Commissies

De Helmondse gemeenteraad wordt ondersteund door verschillende commissies.

Vergaderstructuur

Elke maand vinden de volgende vergaderingen plaats:
- Week 1: agendacommissie (optioneel: podiumbijeenkomst)
- Week 2: opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving
- Week 3: adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving
- Week 4: gemeenteraadsvergadering

Opinie- en adviescommissies

Er zijn twee soorten commissievergaderingen in de maandelijkse vergaderstructuur: opiniecommissies en adviescommissies.

Opiniecommissies
Tijdens opiniecommissies kunnen commissieleden een oordeel vormen over een onderwerp. Hier bespreekt men welk beleid er wordt gemaakt, welke scenario’s er zijn en welke partijen betrokken zijn. Er worden vragen gesteld en argumenten uitgewisseld.

Adviescommissies
In de adviescommissies worden onderwerpen inhoudelijk besproken en standpunten bediscussieerd. De commissieleden geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet meer gediscussieerd) of als bespreekstuk. Een week later neemt de raad over deze onderwerpen een besluit tijdens de raadsvergadering.

Volg de vergaderingen online

Bezoekers zijn van harte welkom om de commissievergaderingen bij te wonen in Boscotondo. De vergaderingen vinden plaats op dinsdagavond. De vergaderingen zijn ook live te volgen via https://helmond.raadsinformatie.nl/live.

Inspreken tijdens commissievergadering

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda van een commissievergadering? Dan kunt u gebruikmaken van het spreekrecht. Meer informatie staat op de pagina meedoen met de raad.

Andere commissies

De gemeenteraad heeft naast de raadscommissies ook nog een aantal andere commissies waaraan advies wordt gevraagd:

Uw Reactie
Uw Reactie