• Inwoner
  • Paspoort, Rijbewijs en Uittreksels

Paspoort, Rijbewijs en Uittreksels

Achternaam voor uw kind kiezen

U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Afschrift basisregistratie personen (BRP)

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

Afschrift burgerlijke stand

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand.

Bescherm uw identiteit

Uw persoonlijke gegevens zijn voor criminelen geld waard. Bescherm uw identiteit dus goed. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek uw identiteitsgegevens af. Of maak een kopie met de KopieID-app. Op deze pagina leest u hier meer over.

Bewijs van in leven zijn

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op.

Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Bezoek uit het buitenland

Als u bezoek krijgt uit het buitenland kan het zijn dat u een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aan moet vragen. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum.

Burgerservicenummer (BSN)

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer dat aan iedereen wordt gegeven die officieel geregistreerd staat in het bevolkingsregister (BRP). Uw BSN staat op belangrijke identiteitsdocumenten zoals uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

Legalisatie handtekening

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen.

Nederlandse nationaliteit aanvragen

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

Paspoort of identiteitskaart aanvragen

Een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) is een reisdocument én een identiteitsbewijs. Iedereen vanaf 14 jaar is verplicht een identiteitsbewijs te kunnen tonen. In de zorg geldt een identificatieplicht vanaf de geboorte. In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.

Reizen met kinderen

Om kinderontvoering tegen te gaan, heeft u toestemming nodig om met een minderjarig kind te reizen. Bij grenscontrole let de Koninklijke Marechaussee extra goed op minderjarige kinderen.

Rijbewijs aanvragen

Is uw huidige rijbewijs (bijna) verlopen? Vraag dan online een nieuwe aan binnen de gemeente waar u woont. Aanvragen kan tegenwoordig sneller via de RDW, u hoeft dan alleen naar het Huis voor de Stad te komen om het rijbewijs op te halen. Uw nieuwe rijbewijs ligt na 5 werkdagen klaar. U maakt een afspraak bij de gemeente voor het ophalen van het rijbewijs.

Trouwen in het buitenland

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Verklaring omtrent gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan.

Uw Reactie
Uw Reactie