Wijkschoonmaakactie opzetten

Wilt u samen met uw vereniging of school een bijdrage leveren om uw buurt schoon te houden? Via de gemeente heeft u de mogelijkheid om een wijkschoonmaakactie op te zetten of deel te nemen aan het project KLIEN IT voor basisscholen.

Wijkschoonmaakacties verenigingen en scholen

Om bij te dragen aan een schone leefomgeving zonder zwerfvuil kunt u met uw school of vereniging een wijkschoonmaakactie opzetten. Hiervoor stelt de gemeente de benodigde gereedschappen en middelen kosteloos beschikbaar, waaronder: knijpstokken, veiligheidshesjes en eventuele andere gereedschappen zoals schoppen, harken en bezems. Daarnaast ontvangt de deelnemende vereniging of school een vergoeding voor de geleverde inspanningen tijdens de wijkschoonmaakactie.

Aanvraag indienen

Wilt u een aanvraag indienen namens uw school of vereniging of heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0492. Wij nemen uw (aan)vraag in behandeling en nemen telefonisch of via e-mail contact met u op.

Project KLIEN IT voor basisscholen

In samenwerking met Groen4life heeft de gemeente in 2016 het project KLIEN IT geïntroduceerd. De deelnemende groepen 7/8 van de basisscholen zetten zich het hele schooljaar in voor een zwerfvuil-vrije omgeving. Ook krijgen zij lesmodules aangereikt rondom het thema duurzaamheid. Deze lesmodules worden op maat gemaakt per school zodat deze passen binnen het curriculum.

Het project KLIEN IT bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een wijkschoonmaakactie en de bijbehorende presentatie
  2. De basisschool is gedurende het schooljaar verantwoordelijk voor het schoonhouden van hun eigen schoolomgeving, waarbij de basisschool wordt aangemoedigd om hun werkzaamheden (online) te delen. Om de schoolomgeving schoon te houden krijgt de school allerlei tools aangereikt. Bovendien controleert en beoordeelt een ‘mystery guest’ van de gemeente de schoolomgeving regelmatig waarbij de basisschool punten kan verdienen. De school die erin slaagt de schoolomgeving het best schoon te houden ontvangt een klassikale prijs.
  3. Duurzaamheidseducatie, lesmodules die geïntegreerd kunnen worden binnen het curriculum van de school. Thema’s waarmee de school aan de slag kan gaan zijn onder andere: water, voedsel & verspillen en creatief & duurzaam.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over KLIEN IT? Neem dan contact op met Groen4life via info@groen4life.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie