Wet open overheid (Woo)

U bent inwoner, ondernemer, journalist, wetenschapper of behoort tot een andere groep en heeft recht op informatie. De Wet open overheid (Woo) zorgt ervoor dat u over informatie van de gemeente Helmond kunt beschikken. Deze informatie gaat over de gemeente, hoe ze handelt en haar besluitvorming. De informatie moet wel vastgelegd zijn in documenten.

Woo-verzoek indienen

De Woo is op 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om op uw verzoek informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer u iets specifieks wil weten wat nog niet openbaar is. Dit heet een Woo-verzoek. Voorheen was dit een Wob-verzoek. U kunt een Woo-verzoek zowel digitaal als schriftelijk bij ons indienen. Klik hieronder op de knop 'Online regelen' voor het digitaal indienen van Woo-verzoek. 

Online regelen knop

U kunt het Woo-verzoek richten aan het bestuursorgaan van de gemeente Helmond. Het college van burgemeester en wethouders (Postbus 950, 5700 AZ, Helmond). U hoeft niet uit te leggen waarom u om de informatie vraagt of welke documenten u exact wilt hebben (maar dat mag natuurlijk wel). 

In uw verzoek moet staan:

  • dat het om een Woo-verzoek gaat en dat u openbaarheid van stukken wil;
  • over welk onderwerp u informatie wil ontvangen
  • hoe u deze wil ontvangen (bij voorbeeld per e-mail, per post of inzien bij de gemeente);
  • uw contactgegevens;
  • denk aan het ondertekenen van uw brief met uw handtekening.

Het kan gebeuren dat de gemeente niet over de informatie beschikt maar een ander organisatie of bestuursorgaan wel. In dat geval sturen we uw Woo-verzoek door. Dat doen we alleen als we zeker weten dat die andere organisatie deze informatie wel heeft en ook onder de Wet open overheid valt. We laten het u weten als we uw verzoek hebben doorgestuurd.

Als uw verzoek omvangrijk is, kunnen we eerst overleggen over de afhandelingstermijn. In andere gevallen ontvangt u binnen 4 weken een beslissing op uw verzoek. Deze termijn kan met 2 weken worden verlengd. U krijgt hiervan een bericht.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. Wel kunnen er kosten in rekening gebracht worden voor het maken van kopieën. U krijgt hier van te voren bericht over.

U kunt in contact komen met onze Woo-informatiecontactpersoon. De Woo-informatiecontactpersoon kan uw vragen beantwoorden en helpen om aan informatie te komen. Vaak ook zonder dat u daarvoor een Woo-verzoek hoeft in te dienen. Wilt u in contact komen met de Woo-informatiecontactpersoon? Ga dan hier naar het contactformulier.

Toegankelijke Overheid

De Woo streeft naar een toegankelijke overheid. En daarmee naar een gelijkwaardige informatiepositie met haar omgeving. Op termijn vanaf januari 2023 tot en met 2027 komt digitale informatie van en over de gemeente op haar initiatief actief beschikbaar.

Dit doet wij zoals nu al gebruikelijk via onze website en later (vanaf 2023) via een aantal landelijke voorzieningen, waaronder:

Waar vind ik meer informatie over de Woo?

Meer algemene informatie over de Woo vindt u op de website van rijksoverheid.

Uw Reactie
Uw Reactie