Nieuws

 • Start werkzaamheden in de Bundertjes in oktober

  vrijdag 15 oktober 2021
  De Bundertjes is een prachtig natuurgebied, waar veel Helmonders graag komen genieten. Vooral in coronatijd werd duidelijk dat een groene omgeving extra belangrijk is. Helaas is gebleken dat de conditie van een groot aantal laanbomen in de Bundertjes hard achteruit gaat. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom gaan we de komende tien jaar in drie fases een deel van de bomen langs paden in de Bundertjes verjongen.

 • 'Meld je held'

  Kent u iemand die een jeugdlintje verdient?

  donderdag 14 oktober 2021
  Het Jeugdlintje is voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar die een bijzondere prestatie hebben verricht voor een ander of voor de samenleving. Het gaat om jongeren die wonen in de gemeente Helmond.

 • Bekendmakingen donderdag 14 oktober

  donderdag 14 oktober 2021
  Op deze pagina vindt u de gemeentelijke infopagina en de overige bekendmakingen van donderdag 14 oktober.

 • Volgende stap omgevingsvisie Helmond volgt dit najaar

  woensdag 13 oktober 2021
  Eind 2020 zijn we gestart met het opstellen van de omgevingsvisie voor Helmond 2040. Hierin staat de richting voor hoe we de komende 20 jaar om willen gaan met bijvoorbeeld verkeer, wonen en werken, natuur, energie, milieu, klimaat en cultuurhistorie. We stellen de visie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad. Het opstellen van deze visie is verdeeld in een aantal fasen. Met de opbrengst uit de enquête die door ruim 1300 inwoners is ingevuld, is de eerste verkennende fase afgerond. We gaan dit najaar verder met een verdiepingsslag. We doen dit wederom samen met de stad.

 • Melden via Meld Misdaad Anoniem gaat door

  dinsdag 12 oktober 2021
  We zetten de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (M.) wegens succes voort. De pilot liep voor een jaar. In totaal werden sinds de start in september 2020 ruim 250 meldingen in Helmond en de Peelgemeenten ontvangen en verder onderzocht.

Uw Reactie
Uw Reactie