Afvalcoaches

Afval scheiden is makkelijker dan u denkt. Onze afvalcoaches Monique en Patricia helpen u graag met persoonlijk advies.

afvalcoaches

Waarom scheiden we afval in Helmond?

Door goed ons afval te scheiden houden we minder restafval over. Gelukkig maar, want restafval wordt verbrand en gaat zo verloren. Hoe beter we afval scheiden, hoe meer we kunnen hergebruiken in nieuwe producten. Zo werken we samen aan een betaalbare afvalinzameling.

Met welke vragen kunt u bij de afvalcoach terecht?

Met al uw vragen over beter afval scheiden, zoals:

  • Welk afval kan ik in Helmond gescheiden inleveren?
  • Welk afval kan ik gratis kwijt?
  • Welk afval moet in welke bak?
  • Hoe houd ik minder restafval over?

Monique en Patricia helpen u graag met tips. Dat kan via de telefoon of bij u thuis.

Wat doen de afvalcoaches nog meer?

De afvalcoaches zijn ook actief op plekken waar het afval niet goed wordt aangeboden. Ze kijken welke problemen er zijn. Daarna zoeken ze samen met de gemeente, inzamelaar en bewoners naar een oplossing.

Wie zijn de afvalcoaches?

Afvalcoach Monique 

Afvalcoach Monique: “In mijn vorige baan had ik te maken met onnodig veel afval. Dit heeft me aan het denken gezet. Als afvalcoach kan ik hier mijn steentje aan bijdragen.”

Monique woont al jaren met haar gezin in Helmond. Tijdens haar functie als afvalcoach ziet ze dat het afval scheiden erg belangrijk is. Veel afval kan nog beter gescheiden worden zodat er weer iets nieuws van gemaakt kan worden. Veel afval kan zelfs gratis weggebracht worden. Helaas zijn niet alle inwoners hiervan op de hoogte. Daar kan Monique dan bij helpen.

Afvalcoach Patricia: “In mijn werk zie ik dat inwoners soms moeite hebben met wat nou precies waar hoort. Ik draag graag mijn steentje bij om deze bewoners te helpen.”
Ook Patricia woont in Helmond. De reden dat ze dit werk wil doen is omdat ze ziet dat er nog veel bewoners moeite hebben met het op de juiste manier scheiden van hun afval. Haar motivatie haalt ze uit het, samen met Marga en Monique, zo goed mogelijk informeren van de bewoners over hoe ze het beste hun afval kunnen scheiden. Zo kan er meer afval gerecycled worden en blijft er minder restafval over.

Hoe komt u in contact met de afvalcoaches?

Stuur een mail naar afvalcoach@mijnblink.nl of bel tijdens openingstijden naar ons algemene telefoonnummer 14 0492 en vraag naar de Afvalcoaches. 

Uw Reactie
Uw Reactie