte luierinzameling wordt op verzoek van de gemeenteraad ingevoerd. De GFT-inzameling in de hoogbouw is per 1 januari 2023 wettelijk verplicht.

Hadden we diftar niet ingevoerd, dan waren de tarieven nog hoger geweest. Goed afval scheiden blijft goed voor het milieu. Ook heeft u door goed afval te scheiden zelf invloed op de kosten. Voor 2022 streven we naar maximaal 8 ledigingen per jaar.

Kunt u hulp gebruiken bij het scheiden van afval?

 • Kijk dan in DeAfvalApp;
 • Raadpleeg de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal;
 • Of neem contact op met de afvalcoaches. U kunt een afspraak met ze maken door te bellen met 14 0492.

Vanaf 1 januari 2022. Vanaf die datum betaalt u voor een 140 liter restafvalcontainer vanaf de 7e lediging € 5,20 per keer dat u de container laat legen. Voor een 240 liter restafvalcontainer is dat € 8,94 per keer dat u de container laat legen.

Voor alle ledigingen tot en met 31 december 2021 gelden de tarieven van 2021. Dit was in 2021 € 5,00 per keer dat u de 140 liter restafvalcontainer liet legen, vanaf de 7e lediging. Voor een 240 liter restafvalcontainer is dat € 8,94 per keer dat u de container laat legen.

Dit geldt alleen voor de huishoudens die hun restafvalcontainer in 2021 meer dan 6 keer hebben laten legen. U betaalt een basisbedrag voor afvalstoffenheffing. Daar zitten de eerste zes ledigingen bij inbegrepen. Vanaf de 7e lediging moet u voor elke lediging een bedrag betalen. De rekening van deze extra ledigingen in 2021 ontvangt u eind januari 2022.

Ook krijgt u begin februari de rekening van het basistarief voor de afvalinzameling in 2022.

Nee, de teller gaat ieder jaar weer op 0. De ledigingen uit het basistarief van 2021 die u over heeft, kunt u niet meenemen naar 2022. U betaalt jaarlijks sowieso de basisheffing. Ook in 2022 zitten hier weer 6 ledigingen van de restafvalcontainer inbegrepen.

Klik hier om uw ledigingen in te zien. Let op: Dit is alleen mogelijk voor de hoofdbewoner.

2022

Vanaf 2022 tellen de ledigingen van de restafvalcontainer meteen vanaf 1 januari mee als lediging van dat kalenderjaar.

2021

In 2021 hebben we een eenmalige uitzondering gemaakt vanwege de overgang op diftar in 2021. De ledigingen van de restafvalcontainer voor het jaar 2021 tellen we vanaf 4 januari 2021.

De ophaaldagen staan in uw persoonlijke afvalkalender: DeAfvalApp. Of download DeAfvalApp op uw smartphone of tablet en stel herinneringen voor de ophaaldagen in. Zo mist u nooit een ophaaldag!

Als uw container niet helemaal leeg is gemaakt, dan zit het afval mogelijk vast geklemd of is het bevroren. Dan kunt u het los maken en de volgende ronde uw container opnieuw aanbieden. De vrachtwagen kan hiervoor helaas niet terugkomen.

Is uw container niet geledigd? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan het wel/niet tijdig aanbieden van de container of mogelijk verkeerd afval in de container. U kunt contact opnemen met het KCC via 14 0492.

Uw Reactie
Uw Reactie