Burgerservicenummer (BSN)

Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek nummer dat aan iedereen wordt gegeven die officieel geregistreerd staat in het bevolkingsregister (BRP). Uw BSN staat op belangrijke identiteitsdocumenten zoals uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.

U ontvangt uw BSN van de gemeente in de volgende situaties:

  • Bij de geboorteaangifte van uw kind.
    • Als uw kind naar de gemeente verhuist waar het is geboren, krijgt u meteen het BSN van uw kind.
    • Als uw kind naar een andere gemeente verhuist, ontvangt u het BSN van uw kind na een paar weken.
  • Wanneer u voor de eerste keer vanuit het buitenland naar Nederland verhuist.
    • Meestal ontvangt u uw BSN binnen 4 weken nadat u zich heeft ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente stuurt u hierover een brief.
Uw Reactie
Uw Reactie