E-loket: Regel uw belastingzaken online

Met het e-loket kunt u eenvoudig uw belastingzaken regelen. Hieronder leest u wat u allemaal kunt doen:

Wat kunt u regelen?

 • overzicht van één of meerdere belastingaanslagen
 • openstaande bedragen
 • taxatieverslag WOZ-objecten
 • kwijtschelding aanvragen
 • bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde/gemeentelijke belastingen/parkeren
 • verzoek om een betalingsregeling
 • hondenbelasting (aangeven, wijzigen of annuleren)
 • container aanvragen/wisselen
 • ledigingen restafval (Let op: Is uw container pas geleegd? Dan ziet u dat mogelijk nog niet terug. Wij verwerken de gegevens in het begin van iedere maand.)
 • stortingen ondergrondse restafvalbak (Let op: Heeft u pas restafval in de ondergrondse restafvalbak gedaan? Dan ziet u dat mogelijk nog niet terug. Wij verwerken de gegevens in het begin van iedere maand.)
 • automatische incasso aanvragen, wijzigen of intrekken

e-loket button

(Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS)

Uw Reactie
Uw Reactie