• Bestuur
  • Bezwaarschriftencommissie

Bezwaarschriftencommissie

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een besluit van het gemeentebestuur (burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad), dan kunt u hiertegen in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Voordat een beslissing op uw bezwaar wordt genomen vraagt het gemeentebestuur advies van een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Dit doet het gemeentebestuur niet bij belastingkwesties.

De bezwaarschriftencommissie ontvangt van ons de stukken die wij hebben gebruikt om tot het besluit te komen. Deze stukken ontvangt u ook. In de meeste gevallen houdt de commissie vervolgens een hoorzitting. De hoorzitting gebruikt de commissie om extra informatie te krijgen. Daarna brengt de bezwaarschriftencommissie een advies uit.

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit twee kamers. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en twee leden. We hebben meer leden benoemd, zodat er altijd voldoende leden beschikbaar zijn voor een hoorzitting en advies. De voorzitter en de leden werken niet bij de gemeente Helmond. De bezwaarschriftencommissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, die werkt wel voor de gemeente Helmond.

Kamer 1

Adviseert over bezwaarschriften, onder meer op het gebied van bouwzaken, ruimtelijke ordening, milieu, de Algemene Plaatselijke verordening (APV), horeca en verkeersbesluiten. Kamer 1 houdt in principe twee keer in de maand zitting op donderdagavond, vanaf 18.45 uur.
De samenstelling is als volgt:


Voorzitter:
mr. E.T. de Jong


Leden:
mr. I. Smeenk
mr. R. Ligtvoet
mevrouw mr. M. Karnata-Jovic


Secretaris:
Mevrouw mr. M.F.W. Croes

Vergaderschema hoorzitting 25 april 2024

Zaak 1
18:45 – 19:30 / 1.2024.0065.001
Inzake: bezwaar tegen het besluit van 29 januari 2024 voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de plaatsing van balkonbeglazing op appartement Zoete Kers 29B te Helmond.

 

Kamer 2

Adviseert over bezwaarschriften op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Bijzondere bijstand en Individuele inkomenstoeslag in het kader van de Participatiewet, Schuldhulpverlening, Subsidies en de Wet Basisregistratiepersonen. Kamer 2 houdt in principe twee keer in de maand zitting op woensdagavond vanaf 18.45 uur. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter:
mevrouw mr. A.P.M.A. Laeyendecker


Leden:
mr. R.M. Brill
mr. M. Bruin
mevrouw mr. A.J.M. Roestenberg


Secretaris:
mevrouw mr. N. Louali

Voor meer informatie kunt u terecht bij het onder aan de pagina vermelde secretariaat:

Bezwaarschriften in het kader van urgentiebeschikkingen (huisvesting) worden behandeld door de bezwaarschriftencommissie Eindhoven. De gemeente Helmond neemt zelf het besluit op bezwaar.

Bezwaarschriften in het kader van bijstandsuitkeringen, worden behandeld door de Regionale bezwaarschriftencommissie Senzer. Senzer neemt ook het besluit op bezwaar.

Terug naar Commissies

Adres S&B, JT
Woonplaats Helmond
Email jt@helmond.nl
Telefoon0492-58 71 40
Uw Reactie
Uw Reactie