Actueel

 

Boomtuintje

U ziet ze steeds vaker: fleurige minituintjes rondom bomen. Ze zien er niet alleen leuk uit, maar zijn ook goed voor vogels en insecten als schuilplaats of voor voedsel. U kunt zo’n boomtuintje zelf aanleggen en onderhouden. Hier leest u meer over hoe u dit kunt doen, met onze hulp eventueel.

Coronavirus

Op dit moment heeft niet iedereen even veel last meer van corona. 10 maart 2023 zijn de adviezen aangepast.

Geveltuintje

In Helmond is het mogelijk om een geveltuintje aan te leggen voor uw eigen huis. Meer groen in de straat maakt het gezelliger én gezonder. Het is goed voor de biodiversiteit en het helpt om de straat koel te houden bij warm weer. Ook kan er tijdens hevige regenbuien meer water in de grond zakken. Dat is weer goed voor planten en bomen en zorgt ervoor dat kans kleiner wordt dat het riool overbelast raakt.

Huisregels Huis voor de Stad

Welkom in het Huis voor de Stad. Wij zijn graag een goede gastheer/gastvrouw en willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Voor een prettig en veilig verblijf vragen wij u zich te houden aan onderstaande huisregels.

Informatie over opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds eind februari 2022 is er oorlog in Oekraïne. Dat houdt veel Helmonders bezig. Wij helpen bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn inmiddels 3 opvanglocaties in de stad. Ook vangen veel inwoners thuis Oekraïense vluchtelingen op. We krijgen veel vragen over hulp voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op deze pagina leest u informatie en antwoorden op veel gestelde vragen.

Information for refugees

This page contains information for your stay in Helmond: Тут ви можете прочитати важливу інформацію про своє перебування в Хелмонді.

Integriteit

Inwoner, ondernemer of bezoeker, u kunt rekenen op de gemeente Helmond. Op ons respect, ons verantwoordelijkheidsgevoel, onze zorgvuldigheid en onze integriteit. Uw vertrouwen in ons, dat vinden wij belangrijk. Daar werken wij iedere dag aan.

Leegstandscontrole

Periodiek controleren we de adressen, die administratief leeg staan op mogelijke bewoning. Als een woning een bepaalde tijd leeg staat, wordt deze opgenomen in de leegstandslijst. De gemeente controleert deze adressen periodiek. Heeft u op dit adres een brief van ons ontvangen? Dan vragen wij u hierop te reageren. Is het adres niet bewoond? Geef dit dan ook aan ons door. U kunt reageren door de QR code te scannen. Dan komt u op een webpagina met een vragenlijst terecht.

MOVE2CCAM: Denk mee over de toekomst van zelfrijdende voertuigen

MOVE2CCAM (Connected, Cooperative & Automated Mobility) is een Europees onderzoeksproject waarin organisaties en inwoners uit heel Europa samenwerken op het gebied van zelfrijdend vervoer. Wij zijn gekozen als een van de testregio’s voor MOVE2CCAM. We onderzoeken tijdens workshops wat de mogelijke voordelen en valkuilen zijn van zelfrijdend vervoer. Er zijn verschillende workshops voor zowel inwoners als organisaties. We nodigen u graag uit om deel te nemen en samen de toekomst van zelfrijdende voertuigen vorm te geven.

Noodopvang 70 vluchtelingen

Vanaf half maart 2024 is er een noodopvang voor vluchtelingen op het terrein van het voormalige Dr. Knippenbergcollege, in één van de bijgebouwen (het ‘Engelse Paviljoen’). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vangt daar ongeveer 70 vluchtelingen op. De opvang duurt tot uiterlijk 1 september 2024.

Opvang jonge vluchtelingen

Sinds februari 2022 vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op in Helmond. Deze groep woont, in ieder geval tot augustus 2024, in het pand van zorgaanbieder ORO aan de Torenstraat. Van eind februari tot uiterlijk 1 september 2024 is er aan de Mierloseweg voor 40 jonge vluchtelingen een noodopvang.

Opvang van vluchtelingen in Helmond

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) kampt al tijden met enorme tekorten aan opvangplekken. Alle gemeenten moeten hun steentje bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Wij bieden, net als veel andere gemeenten in Nederland, een thuis aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Overzicht gedecoreerden Helmond 'Lintjesregen' 2021

Tijdens de traditionele ‘Lintjesregen’ heeft burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel maandagmorgen 26 april Koninklijke Onderscheidingen aan 12 Helmonders uitgereikt. Het overzicht van de namen van de gedecoreerden en hun verdiensten ziet u in onderstaand overzicht.

Privacyverklaring - Uitgangspunten - Wpg voor boa’s

Gemeente Helmond heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van toezicht en handhaving van de sociale veiligheid. Op deze pagina leest u de uitgangspunten met betrekking tot de Wet politiegegevens (Wpg) voor boa's.

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart 2023 waren Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Op deze pagina vindt u de uitslagen en documentatie van de tellingen.

Slimme sloten

Vanaf 31 maart 2022 kan iedereen in Helmond die professionele zorg aan huis ontvangt een bijdrage krijgen in de kosten van het aanbrengen van een digitaal slot. Met een digitaal deurslot kunnen zorgmedewerkers op een veilige manier de woning van de bewoner binnenkomen. Bij een normaal deurslot hangt vaak de reservesleutel in een sleutelkastje ernaast wat de kans op inbraak vergroot.

Statushouders in Helmond

Elke gemeente in Nederland is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Deze vluchtelingen noemen we vergunninghouders of statushouders. Zij hebben toestemming om in Nederland te blijven. Het Rijk bepaalt ieder half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet opnemen. Hoe groter het aantal inwoners van een gemeente, hoe meer statushouders de gemeente krijgt toegewezen. 

Stemmen voor de Europese Verkiezingen

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de Europese verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen kiest u mee welke Europarlementariërs er in het Europese Parlement komen. U heeft een brief ontvangen omdat u de nationaliteit heeft van een ander EU-land dan Nederland.

Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op woensdag 22 november 2023 vonden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Tijdens deze verkiezingen werd er gekozen wie er in de Tweede Kamer komt. De stembureaus waren op 22 november open van 7.30 tot 21.00 uur.  Op deze pagina vindt u de voorlopige uitslagen en meer informatie over de verkiezingen.

Verkiezingen Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de Europese verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen kiest u mee welke Nederlandse Europarlementariërs er in het Europese Parlement komen. De stembureaus zijn op 6 juni open van 7.30 tot 21.00 uur. Op deze website vindt u meer informatie over deze verkiezing en hoe u kunt stemmen.

Vrijwilligersverzekering

Wij vinden vrijwilligers en mantelzorgers erg belangrijk en wij hechten veel waarde aan iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen. Wij vinden het vervelend als er dan niet verwacht en onbedoeld schade ontstaat bij de uitvoering van deze vrijwilligerswerkzaamheden.

Werken bij de gemeente

Alle vacatures en stageplaatsen van de gemeente Helmond vindt u op onze 'Werken bij' website.

Wet open overheid (Woo)

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om op uw verzoek informatie van de gemeente Helmond te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer u iets specifieks wil weten wat nog niet openbaar is. Deze informatie gaat over de gemeente, hoe ze handelt en haar besluitvorming. De informatie moet wel vastgelegd zijn in documenten. 

Wie wordt de nieuwe burgemeester van Helmond?

Elly Blanksma stopt 1 november 2024 als burgemeester van de Gemeente Helmond. Daarom is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester.

Uw Reactie
Uw Reactie