Belastingen

Op deze pagina leest u alles over de gemeentelijke belastingen in Helmond.

E-Loket: regel online uw belastingzaken met het digitale loket

Met het digitaal loket van belastingen kunt u makkelijk zaken online regelen met de gemeente.

MijnOverheid

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld uw aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen.

Betalen gemeentelijke belastingen - Automatische incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u op twee verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven.

Belastingen, kopie van aanslag

Op de aanslag staan de te betalen bedragen voor gemeentelijke belastingen.

Herwaardering en tarieven WOZ

Elk jaar wordt iedere onroerende zaak (woning, bedrijfspand of grond) door de gemeente getaxeerd. De waarde die uit deze taxatie komt, heet de WOZ-waarde.

WOZ beschikking

In een WOZ-beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond. Het wordt gebruikt om belastingen te berekenen.

Bezwaarschrift belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag voor gemeentelijke belastingen of een vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB is belasting over alle grond en alle woningen, winkels, fabrieken, kantoren en dergelijke die binnen de gemeente liggen.

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de gemeente. Hoeveel u betaalt hangt af van het aantal honden dat u heeft.

Waterschapsbelasting

Heeft u vragen over de belastingaanslag van het Waterschap? Klik hierboven op de titel 'Waterschapsbelasting' om naar de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) te gaan. Daar vindt u meer informatie.

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor het gebruik van het riool. De gebruikers van woningen en bedrijven moeten deze aanslag betalen

Opvragen Taxatieverslag

In een taxatieverslag staat de aard van een gebouw, het bouwjaar en de grootte van het gebouw.

Kwijtschelden belastingen en heffingen

Wanneer u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden.

Bezwaar parkeerbon en parkeerboete

Als u het oneens bent met een parkeerbon, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bij een parkeerboete kunt u in beroep gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Uw Reactie
Uw Reactie