Formatiedossier 2018

De afgelopen weken hebben de partijen GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 gewerkt aan het vormen van een nieuwe coalitie. Op vrijdag 18 mei hebben deze partijen hun coalitieakkoord 'Helmond. Stad in Beweging.' gepresenteerd.

Het onderhandelingsproces is begeleid door de heer Frits Lintmeijer, senator namens GroenLinks. Vanuit het oogpunt van transparantie willen de partijen de relevante informatie delen om iedereen een adequaat en gelijk informatieniveau te bieden.

Onderstaand staan:

 • De binnengekomen brieven voor de formateur van andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties en/of belangengroepen;
 • De op verzoek van de formateur binnengekomen brieven van politieke partijen;
 • De aangeboden ambtelijke presentaties;
 • De aangeboden ambtelijke notities voor de themabesprekingen.

Ook heeft de heer Lintmeijer een eindverslag over het proces van de formatie geschreven. 

Documenten formatiedossier 2018

A. Aangeboden overdrachtsdossier

 1. Het beleidsmatige en financiële overdrachtsdossier ‘Bestuurswisseling 2018’, College
  van B&W, 22 maart 2018 (PDF)

B. Binnengekomen brieven voor de formateur

 1. Brief Bouwend Nederland regio Zuid, 22 maart 2018 (PDF)
 2. Brief Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, 22 maart 2018 (PDF)
 3. Brief Bestuur van de Stichting Brainport, 26 maart 2018 (PDF)
 4. Brief VNO-NCW Helmond-De Peel, Vereniging Industrieel Contact Helmond e.o., Stichting Bedrijventerreinen Helmond, 28 maart 2018 (PDF)
 5. Brief Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven, 22 maart 2018 (PDF)
 6. Brief NVM met aanbevelingen woningmarkt, 26 maart 2018 (PDF)
 7. Brief Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, 4 april 2018 (PDF)
 8. Brief Schakelteam Personen met verward gedrag, 11 april 2018 (PDF)
 9. Brief PvdA Helmond, 23 april 2018 (PDF)
 10. Brief CDA, Helder Helmond, 50Plus, PvdA en Helmond Aktief, 30 april 2018 (PDF)

C. Op verzoek van de formateur binnengekomen brieven van partijen die niet meeonderhandelen ten behoeve van inbreng in het coalitieakkoord

 1. Brief CDA, 4 april 2018 (PDF)
 2. Brief Helmond Aktief, 5 april 2018 (PDF)
 3. Brief PvdA, 6 april 2018 (PDF)
 4. Brief Helder Helmond, 29 april 2018 (PDF)

D. Aangeboden ambtelijke presentaties

 1. Strategische Agenda Helmond (PDF)
 2. Financiën (PDF)
 3. Financiën - Maartcirculaire 2018 (PDF)
 4. Ontwikkeling Sociaal Domein (PDF)
 5. Organisatieontwikkeling (incl. toekomstgericht werken) (PDF)
 6. Parkeren (PDF)

E. Aangeboden ambtelijke notities ten behoeve van themabesprekingen

 1. Mobiliteit en Bereikbaarheid (PDF)
 2. Regionale Samenwerking (PDF)
 3. Sociale Veerkracht / Sociaal Domein (PDF)
  3a: Bijlage Factsheet jeugd (PDF)
  3b: Bijlage Infographic sociaal domein 2016 2017 (PDF)
 4. Vitale Economie (PDF)
 5. Arbeidsmigratie (PDF)
 6. Duurzaamheid (en Gezonde Stad) (PDF)
 7. Centrumontwikkeling (inclusief parkeren) (PDF)
 8. Onderwijs en Arbeidsmarkt (PDF)
 9. Ruimte en Natuur (PDF)
 10. Wonen (PDF)
 11. Veiligheid (PDF)
 12. Sport, Cultuur & Evenementen (PDF)
 13. Burgerparticipatie & Overheidscommunicatie (PDF)
 14. Wijkgericht werken (PDF)
 15. Financiën (PDF)
Uw Reactie
Uw Reactie