Nederlandse nationaliteit aanvragen

Er zijn 3 manieren om Nederlander te worden:

 • Automatisch door geboorte (als bij de geboorte één van uw ouders Nederlander is) of door adoptie of erkenning in Nederland.
 • Via de optieprocedure: een korte eenvoudige procedure om Nederlander te worden.
 • Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden.

Nederlander worden door optie

De snelste en goedkoopste manier is de optieprocedure. Deze duurt 3 maanden. Bij de optieprocedure dient u een verzoek in bij uw woongemeente. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Nederlander worden door naturalisatie

Als u niet in aanmerking komt voor de optieprocedure, kunt u door naturalisatie Nederlander worden. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar. Een naturalisatieverzoek dient u ook in bij uw woongemeente. Daarna beoordeelt de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) uw verzoek. Als u aan alle voorwaarden voldoet besluit de Koning tot het verlenen van de Nederlandse nationaliteit. Deze procedure duurt gemiddeld 1 jaar. 

Aanpak

Het hangt af van uw persoonlijke situatie:

 • Voor welke procedure u in aanmerking komt
 • Welke documenten u in moet leveren
 • Of u afstand moet doen van uw huidige nationaliteit
 • Of u een inburgeringsdiploma nodig heeft 

U kunt het formulier invullen via onderstaande knop 'Online regelen'. Binnen zes weken ontvangt u een mail waarin staat voor welke procedure u in aanmerking komt en wat voor u van belang is.

Kosten

De optieprocedure kost:

 • voor u alleen: € 217,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 370,00
 • voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 24,00

Naturalisatie kost:

 • voor u alleen: € 1.023,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.305,00
 • voor een minderjarige: € 151,00

Bent u staatloos? Of heeft u een verblijfsvergunning asiel (document III of IV)? Dan kost de naturalisatie:

 • voor u alleen: € 760,00
 • voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1.044,00

U betaalt dit bij uw aanvraag.

(tarieven 2024)

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw optieverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw naturalisatieverzoek bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Veelgestelde vragen over naturalisatie

Heeft u een naturalisatieverzoek ingediend? Dan stuurt de IND uw bewijs van Nederlanderschap naar de gemeente. U krijgt hierover een brief van de IND. In deze brief staat binnen hoeveel weken u van de gemeente een uitnodiging voor de ceremonie kunt verwachten. De gemeente stuurt u pas een uitnodiging voor de eerstvolgende ceremonie als het bewijs van Nederlanderschap is ontvangen. Dat is altijd later dan dat u de brief van de IND krijgt. Wij versturen de uitnodiging voor de ceremonie via email.

Heeft u een optieverklaring ondertekend? Dan vraagt de gemeente eerst informatie op bij politie en justitie. Zijn deze gegevens akkoord? Dan stuurt de gemeente een uitnodiging voor de eerstvolgende naturalisatieceremonie. Wij versturen de uitnodiging voor de ceremonie via email. Zijn de gegevens niet akkoord? Dan ontvangt u een weigeringsbesluit.

Ongeveer één keer in de 6 weken organiseert de gemeente een reguliere naturalisatieceremonie. Deelnemen aan deze ceremonie is verplicht als u Nederlander wil worden. Op deze ceremonie krijgt u uw bewijs van Nederlanderschap nadat u de verklaring van verbondenheid heeft afgelegd.

Eén keer per jaar organiseert de gemeente voor alle inwoners die het afgelopen jaar Nederlander zijn geworden een feestelijke ceremonie. Dat is altijd op 15 december: de dag van het Nederlanderschap. Valt 15 december in het weekend? Dan wordt de eerstvolgende werkdag na 15 december gekozen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. In tegenstelling tot de reguliere ceremonie die elke 6 weken plaats vindt is het niet verplicht voor u om deel te nemen.

De reguliere ceremonies in 2024 zijn gepland van 10.30 uur tot (uiterlijk) 13.00 uur in Het Kasteel op de volgende dagen:

Woensdag 21-02-2024

Woensdag 03-04-2024

Woensdag 15-05-2024

Woensdag 26-06-2024

DATA/TIJDSTIP/LOCATIE ZIJN ONDER VOORBEHOUD!

U ontvangt de uitnodiging via email. Is uw email adres en/of telefoonnummer onlangs gewijzigd? Geef dit dan door aan de gemeente via gemeente@helmond.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer van uw verzoek aanvraag Nederlandse nationaliteit.

Ja dat mag. Wij gaan uit van 2 tot 3 personen per uitnodiging. Wilt u meer personen meenemen naar de ceremonie? Dan is het fijn als wij dit van tevoren weten. Neem hierover contact op via gemeente@helmond.nl of 14 0492. Vermeld daarbij het zaaknummer van uw verzoek aanvraag Nederlandse nationaliteit.

De gemeente Helmond werkt zoveel als mogelijk papierloos. Als wij contact met u opnemen doen we dat bij voorkeur digitaal. Wij bellen u of wij mailen u. Wij noteren deze contactgegevens in uw dossier.

Is uw email adres en/of telefoonnummer onlangs gewijzigd? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de gemeente via gemeente@helmond.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer van uw verzoek aanvraag Nederlandse nationaliteit.

Meer informatie

Wetgeving

 
Uw Reactie
Uw Reactie