• Home
  • Onroerendezaakbelasting betalen (woning)

Onroerendezaakbelasting betalen (woning) (ozb)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval. 

De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB op 1 januari. Dit doet zij aan de hand van de WOZ-waarde van uw pand. Als u halverwege een jaar een nieuwe woning koopt, betaalt u de OZB voor dat hele jaar voor de oude woning. Voor de nieuwe woning betaalt u in dat jaar nog geen OZB. De notaris verrekent deze bedragen vaak. U vindt meer informatie bij het gerelateerde product 'WOZ-beschikking (Wet waardering onroerende zaken)' onderaan de pagina. Via de link onder 'formulieren' kunt u digitaal een taxatieverslag opvragen. 

In Helmond is er een gemeentebreed Ondernemersfonds, waarvoor de OZB voor niet-woningen is verhoogd met een opslag van ongeveer 8%. Alle partijen die hieraan bijdragen, kunnen een beroep doen op dit fonds bij Stichting Ondernemersfonds. Meer informatie leest u op de website van Ondernemersfonds Helmond.

Voorwaarden

U betaalt OZB als u eigenaar van een WOZ-object (woning, gebouw of perceel) bent of gebruiker van een WOZ-object dat niet als woning staat geregistreerd.

Online regelen

Kosten

Hoeveel u moet betalen, hangt af van de waarde van de woning, het gebouw of perceel waarvan u gebruiker of eigenaar bent en van de hoogte van de ozb-tarieven. Er zijn 3 verschillende tarieven. De tarieven zijn vastgesteld als een percentage van de WOZ-waarde:

Tarieven 2024

Eigenaren van woningen

0,1262%
Gebruikers van niet-woningen 0,2156%
Eigenaren van niet-woningen 0,2673%

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Hoe u dit het beste kunt doen, leest u bij het product 'Bezwaarschrift indienen' onderaan deze pagina.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie