Parkeren

Parkeervergunningen

Woont u of heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren en heeft u geen eigen parkeergelegenheid? Dan kunt u mogelijk een parkeervergunning aanvragen. Ook voor het verlengen, opzeggen of het wijzigen van kenteken kunt u hier terecht.

Parkeerabonnement - parkeergarage

Woont u of heeft u een bedrijf in een gebied met betaald parkeren en heeft u geen eigen parkeergelegenheid? Dan kunt u mogelijk een parkeerabonnement aanvragen. Voor een parkeerabonnement bewoners of bedrijven moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een parkeerabonnement, kantoor- of reguliere tijden is voor iedereen verkrijgbaar.

Beleidsregels parkeernormen Helmond

Lees hier de 'beleidsregels parkeernormen Helmond'.

Ontheffing voor verkeer en parkeren

Soms is het noodzakelijk dat u als inwoner of voor uw bedrijf op een plaats in Helmond moet zijn waar verkeerstekens en verkeersregels dit niet mogelijk maken. Vraag de gemeente dan om een ontheffing van dit verbod.

Parkeerplaatsen

Op deze digitale kaart vindt u alle parkeergarages en parkeerplaatsen in Helmond.

Bezwaar parkeerbon en parkeerboete

Als u het oneens bent met een parkeerbon, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bij een parkeerboete kunt u in beroep gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Kapotte parkeerautomaat en overlast voertuig melden

Indien u hinder ondervindt van een voertuig dat niet correct is geparkeerd of bijvoorbeeld een kapotte parkeerautomaat dan kunt u hier melding van doen.

Verbodszone parkeren

In het centrum van Helmond geldt op sommige plaatsen een parkeerverbodszone. Het is verboden om binnen deze zone te parkeren, behalve op de parkeervakken. De zone wordt met verkeersborden aangegeven.

Fietsenstallingen

Gaat u op de fiets naar het centrum van Helmond? Bekijk hier waar u uw fiets veilig kunt stallen.

Uw Reactie
Uw Reactie