Achternaam voor uw kind kiezen

U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Geeft u uw keuze niet door? Dan krijgt uw kind automatisch een achternaam. Het hangt van uw gezinssituatie af welke achternaam uw kind automatisch krijgt. Kijk voor meer informatie over achternamen op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

U laat de keuze uiterlijk bij de geboorteaangifte weten.

Is het kind niet erkend en bent u bij de geboorte niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind de achternaam van de moeder. U kunt de achternaam van uw kinderen veranderen in die van de andere ouder. Dit kan als de andere ouder het kind alsnog erkent. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder toestemming geven voor de naamsverandering.
 • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan moeten de moeder en het kind beiden toestemming geven voor de naamsverandering.
 • Is het kind 16 of ouder? Dan moet het kind toestemming geven voor de naamsverandering.

Aanpak

Uw kind krijgt automatisch een achternaam. Als u het met deze achternaam eens bent, hoeft u niets door te geven. Wilt u een andere achternaam voor uw kind?

Zo kiest u een andere achternaam voor uw eerste kind:

 • U komt samen met uw partner persoonlijk langs bij de gemeente.
 • U neemt allebei een geldig identiteitsbewijs mee.
 • U kiest de achternaam uiterlijk bij de geboorteaangifte.

U kunt hiervoor digitaal via de knop 'online regelen' een afspraak maken in het Huis voor de Stad.

 

Vanaf 1 januari 2024 wordt het mogelijk om uw Nederlandse kind de achternamen van beide ouders te geven

Vanaf 1 januari 2024 gaat een nieuwe wet in: de Wet invoering gecombineerde geslachtsnaam (WIGG). Dit betekent dat u als ouders uw kind niet alleen één geslachtsnaam (achternaam) kunt geven. U kunt uw kind ook een combinatie van allebei uw achternamen geven: de gecombineerde achternaam.

Het wordt niet verplicht een dubbele achternaam te kiezen voor uw kind.

Een dubbele achternaam heeft maximaal twee namen

En wordt zonder streepje (koppelteken) geschreven dus bijvoorbeeld: Willems De Vries. Zo kunnen ouders kiezen voor bijvoorbeeld: 

• Willems 
• De Vries
• Willems De Vries 
• De Vries Willems 

Heeft u of heeft uw partner al een dubbele of meervoudige achternaam?  

Bijvoorbeeld: Korthals Altes? Dan wordt deze naam als één (enkelvoudige) achternaam gezien.

Let op! 

 • U kunt alleen kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam als uw kind de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • U kunt de keuze voor een dubbele achternaam pas maken vanaf 1 januari 2024.
 • Dit kan alleen als dit uw eerste kind is. 
 • De keuze geldt dan ook voor eventuele volgende kinderen in het gezin.

In de tussentijd

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

De eerste overgangsregeling:

 1.  U gaat uw kind in 2023 erkennen maar uw kind wordt in 2024 geboren:

U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn vlak na de bevalling. Want de moeder moet direct na de geboorte langskomen in het Huis voor de Stad. 

Oplossing

De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van erkenning ongeboren vrucht. De dubbele achternaam van uw kind is dan vastgelegd als uw kind in 2024 wordt geboren.  Wordt uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de achternaam van één van de ouders.

De tweede overgangsregeling:

 1.  Is uw oudste (of enige) kind geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023?

Dan kunt u in heel 2024 de naam van al uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen naar de afspraak in het Huis voor de Stad. Dit kan tot en met 31 december 2024. 

Voorwaarden: 

 1. U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
 2. Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit.
 3. Beide ouders moeten het er samen over eens zijn.
 4. Beide ouders leggen persoonlijk een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS).
 5. De ABS maakt dan een akte van naamskeuze op.
 6. De ouders kunnen de verklaring over de dubbele achternaam afleggen bij élke ABS in Nederland. Dus ook bij de ABS in hun woongemeente.
 7. De verklaring gaat over alle kinderen van dezelfde ouders.
 8. Wanneer is dit niet mogelijk? Als uw oudste kind is geboren voor 2016.
 9. Wat is niet mogelijk? U kunt de naam van uw kind niet wijzigen in de naam van de andere ouder.

Kosten (leges)

€.75,00 voor het 1e kind, €.50,00 voor elk volgend kind.

Uw kind wordt geboren in 2024. U wil een dubbele achternaam voor dit kind. U heeft al één of meer kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren. Welke aktes worden er dan opgemaakt? En wat zijn de kosten (leges)?

Volgende kinderen krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind van dezelfde ouders. Dus voor het nieuwe kindje dat in 2024 is geboren wordt géén akte van naamskeuze opgemaakt. Maar een geboorteakte met dezelfde achternaam als het eerste kind.

Na het opmaken van de geboorteakte kunt u tot en met 31 december 2024 naamskeuze doen voor alle kinderen samen.

Kosten (leges): €.75,00 voor het 1e kind, €.50,00 voor elk volgend kind.

Kinderen die worden geboren nadat u heeft gekozen voor de dubbele achternaam krijgen die dubbele achternaam meteen. Zij krijgen dus automatisch en kosteloos dezelfde dubbele achternaam als het eerste kind.

Nieuw reisdocument nodig?

Heeft uw kind een paspoort of identiteitskaart met daarin de oude achternaam? Dan is dit ongeldig geworden na de naamskeuze. U vraagt in uw woongemeente een nieuw reisdocument aan voor uw kind. Houd daarbij ook rekening met de kosten voor het reisdocument en met de kosten van pasfoto’s.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie