Bekendmakingen

Bekendmakingen

Dit is een doorverwijzing naar officiëlebekendmakingen.nl, hier vindt u alle bekendmakingen van gemeente Helmond.

Wet open overheid (Woo)

De Wet open overheid (Woo) regelt dat wij steeds meer publieke informatie openbaar maken. Veel documenten zijn al openbaar. Bent u op zoek naar informatie die (nog) niet openbaar is? Dan kunt u digitaal een Woo-verzoek indienen.

Overige bekendmakingen

Op deze pagina vindt u de kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enzovoort.

Informatiepagina's 2024

In 2024 verschijnt iedere donderdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Loop.

Onttrekking aan het openbaar verkeer

Deze onttrekking gaat over het parkeerterrein nabij de Torenstraat en Watermolenwal (voor de voormalige City Sporthal). Voor deze locatie is het bestemmingsplan "Centrum III – De Waart Zuidrand" vastgesteld. De onttrekking aan de openbaarheid maakt de ontwikkeling van 104 appartementen mogelijk. Deze worden gerealiseerd in twee gebouwen op de locatie van de voormalige City Sporthal aan de Watermolenwal. Eén appartementengebouw wordt gebouwd op de bestaande parkeergarage. Het tweede appartementengebouw wordt gerealiseerd aan de voorzijde van de parkeergarage op de locatie van het huidige maaiveld parkeerterrein.

Programma Geluid 2018 -2023

Op 9 oktober 2018 heeft het College het Programma Geluid 2018 – 2023 vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan te verbeteren.

Uw Reactie
Uw Reactie