Commissies

Hier vindt u een overzicht van alle commissies van de gemeente Helmond. Vanuit dit overzicht kunt u doorklikken naar meer gedetailleerde informatie van specifieke commissies, hun leden en vergaderingen.

Helmond heeft 4 raadscommissies met elk een eigen werkterrein. In de raadscommissies worden geen besluiten genomen. Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad. Met ingang van januari 2015 is de werkwijze van de commissies veranderd en hebben ze nieuwe namen gekregen. Ook het stramien van vergaderen is veranderd, zodat het beter aansluit op de raadsvergaderingen en de mogelijkheid biedt om beginspraakavonden te houden.

De reguliere vergaderingen van de raadscommissies worden voortaan allemaal in dezelfde week gehouden, twee weken na de raadsvergadering. De week tussen de raadsvergadering en de commissievergaderingen kan dan gebruikt worden voor het voorbereiden van vergaderingen, voor werkbezoeken en beginspraakavonden.
Het vergaderritme is dan als volgt:
• week 1, raadsvergadering;
• week 2, beginspraakavonden (3-4 keer per jaar per commissie) en werkbezoeken
• week 3, vergaderingen van de raadscommissies;
• week 4, geen reguliere vergaderingen.

Na behandeling van een onderwerp adviseert een raadscommissie om een onderwerp als hamerstuk of als spreekstuk te agenderen voor een volgende raadsvergadering. Op geagendeerde onderwerpen die tot het werkterrein van de commissie horen kunt u spreektijd vragen. Dit kan via de commissiegriffier. De vergaderingen van de raadscommissies zijn openbaar.

De gemeenteraad heeft naast deze raadscommissies ook nog een aantal andere commissies waaraan een advies wordt gevraagd. Dit zijn bijvoorbeeld de commissie Internationale Betrekkingen en de Rekenkamercommissie.