Parkeren

Bezwaar parkeerbon en parkeerboete

Als u het oneens bent met een parkeerbon, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bij een parkeerboete kunt u in beroep gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Parkeerplaatsen

Op deze digitale kaart vindt u alle parkeergarages en parkeerplaatsen in Helmond.

Parkeervergunning

Woont u in een gebied met betaald parkeren en heeft u geen eigen parkeergelegenheid? Dan kunt u mogelijk een parkeervergunning of een parkeerabonnement aanvragen. Er zijn ook parkeervergunningen en abonnementen voor het personeel van bedrijven.

Parkeerontheffing

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing van het verbod.

Parkeerontheffing, groot voertuig

Het is verboden om grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor wagens zoals vrachtwagens of touringcars. Dit verbod geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 05.00 uur en op zondag. U kunt voor dit parkeerverbod een ontheffing aanvragen.

Verbodszone parkeren

In het centrum van Helmond geldt op sommige plaatsen een parkeerverbodszone. Het is verboden om binnen deze zone te parkeren, behalve op de parkeervakken. De zone wordt met verkeersborden aangegeven.

Fietsenstallingen

Op de website www.veiligstallen.nl/helmond leest u waar u uw fiets veilig kunt stallen.