Werken bij de gemeente

De gemeente Helmond is een dynamische overheidsorganisatie met zo'n 700 medewerkers. Kenmerkend voor onze organisatie zijn de sleutelwoorden: energiek, slagvaardig, korte lijnen en informeel. Als medewerker maak je deel uit van een team dat resultaatgericht te werk gaat.

Vacatures

Al onze vacatures plaatsen wij op de website Gemeentebanen.nl. Het kan zijn dat we momenteel geen vacatures hebben. We willen je graag op de hoogte stellen van nieuwe vacatures. Op de website Gemeentebanen.nl kun je daarvoor een zogenoemde “job-agent” aanmaken. Dan stuurt het computersysteem je automatisch een e-mail als de gemeente Helmond een nieuwe vacature plaatst. Je kunt in het systeem ook aangeven over welke type functies je geïnformeerd wil worden.

Recruitment

Via ons recruitment team worden kandidaten gezocht voor onderstaande HBO, WO en Managementposities.

 Stage lopen

We proberen ieder jaar een groot aantal studenten de gelegenheid te geven om bij ons stage te lopen. De mogelijkheden hiervoor hangen af van een aantal omstandigheden;

  • Er moet een verband zijn tussen de opleiding die jij volgt en het soort werkzaamheden dat bij de gemeente Helmond verricht wordt;
  • jouw stageperiode moet liefst minstens 3 maanden duren;
  • het aantal beschikbare stageplaatsen per afdeling is beperkt. Hierdoor kan het voorkomen dat er meer stageverzoeken binnenkomen dan er plaatsingsmogelijkheden zijn;
  • de gemeente Helmond heeft geen BBL-banen.

Interesse om stage te open?

Stuur dan je motivatiebrief en CV per e-mail naar de afdeling personeelszaken. Geef in je brief in ieder geval de volgende zaken aan:

  • Naar welk soort stage ben je op zoek? (meeloopstage,onderzoekstage, afstudeerstage etc.);
  • Voor welke periode zoek je een stage?
  • Voor hoeveel uur per week ben je beschikbaar?
  • Welke studie volg je en welke onderwijsinstelling?
  • Op welke niveau volg je deze studie? (MBO niveau 1-4, HBO, WO, etc.)

Werkervaringsplaats

Met een werkervaringsplaats kun je werkervaring opdoen. Wij hebben geen budget om hiervoor extra personeel aan te trekken, daarom worden werkervaringsplaatsen alleen aangeboden op basis van vrijwilligersvoorwaarden.

Toestemming van uitkeringsinstantie

Wij zijn, waar mogelijk, bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om binnen onze organisatie (indien van toepassing, met behoud van uitkering) een tijdelijke werkervaringsplaats aan te bieden. Voorop staat dat de uitkeringsinstantie van betrokkene (bijvoorbeeld het UWV of een gemeentelijke sociale dienst) hiervoor vooraf toestemming moet verlenen. Betrokkene moet deze toestemming zelf bespreken met zijn uitkeringsinstantie.

Voor wie is deze mogelijkheid bedoeld?

Voor personen die omgeschoold zijn en in hun nieuwe vak nog geen werkervaring hebben kunnen opdoen. Het laten kennismaken met de gemeente op zich zelf, wordt niet als leerdoel gezien en wordt daarom ook niet als mogelijkheid aangeboden.