Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere dinsdag.

De openbare besluitenlijst wordt geplaatst wanneer het college het verslag heeft goedgekeurd. Dit is meestal een week nadat de vergadering is gehouden. 

Uw Reactie
Uw Reactie