• Stad
  • Parkeren
  • Kapotte parkeerautomaat en overlast voertuig melden

Kapotte parkeerautomaat en overlast voertuig melden

Indien u hinder ondervindt van een voertuig dat niet correct is geparkeerd of bijvoorbeeld een kapotte parkeerautomaat dan kunt u hier melding van doen.

Kapotte parkeerautomaat

Bij een defecte parkeerautomaat in Helmond mag u helaas niet parkeren, tenzij u op een andere manier voldoet aan uw betalingsverplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Gepast Parkeren, Parkmobile of het gebruik van een andere parkeerautomaat. Mochten dit geen mogelijkheden zijn voor u, dan dient u uw voertuig elders te parkeren. Defecte parkeerautomaten kunt u melden bij Parkeerbeheer CBB via telefoonnummer (0492) 845948 of via de mail naar Helmond@pch-dienstengroep.nl.

Hinder van geparkeerde voertuigen

Bij een parkeerprobleem kunt u natuurlijk altijd het beste de veroorzaker hierop aanspreken. Indien deze niet bekend is of u komt samen niet tot een oplossing, kunt u dit melden bij het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Helmond via telefoonnummer 14 0492. U kunt ook digitaal een melding doen.

Uw Reactie
Uw Reactie