• Inwoner
  • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita is een schriftelijk bewijs dat u nog in leven bent. Instanties zoals een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kunnen hierom vragen. Een bewijs van in leven zijn voor gebruik in Nederland is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Een bewijs van in leven zijn voor het buitenland heet een attestatie de vita. Dit afschrift uit de burgerlijke stand is opgemaakt in meerdere talen. 

Aanpak

Via de knop 'online regelen met DigiD' kunt u het bewijs van in leven zijn (in Nederlands) digitaal aanvragen. U betaalt bij de aanvraag via iDEAL.

Let op: Heeft uw pensioenfonds of VUT-regelende instantie het bewijs van in leven zijn nodig? Dan vraagt uw pensioenfonds dat in een brief. U krijgt het afschrift gratis mee als u deze brief toont tijdens uw aanvraag aan de balie van de Stadswinkel óf als u deze brief uploadt tijdens uw digitale aanvraag.

Heeft u een Engelstalige attestatie de Vita nodig? Dan dient u een afspraak te maken bij de Stadswinkel. Dit kan telefonisch via 14 0492.

Online regelen

Kosten

Een bewijs van in leven zijn (Nederlands) kost €16,60 (tarief 2024).

Een meertalig attestatie de vita kost €16,60 (tarief 2024).

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie