De Helmond Aanpak

Met de Helmond Aanpak werken beroepskrachten op het gebied van welzijn, inkomen, wonen en zorg samen met inwoners én met elkaar. De vraag van de inwoners staat hierin centraal. Wat willen zij, kunnen zij en hebben ze nodig? Dit kunnen individuele kwesties zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over de leefomgeving in hun wijk. Met de Helmond Aanpak bundelen we de krachten om mogelijk te maken wat nodig is, ook als dit niet helemaal past bij het reguliere aanbod.

Binnen de Helmond Aanpak bouwen en vertrouwen we op elkaars expertise en werken we aan een duurzame oplossing,waarmee zowel de inwoner als samenleving beter af is. We dragen samen de verantwoordelijkheid. De Helmond Aanpak is dan ook geen project, maar een grondhouding en een proces van samen oefenen, leren en verbeteren op alle niveaus. Samen maken we het verschil. Zodat iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Hieronder vindt u allerlei informatie, zoals handige documenten, de data van de leersessies en contactpersonen.

Leersessies: met praktijkvoorbeelden van elkaar leren

De Helmond Aanpak is gestart in Helmond-West en binnenkort gaan ook de beroepskrachten in Helmond-Noord ermee aan de slag. In deze wijken kunnen beroepskrachten een keer in de twee weken meedoen aan leersessies. Bij de leersessies komen professionals van verschillende organisaties bij elkaar om samen vraagstukken uit de praktijk te bespreken. Ze wisselen ervaringen uit, onderzoeken ons eigen handelen en leren van elkaar doordat we meerdere perspectieven aan één vraag van de inwoner koppelen. Dit zorgt voor completere antwoorden op vraagstukken, kortere lijnen en het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor de (inwoners in de) wijk neemt toe. Tijdens de leersessies wordt zowel gereflecteerd op de inhoud als op het proces van samenwerken. Aanmelden voor de leersessies is niet nodig.

Wilt u ook meedoen?

De leersessies in Helmond-West vinden elke donderdag plaats van 10.00 tot 12.00 uur in de even weken in de Westwijzer, Cortenbachstraat 70. De eerstvolgende leersessies zijn 21 maart, 4 april, 18 april, 2 mei.

De leersessies in Helmond-Noord vinden elke maandag plaats vanaf 25 maart op de oneven weken in de locatie van STH aan de Breitnerlaan 15. De eerstvolgende leersessies zijn 25 maart, 8 april, 22 april en 6 mei.

Het plan is om binnenkort ook leersessies te organiseren voor Helmond-Oost.

Houd deze website in de gaten voor de meest up-to-date informatie.

Middelen beroepskrachten

Stel: als beroepskracht wil je samen met een inwoner werken volgens de Helmond Aanpak. Waar begin je dan? De afgelopen maanden hebben beroepskrachten van diverse organisatie middelen uitgewerkt die jou hierbij gaan helpen. Zowel bij eenvoudige vragen als bij meer ingewikkelde vragen waarvoor meerdere professionals nodig zijn.

Belangrijk uitgangspunt van de Helmond Aanpak is dat we niet óver de inwoner praten, maar samen mét de inwoner in gesprek gaan en samen gaan zoeken naar een geschikte oplossing. De inwoner geeft zelf aan ‘ik wil, ik kan en ik heb nodig’ en komt op deze manier samen met het eigen netwerk en de benodigde professionals tot een oplossing. Dit staat stap voor stap uitgelegd in het stappenplan. Uw aanjager heeft dit stappenplan in printvorm. Vraag ernaar, stop het in uw tas, en pak het erbij als u even wilt kijken hoe het ook alweer zit.

Ook vindt u het samenwerkplan. Dit is het formulier dat u samen met de inwoner en eventueel andere professionals invult als u volgens de Helmond Aanpak werkt.

Middelen om de Helmond Aanpak uit te leggen

De Helmond Aanpak is een andere manier van samenwerken bij (hulp)vragen van inwoners. En dat gaat niet vanzelf. Daarom is het belangrijk dat dit doorverteld wordt. Daarvoor is een koepelverhaal ontwikkeld, dat iedereen kan gebruiken in de communicatie binnen de eigen organisatie. Op die manier gebruiken we allemaal dezelfde informatie als basis.

Ook is er een presentatie ontwikkeld die kan helpen om uw eigen organisatie te informeren over de Helmond Aanpak. Het is een basispresentatie die u naar wens op maat kunt maken door slides weg te halen of juist toe te voegen. De presentatie kunt u opvragen bij Tanja Banken, t.banken@sthelmond.nl.

Een aantal deelnemende organisaties heeft op dit moment een aanjager om De Helmond Aanpak mee binnen de eigen organisatie bekend te maken en andere collega’s te helpen bij het uitvoeren van de Helmond Aanpak. De aanjagers hebben allemaal een training gevolgd en zijn dus helemaal ondergedompeld in de Helmond Aanpak. Zij zijn bekend met het samenwerkplan en het stappenplan. Hier ziet u wie de aanjagers zijn.

 
Pleun Tielemans LEVgroep pleun.tielemans@levgroep.nl
Zaid Jarboue LEVgroep zaid.jarboue@levgroep.nl
Fabiënne Voorman Sociale Teams Helmond f.voorman@sthelmond.nl
Tineke Beijer    Sociale Teams Helmond t.beijer@sthelmond.nl
Rosalie Wagemans Sociale Teams Helmond r.wagemans@sthelmond.nl
Ursula Martens Gemeente Helmond U.Martens@helmond.nl
Geert van der Aalst Gemeente Helmond G.Van.der.Aalst@helmond.nl
Roy Goossens Gemeente Helmond Roy.Goossens@helmond.nl
Simone van de Laar GGZ     swj.vande.laar@ggzoostbrabant.nl
Ricardo Pol MEE De Meent Groep r.pol@meedemeentgroep.nl
Manon Claessens Leger des Heils manon.claessens@legerdesheils.nl

De Helmond Aanpak is een samenwerking van organisaties binnen Helmond. Samen zorgen we ervoor dat we vragen van inwoners steeds vanuit een zelfde grondhouding en werkwijze benaderen. Op een manier waarbij inwoners zich gezien en gehoord voelen en die leidt tot betere oplossingen. Het is het welzijn van de inwoner dat telt! Wilt u aansluiten bij De Helmond Aanpak, neem dan contact op met Tanja Banken, t.banken@sthelmond.nl

Periodiek brengen we een nieuwsbrief uit voor bestuur, managers en beroepskrachten. Deze vindt u in de onderstaande lijst.

Heeft u moeite met het lezen van de nieuwsbrief? Neem contact met ons op via 14 0492 of gemeente@helmond.nl.

 

Uw Reactie
Uw Reactie