Nederlandse nationaliteit aanvragen

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

 • Automatisch door geboorte (als bij de geboorte één van uw ouders Nederlander is) of door adoptie of erkenning in Nederland.
 • Via de optieprocedure: een korte eenvoudige procedure om Nederlander te worden.
 • Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden.

Nederlander worden door optie

De snelste en goedkoopste manier is de optieprocedure. Deze duurt 3 maanden. Bij de optieprocedure dient u een verzoek in bij uw woongemeente. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Nederlander worden door naturalisatie

Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar. Een naturalisatieverzoek dient u ook in bij uw woongemeente. Daarna beoordeelt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) uw verzoek. Als u aan alle voorwaarden voldoet besluit de Koning tot het verlenen van de Nederlandse nationaliteit. Deze procedure duurt gemiddeld 1 jaar. 

Aanpak

Het hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • Voor welke procedure u in aanmerking komt
 • Welke documenten u in moet leveren
 • Of u afstand moet doen van uw huidige nationaliteit
 • Of u een inburgeringsdiploma nodig heeft 

U kunt het formulier invullen via onderstaande knop 'Online regelen'. Binnen zes weken ontvangt u een mail waarin staat voor welke procedure u in aanmerking komt en wat voor u van belang is.

Kosten

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 206,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 351,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 23,00

Naturalisatie kost:

 • voor u alleen: € 970,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.238,00
 • voor een minderjarige: € 143,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor u alleen: € 722,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 991,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

(tarieven 2023)

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie

Wetgeving

 
Uw Reactie
Uw Reactie