Parkeren

Bezwaar parkeerbon en parkeerboete

Als u het oneens bent met een parkeerbon, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bij een parkeerboete kunt u in beroep gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Ontheffing voor verkeer en parkeren

Soms is het noodzakelijk dat een burger of bedrijf op een plaats in Helmond moet zijn waar verkeerstekens en verkeersregels dit niet mogelijk maken. Hiervoor worden, onder strikte voorwaarden, ontheffingen verleend. Vraag de gemeente dan om een ontheffing van het verbod.

Kapotte parkeerautomaat en overlast voertuig melden

Indien u hinder ondervindt van een voertuig dat niet correct is geparkeerd of bijvoorbeeld een kapotte parkeerautomaat dan kunt u hier melding van doen.

Parkeerplaatsen

Op deze digitale kaart vindt u alle parkeergarages en parkeerplaatsen in Helmond.

Parkeervergunning

Woont u in een gebied met betaald parkeren en heeft u geen eigen parkeergelegenheid? Dan kunt u mogelijk een parkeervergunning of een parkeerabonnement aanvragen. Er zijn ook parkeervergunningen en abonnementen voor het personeel van bedrijven.

Parkeerontheffing, autovrije zone

Sommige gebieden of wegen zijn verboden voor auto's en andere voertuigen. Bijvoorbeeld winkelpromenades of autovrije zones. Wilt u laden, lossen of (ver)bouwen in zo'n gebied? Vraag bij de gemeente om een ontheffing van het verbod.

Parkeerontheffing, groot voertuig

Het is verboden om grote voertuigen op de weg te parkeren. Dit geldt voor wagens zoals vrachtwagens of touringcars. Dit verbod geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 18.00 uur en 05.00 uur en op zondag. U kunt voor dit parkeerverbod een ontheffing aanvragen.

Verbodszone parkeren

In het centrum van Helmond geldt op sommige plaatsen een parkeerverbodszone. Het is verboden om binnen deze zone te parkeren, behalve op de parkeervakken. De zone wordt met verkeersborden aangegeven.

Fietsenstallingen

Op de website www.veiligstallen.nl/helmond leest u waar u uw fiets veilig kunt stallen.