Rioolheffing betalen

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. Hoeveel u betaalt, hangt af van de hoeveelheid water die wordt afgevoerd vanuit het perceel. In de meeste gevallen relateert dit aan de hoeveelheid water die u verbruikt. Deze gegevens ontvangen wij van Brabant Water.

Wat voor verbruiker bent u?

U bent een kleinverbruiker als u minder dan 1.200 m³ water per jaar verbruikt. U betaalt dan in 2024 € 187,56. Als u meer dan 1.200 m³ per jaar verbruikt, bent u een grootverbruiker. U betaalt een tarief voor elke m³, bovenop het vaste bedrag voor kleinverbruikers. Voor percelen met een oppervlakte van 30 m² of minder, zonder directe rioolaansluiting hoeft u geen rioolheffing te betalen. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

Waar gebruikt de gemeente het geld voor?

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor: 

  • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater;
  • de afvoer van bijvoorbeeld regen;
  • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen.

Aanpak

U ontvangt jaarlijks in januari een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Hierop vindt u het bedrag dat u moet betalen. Wij vragen grootverbruikers om een aangifteformulier in te vullen. Op basis hiervan bepalen wij de hoogte van de rioolheffing. Dit formulier sturen wij u automatisch toe.

Als u het niet eens bent met de belastingaanslag, kunt u digitaal bezwaar maken. Zie hiervoor onderaan de pagina bij het kopje Geralteerde producten: Bezwaarschrift indienen, aanslag belastingen en WOZ-waarde.

Gaat u verhuizen? 

  • Verhuist u binnen Helmond, dan passen we het bedrag niet aan. U betaalt vanaf 1 januari volgend jaar voor het nieuwe pand.
  • Verhuist u naar een andere gemeente, dan storten we het te veel betaalde bedrag terug.
  • Verhuist u van een andere gemeente naar Helmond, dan betaalt u vanaf de volgende maand na vestiging. 
Online regelen

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van de hoeveelheid water die wordt afgevoerd vanuit het perceel. In de meeste gevallen relateert dit aan de hoeveelheid water die u verbruikt. Deze gegevens ontvangen wij van Brabant Water. 

U bent een kleinverbruiker als u minder dan 1.200 m³ water per jaar verbruikt. U betaalt dan in 2024 € 187,56. Als u meer dan 1.200 m³ per jaar verbruikt, bent u een grootverbruiker. U betaalt een tarief voor elke m³, bovenop het vaste bedrag voor kleinverbruikers. 

Aantal m³ 2024
Voor elke m³ boven de 1200 t/m 50.000 m³ €0,34
Voor elke m³ boven de 50.000 m³ t/m 100.000 m³ €0,28
Voor elke m³ boven de 100.000 m³ t/m 200.000 m³ €0,23
Voor elke m³ boven de 200.000 m³ t/m 300.000 m³ €0,14
Voor elke m³ boven de 300.000 m³ €0,06

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie