WOZ-waarde

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde is de waarde van uw pand of stuk grond. Bijvoorbeeld van uw woning, bedrijfspand of bouwgrond. De overheid gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte te bepalen van onder andere uw onroerendezaakbelasting en uw waterschapsbelasting. Wij stellen de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast en deze geldt voor 1 jaar.

U krijgt van ons elk jaar een gecombineerde aanslag voor de gemeentelijke belastingen. De onroerendezaakbelasting (OZB) is hier onderdeel van en ook de WOZ-beschikking staat op de gecombineerde aanslag. Op het aanslagbiljet staat dus wat de WOZ-waarde is.

De WOZ-waarde van uw woning wordt elk jaar opnieuw bepaald

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning op 1 januari van het vorige jaar. Dit noemen we de waardepeildatum. Uw WOZ-waarde loopt dus een jaar achter op de huidige woningmarkt. Een stijging of daling van de verkoopprijzen ziet u pas een jaar later terug in uw WOZ-waarde.

We kijken naar verkoopcijfers van vergelijkbare woningen

Hoeveel is uw huis waard als u het te koop zou zetten? Wat is de marktwaarde van uw woning? Daarvoor kijken we naar de verkoopprijs van vergelijkbare huizen in uw omgeving. 

We kijken naar de kenmerken van uw woning

Hoeveel grond heeft u bij uw woning? Wat is het bouwjaar? Heeft u een garage of een ander bijgebouw? Ook de ligging, bijvoorbeeld aan het water, heeft invloed op de waarde van uw woning. Vanaf 2022 telt de inhoud van uw huis niet meer mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf dan gaat het om de gebruiksoppervlakte: het aantal vierkante meters.

Wilt u meer weten over hoe de WOZ-waarde van uw woning wordt bepaald, bekijk dan de video Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald door uw gemeente? op Vimeo.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn bedrijfsgebouw bepaald?

Om de waarde van een bedrijfsgebouw te kunnen vaststellen, kijken we naar de volgende gegevens:

 • Huurprijzen (met name bij kantoren, winkels, bedrijfsruimten)
 • Grondprijzen
 • Omzetgegevens (met name bij benzinestations, horeca, recreatieparken)
 • Marktwaarde (met name bij gangbare panden zoals kantoren en winkels)

In het taxatieverslag kunt u zien welke gegevens we hebben gebruikt om de WOZ-waarde vast te stellen.

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Vraag u zich af of deze wel juist is? Of heeft u een vraag over uw aanslagbiljet? Neem dan telefonisch contact met ons op. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14-0492. Wij nemen dan samen het aanslagbiljet en/ of het taxatieverslag van uw woning door. Klopt de WOZ-waarde niet? Dan passen wij dit voor u aan.

Heeft u contact gehad en bent u het nog niet eens met de WOZ-waarde?

Dan kunt u gratis binnen 6 weken na ontvangst van uw aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt heel eenvoudig online bezwaar maken. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning. U kunt dan via 'bezwaar maken' uw bezwaar indienen. Vindt u dat lastig of heeft u daar vragen over, dan helpen we u graag.

Artikel over WOZ-bezwaren uit de Consumentengids

In de Consumentengids van februari 2023 staat een artikel over WOZ-bezwaren: Hoe maak je bezwaar?

De waardepeildatum is de datum waarop we bepalen wat de marktwaarde van uw woning is

We prikken als het ware één datum en kijken hoeveel uw woning opgebracht zou hebben als u uw woning op die dag had verkocht. De waardepeildatum ligt altijd in het verleden. Namelijk één jaar eerder dan het begin van het belastingjaar. Een belastingjaar begint altijd op 1 januari. Voor belastingjaar 2024 is de waardepeildatum voor de WOZ-waarde 1 januari 2023.

De reden dat de waardepeildatum altijd een jaar eerder ligt, lijkt misschien vreemd, maar is eigenlijk best logisch. Om de WOZ-waarde te kunnen bepalen, moeten we onderzoek doen naar verkochte woningen (marktanalyse). Daar hebben we tijd voor nodig. Daarom kijken we altijd terug naar het verleden. We weten namelijk niet hoe hoog de verkoopprijzen in de toekomst zullen zijn. Dat weten we pas als de woningen daadwerkelijk verkocht zijn. We beginnen vaak al rond augustus met het bepalen van de WOZ-waarden voor het jaar erop. Vandaar dat we alle WOZ-waarden van 2024 ‘peilen’ op de waardepeildatum 1 januari 2023.

We gaan uit van de bouwkundige staat van de woning op 1 januari van het belastingjaar

Is een woning in aanbouw? Dan kijken we hoe ver de bouw van de woning is op 1 januari 2024. Van dat deel wat al af is, bepalen we wat de marktwaarde is op de waardepeildatum 1 januari 2023. Is een (onder)deel van een woning juist gesloopt? Dan nemen we dat gesloopte (onder)deel niet mee in de waarde van belastingjaar 2024.

Wat is het verschil tussen waardepeildatum en toestandsdatum?

Voor de WOZ-waarde gaan wij uit van de waarde die uw object had op 1 januari van het vorige jaar. Dit heet de waardepeildatum. Is er na de waardepeildatum iets aan uw object veranderd? Bijvoorbeeld bij (nieuw)bouw, verbouw, een andere bestemming of sloop. Is daardoor de waarde meer of minder geworden? Dan kijken we voor de WOZ-waarde naar de staat (toestand) van het object op 1 januari van dit jaar. Dat heet de toestandsdatum.

De gebruiksoppervlakte is de ruimte die u gebruikt om te wonen. Die ruimte moet dan minimaal 1,5 meter hoog zijn. Ook een aanbouw zoals een garage, berging, serre of dakkapel is gebruiksoppervlakte. Vrijstaande garages, bergingen en overkappingen worden niet meegerekend in de gebruiksoppervlakte. Ze tellen wel mee bij het bepalen van de uiteindelijke WOZ-waarde van uw woning.

Als u het niet eens bent met de WOZ-beschikking kunt u een ‘no cure no pay’ bureau inschakelen. Als uw bezwaar terecht is, moet de gemeente een wettelijke kostenvergoeding aan dit bureau betalen. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro’s. Dit zijn extra kosten voor de gemeente en dus indirect ook voor de inwoners van Helmond.

U kunt ook zelf gratis een bezwaarschrift indienen

De gemeente hoeft dan geen wettelijke kosten te vergoeden, terwijl het bezwaar op dezelfde manier wordt afgehandeld. Wij willen net zo graag als u dat de WOZ-waarde klopt. U kunt heel eenvoudig online bezwaar maken. Vindt u dat lastig of heeft u daar vragen over, dan helpen we u graag. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

Artikel over WOZ-bezwaren uit de Consumentengids

In de Consumentengids van februari 2023 staat een artikel over WOZ-bezwaren: Hoe maak je bezwaar?

Het taxatieverslag geeft inzicht in de opbouw van de taxatie

Iedereen die een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kan de gemeente daarom verzoeken om een taxatieverslag. Hoe doe je dit? Zie het vorige kopje ‘Kan ik het taxatieverslag van mijn woning opvragen’. Op het taxatieverslag staan:

 • het adres van het pand;
 • de WOZ-waarde van het pand;
 • de kadastrale gegevens;
 • wat voor soort woning/bedrijf uw pand is;
 • het bouwjaar en - de grootte van het pand (gebruiksoppervlakte);
 • bijzondere kenmerken van belang voor de waardebepaling;
 • een onderbouwing van de marktwaarde van een pand.

De WOZ-waarde van woningen wordt onderbouwd door de vermelding van verkoopprijzen en WOZ-waarden van een aantal vergelijkbare woningen. De vergelijkbare woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. Bij niet-woningen (bedrijven, kantoren, scholen, etc.) wordt de WOZ-waarde onderbouwd door het weergeven van de opbouw van de taxatie (huurwaarde en kapitalisatiefactor of herbouwwaarde en correctiefactoren). 

U kunt uw taxatieverslag online opvragen

Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning. Klik na het inloggen op ‘Taxatieverslag raadplegen’.

U kunt het taxatieverslag ook telefonisch opvragen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14-0492. U kunt ook mailen naar WOZ@helmond.nl.

U kunt van elke woning in Helmond de WOZ-waarde bekijken. Als u op www.wozwaardeloket.nl een adres, plaats of postcode invoert, ziet u wat de WOZ-waarde van de woning is.

De WOZ-waarde wordt gebruikt door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst voor de heffing van verschillende belastingen.

 1. Gemeentelijke belastingen 
  Gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de onroerendezaakbelasting (OZB)
 2. De Belastingdienst
  De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor de Inkomstenbelasting (het eigenwoningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting, de erfbelasting en de verhuurderheffing.
 3. Waterschappen
  Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing die betaald wordt door de eigenaar van een woning of ander object.

Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook voor andere toepassingen gebruikt. Volgens het woningwaarderingsstelsel beïnvloedt de WOZ-waarde bijvoorbeeld ook de maximale huurprijs. Ook de huurder van een woning heeft dus soms belang bij de WOZ-waarde.

Alle organisaties gebruiken dezelfde WOZ-waarde van uw woning.

Wat u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde en het tarief voor de OZB dat de gemeenteraad jaarlijks vaststelt. In de gemeente Helmond zijn de volgende tarieven vastgesteld:

 • OZB eigendom Woning: 0,1262%
 • OZB eigendom niet-woning: 0,2673%
 • OZB gebruik niet-woning: 0,2156%

Voorbeeld: De WOZ-waarde van uw huis is in 2024 € 325.000,-. Het OZB-tarief is 0,1262%. De hoogte van de OZB is dan: € 325.000 x 0,1262% = € 410,-.

Als huurder hoeft u geen OZB te betalen

U krijgt wel een WOZ-beschikking zodat u kunt zien wat de WOZ-waarde is. Deze WOZ-waarde is namelijk van belang bij het bepalen van de maximale huurprijs. Wilt u er meer over weten? Kijk dan op www.huurcommissie.nl

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag. Neem telefonisch contact met ons op. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur. Het telefoonnummer is 14-0492. U kunt natuurlijk ook mailen. Het e-mailadres is gemeente@helmond.nl.

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie