Bekendmakingen

Bekendmakingen

Dit is een doorverwijzing naar officiëlebekendmakingen.nl, hier vindt u alle bekendmakingen van gemeente Helmond.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt dat wij steeds meer publieke informatie openbaar maken. Veel documenten zijn al openbaar. Bent u op zoek naar informatie die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen.

Overige bekendmakingen

Op deze pagina vindt u de kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enzovoort.

Informatiepagina's 2024

In 2024 verschijnt iedere donderdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Loop.

Onttrekking aan het openbaar verkeer

Deze onttrekking gaat over het parkeerterrein op de hoek Dorpsstraat-Kloosterstraat. Op deze locatie is een bouwvergunning aangevraagd voor een gezondheidscentrum.

Programma Geluid 2018 -2023

Op 9 oktober 2018 heeft het College het Programma Geluid 2018 – 2023 vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren.

Uw Reactie
Uw Reactie