Belastingen

E-Loket: regel online uw belastingzaken met het digitale loket

Met het digitaal loket van belastingen kunt u makkelijk zaken online regelen met de gemeente.

Betalen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen kunt u betalen door het geld zelf over te maken of u kunt de gemeentelijke belastingen door ons laten incasseren.

Precariobelasting

Precariobelasting is belasting die door de gemeente wordt geheven voor het gebruik van gemeentegrond. Het gaat bijvoorbeeld om reclamevoorwerpen zoals een uithangbord boven gemeentegrond of het uitstallen van goederen voor de winkel op gemeentegrond (waarvoor u ook verplicht bent een vergunning aan te vragen.)

Toeristenbelasting betalen

Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten vanaf 2017 toeristenbelasting betalen aan de gemeente. U berekent dit bedrag door aan de gast in de kosten voor de overnachting.

Reclamebelasting

De gemeente kan reclamebelasting heffen als u reclame langs de weg plaatst. De reclame moet dan vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij drankreclame aan de gevel van een café, of een billboard langs de snelweg.

Waterschapsbelasting

Heeft u vragen over de belastingaanslag van het Waterschap? Klik hierboven op de titel 'Waterschapsbelasting' om naar de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) te gaan. Daar vindt u meer informatie.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Voorbeelden van onroerende zaken zijn woningen, winkels, kantoorpanden en garageboxen. Bij onder andere bedrijfspanden betaalt ook de gebruiker van het pand onroerendezaakbelasting. Dit is bij woningen niet het geval.

WOZ beschikking

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond.

Bezwaarschrift belastingen en WOZ-waarde

Bent u het niet eens met een aanslag voor gemeentelijke belastingen of een vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Opvragen Taxatieverslag

In een taxatieverslag staat de aard van een gebouw, het bouwjaar en de grootte van het gebouw.

Rioolheffing

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen.

Reinigingsrecht

U betaalt de gemeente ieder jaar een reinigingsheffing. De reinigingsheffingen bestaat uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.

Marktgeld

Als u een vergunning of een abonnement voor een marktstandplaats heeft, betaalt u belasting. De gemeente heft marktgeld voor het gebruik van gemeentegrond en het te koop aanbieden van goederen.

Uw Reactie
Uw Reactie