Belastingen

Op deze pagina leest u alles over de gemeentelijke belastingen in Helmond.

Veelgestelde vragen over belasting

Jaarlijks ontvangt u een aanslag van de gemeente. Gemeentelijke belastingen zijn bijvoorbeeld rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en onroerende zaakbelasting. Hieronder vindt u per categorie veelgestelde vragen.

Aanvraag verzoek betalingsregeling

Via dit digitale formulier kunt u eenvoudig een betalingsregeling aanvragen. Let op! Dit formulier is alleen van toepassing op de aanslagen opgelegd in het huidige belastingjaar 2024. De aanslag zal altijd in gelijke maandelijkse termijnen opgesplitst worden, deze dient u zelf maandelijks voor de laatste dag van de maand aan ons over te maken. Betalingsregelingen over parkeernaheffingen zijn beleidsmatig niet toegestaan. Nadat u uw aanvraag heeft doorgezet zal de invorderingsmedewerker uw aanvraag in behandeling nemen, u ontvangt binnen 2 werkdagen een antwoord.

E-loket: Regel uw belastingzaken online

Met het e-loket kunt u eenvoudig uw belastingzaken regelen. Hieronder leest u wat u allemaal kunt doen:

MijnOverheid

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld uw aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen.

Betalen gemeentelijke belastingen - Automatische incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u op twee verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Belastingen, kopie van aanslag

Op de aanslag staan de te betalen bedragen voor gemeentelijke belastingen.

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond.

Bezwaarschrift belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag voor gemeentelijke belastingen of een vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB is belasting over alle grond en alle woningen, winkels, fabrieken, kantoren en dergelijke die binnen de gemeente liggen.

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. Hoeveel u betaalt hangt af van het aantal honden dat u heeft.

Waterschapsbelasting

Heeft u vragen over de belastingaanslag van het Waterschap? Klik hierboven op de titel 'Waterschapsbelasting' om naar de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) te gaan. Daar vindt u meer informatie.

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. De gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze aanslag betalen

Opvragen Taxatieverslag

In een taxatieverslag staat de aard van een gebouw, het bouwjaar en de grootte van het gebouw.

Kwijtschelden belastingen en heffingen

Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Bezwaar parkeerbon en parkeerboete

Als u het oneens bent met een parkeerbon, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bij een parkeerboete kunt u in beroep gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Uw Reactie
Uw Reactie