Afvalinzameling 2021

We gaan de Helmondse afvalinzameling verbeteren en verduurzamen. Om samen te zorgen voor extra afvalscheiding en minder restafval. Helmonders van het stadspanel hebben meegedacht over de veranderingen. In de loop van 2021 starten wij ook voor alle bewoners van appartementen met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Nu moeten zij dat nog bij het restafval doen. Vanaf 1 januari 2021 betalen Helmonders met een restafvalcontainer een extra bedrag per lediging, vanaf de 7e lediging in een jaar. Daarnaast veranderen de tarieven voor de milieustraat. Op deze pagina leest u meer informatie over de veranderingen per 1 januari 2021.

In Helmond scheiden we al veel afval. Denk aan: papier, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), plastic, metaal en drankkartons (PMD), textiel, glas, klein chemisch afval (KCA) en nog veel meer. Afval dat we niet kunnen scheiden, gooien we weg bij het restafval. In onze gemeente produceren we met z’n allen nog 245 kilo restafval per persoon per jaar. Het Rijk heeft gemeenten de opdracht gegeven om te voldoen aan de zogenaamde VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen: dit betekent minstens 75% afvalscheiding en uiteindelijke nauwelijks tot geen restafval meer in 2050. Dit kunnen we doen door ons afval nog beter te scheiden. Bijna 75% van het restafval in Helmond bestaat nog uit afval dat Helmonders nu al gescheiden kunnen aanleveren.

Laagbouw (woningen met restafvalcontainer)

Vanaf januari 2021 betaalt u voor uw restafvalcontainer vanaf de 7e lediging in een jaar een bedrag per lediging. Dit systeem wordt ook wel diftar (gedifferentieerde tarieven) genoemd. Met diftar heeft u zélf in de hand hoeveel afvalstoffenheffing u betaalt. Nu betaalt u één vast bedrag per jaar, ongeacht hoe goed u uw afval scheidt en hoe vaak u uw restafvalcontainer aanbiedt. Vanaf 1 januari betaalt u een vast bedrag per jaar (het basistarief) en een variabel deel. Dat variabele deel wordt bepaald door hoe vaak u uw restafvalcontainer aanbiedt voor een lediging. En dat bepaalt u zelf. Hoe beter u afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt om aan te bieden en hoe minder u betaalt. Kortom, afval scheiden loont. Het aantal keer dat wij GFT, PMD, papier en restafval in uw wijk komen ophalen blijft hetzelfde als in 2020.

Tarieven afvalstoffenheffing 2021

Laagbouw

 
  Basistarief Restafval
  Dit bedrag dekt de kosten voor het ophalen van uw GFT-container, papiercontainer en PMD-zakken en de kosten voor het legen van de glasbakken en textielcontainers. Ook dekt dit bedrag de kosten voor de eerste 6 ledigingen van uw restafvalcontainer. Bij meer dan 6 ledigingen van de restafvalcontainer per jaar.
140 liter (restafval) 197,46 euro per jaar  5,00 euro per keer 
240 liter (restafval) 219,06 euro per jaar 8,60 euro per keer 

Hoogbouw (appartementen en Brandevoort de Veste)

In de hoogbouw verzorgen we nu nog geen gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Hoogbouwbewoners moeten dat nu noodgedwongen bij het restafval doen. Daarom geldt voor de hoogbouw begin 2021 wel nog één vast tarief per jaar, namelijk 237,46 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan 14x het legen van een 140 liter restafvalcontainer.

In de loop van 2021 maken we het voor hoogbouwbewoners mogelijk om GFT te scheiden. Dat doen we wijk voor wijk. Bewoners van die locaties worden geïnformeerd over de GFT-inzameling en de gevolgen voor hun restafvalinzameling.

Wilt u vanwege de invoering van het tarief per lediging van uw restafvalcontainer (vanaf de 7e lediging per jaar) overstappen op een kleinere container voor restafval? Of juist een grotere container voor oud papier of groente-, fruit- en tuinafval (GFT)? Dat kan. Van maandag 24 november tot en met vrijdag 18 december heeft u de mogelijkheid om uw container(s) gratis om te ruilen. Bel hiervoor vanaf 24 november op werkdagen naar het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0492. Een medewerker van ons regelt dan dat uw container(s) gratis wordt/worden omgeruild. U kunt gebruikmaken van de gratis omruilactie als:

  • u een 240 liter restafvalcontainer wil omruilen voor een 140 liter restafvalcontainer;
  • u een 140 liter GFT-container wil omruilen voor een 240 liter GFT-container;
  • u een 140 liter papiercontainer wil omruilen voor een 240 liter;
  • u één extra GFT-container wil;
  • u één extra papiercontainer wil;

Weet u niet wat de inhoud van uw container nu is? Kijk dan op de sticker op de zijkant van uw container. Daarop staat de inhoud van uw container in liters (L) aangegeven.

Let op: Het omruilen van een 140 liter restafvalcontainer naar een 240 liter restafvalcontainer valt niet binnen de gratis omruilactie en kost € 30. We willen met een kleine restafvalcontainer stimuleren dat iedereen nóg beter afval gaat scheiden.

In de hoogbouw verzorgen we nu nog geen gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Hoogbouwbewoners moeten dat nu noodgedwongen bij het restafval doen. Daarom geldt voor de hoogbouw begin 2021 wel nog één vast tarief per jaar, namelijk 237,46 euro per huishouden. Dit bedrag staat gelijk aan 14x het legen van een 140 liter restafvalcontainer.

In de loop van 2021 maken we het voor hoogbouwbewoners mogelijk om GFT te scheiden. Dat doen we wijk voor wijk. Bewoners van die locaties worden geïnformeerd over de GFT-inzameling en de gevolgen voor hun restafvalinzameling.

Het afsprakensysteem voor de milieustraat dat we vanwege corona hebben ingevoerd, blijft ook in 2021 bestaan. Dit betekent dat als u de milieustraat wil bezoeken, u vooraf een afspraak inplant via www.helmond.nl/afspraak. Zo zorgen we dat alleen Helmondse inwoners gebruikmaken van de milieustraat aan de Gerstdijk. En het voorkomt drukte en lange wachtrijen aan de poort.

De tarieven op de milieustraat veranderen vanaf 1 januari. In 2021 is het bedrag dat u betaalt, met uitzondering van de gratis afvalstromen, afhankelijk van het aantal keer dat u de milieustraat bezoekt. Wanneer u de milieustraat meer dan 4 keer per jaar bezoekt, wordt het tarief per bezoek hoger. Het aantal bezoeken registreren wij aan de hand van uw afspraakbevestiging, ongeacht wat voor soort afval u meeneemt.

 
Omschrijving afvalsoort Hoeveelheid Tarief  bezoek 1-4 Tarief bezoek 5-8 Tarief bezoek 9-12 Tarief bezoek 13-16 > bezoek 16
Gratis afvalstromen 0 - 2 m3 € - € - € - € - € -
Grof huisvuil, autobanden met velg, grond, blad/gras, snoeihout, max 2 vuilniszakken 0 - 2 m3 €8,00 €16,00 €32,00 €64,00 weigering
Bouw- en sloop afval, puin, gips 0 - 1 m3 €8,00 €16,00 €32,00 €64,00  weigering
Bouw- en sloop afval, puin, gips 1 - 2 m3 €16,00  €32,00  €64,00  €128,00  weigering
Vuilniszakken Maximaal 2 huisvuilzakken per bezoek inbegrepen bij tarief voor grof huisvuil
Matras breed < 140 cm per stuk €5,00 €5,00   €5,00 €5,00  weigering
Matras breed > 140 cm per stuk €10,00  €10,00  €10,00  €10,00  weigering

Uw Reactie
Uw Reactie