Laadpalen

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. Vanaf 2030 mogen er geen nieuwe auto’s meer verkocht worden met een benzine- of dieselmotor. Naar schatting rijden er in 2030 zo’n 1,9 miljoen elektrische auto’s in Nederland. Daarom is het nodig dat er ook meer mogelijkheden komen om de auto’s op te laden.

In 2022-2024 komen er minimaal 150 openbare oplaadpunten bij in Helmond

De komende 2 jaar komen er minstens 75 laadpalen bij met elk twee oplaadpunten in Helmond. In totaal worden er dus minimaal 150 oplaadpunten geplaatst. Dat is nodig, want steeds meer mensen rijden elektrisch. Met het plaatsen van meer laadpalen maken we elektrisch rijden aantrekkelijker.

Wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid): “Elektrische auto’s zorgen voor minder vervuiling. Dat is goed voor het klimaat en voor de gezondheid van de Helmonders”. Reageren op de voorgestelde locaties voor de eerste 65 laadpalen kan van 8 tot en met 21 september. Waarschijnlijk kunnen inwoners of bezoekers dan vanaf de eerste helft van 2023 hun elektrische auto opladen bij deze palen.

Bekijk de voorgestelde locaties voor de eerste 65 openbare laadpalen

Op basis van de criteria die gelden voor het plaatsen van een laadpaal, doen we een voorstel voor het plaatsen van de eerste 65 elektrische oplaadpunten verdeeld over de stad. De kaart met de locaties die we voorstellen vindt u op onderstaande kaart.

Na 18 september bekijken wij de reacties op de voorgestelde locaties. Mogelijk passen wij locaties op basis van uw reactie aan. Dit leidt tot een lijst met definitieve locaties. Hiervoor maken wij een verkeersbesluit. Dat verkeersbesluit ligt 6 weken ter inzag. Als er geen bezwaren komen op dit verkeersbesluit, is dit in december afgerond en mag er geplaatst worden. De verwachting is dat het merendeel van de laadpalen in de eerste helft van 2023 geplaatst wordt.

Voor het plaatsen van een elektrisch oplaadpunt, gelden de volgende criteria gehanteerd:

  1. De locaties moet makkelijk bereikbaar zijn. Liefst vlakbij een ontsluitingsweg of een hoofdweg.
  2. Het oplaadpunt moet zichtbaar zijn vanaf de weg.
  3. Het oplaadpunt moet binnen 300 meter van een woning staan.
  4. Het elektrische oplaadpunt moet tussen 2 parkeerplaatsen komen. Er komen namelijk 2 aansluitingen bij het oplaadpunt.
  5. In het begin reserveren we één parkeerplaats voor elektrisch laden bij een laadpaal. Bij voldoende laadvraag volgt de tweede parkeerplaats.
  6. De laadpaal komt bij voorkeur bij haakse parkeervakken. Dit voorkomt ongevallen door kabels op of langs de rijbaan.
  7. Ter hoogte van de laadpaal moet een voldoende breed trottoir overblijven (minimaal 0,90 m) voor bijvoorbeeld bewoners met een rolstoel of kinderwagen.
  8. Bewoners met een eigen parkeerplaats zorgen zelf voor een oplaadpunt op eigen terrein.

De openbare laadpalen gebruiken stroom die 100% uit wind is opgewekt door Nederlandse windmolens.

Als u een elektrische auto rijdt en geen eigen parkeerplaats hebt om een laadpaal bij te plaatsen, kunt u een openbaar oplaadpunt voor de elektrische auto aanvragen. Let er op dat uw voorstel voldoet aan de criteria voor een elektrisch oplaadpunt (zie hierboven).

U doet de aanvraag bij een leverancier van elektrische oplaadpalen die in Helmond laadpalen plaatst.  Het aanvragen en plaatsen van een laadpaal is kosteloos, u betaalt alleen voor het opladen van uw elektrische auto. De plaatsingsvoorwaarden en stroomkosten per aanbieder kunnen wel verschillen.

Meer informatie over het aanvragen van een oplaadpunt staat op de pagina ‘oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen’.

Als onderdeel van het klimaatakkoord is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. Hierin staat dat de ontwikkeling van  (zoals oplaadstations en laadpalen) geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s. Gemeenten staan aan de lat voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur en deze tweejaarlijks te monitoren.

Elektrische auto’s zijn niet alleen schoner en duurzamer, maar door slim laden is het ook mogelijk om (toekomstige) overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen.

Bij vragen op opmerkingen kunt u contact opnemen met de Gemeente Helmond via gemeente@helmond.nl. U kunt ook bellen naar 14 0492, vraag naar de heer Reuser.

Uw Reactie
Uw Reactie