• Bestuur
  • Wethouder van Deutekomstichting

Wethouder van Deutekomstichting

De Wethouder van Deutekomstichting is in 1969 opgericht met het doel financiële steun te verlenen aan verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur, sport en recreatie en jongerenwerk in Helmond. De stichting kan een helpende hand bieden als financiële middelen ontoereikend zijn om een bepaalde aanschaf te kunnen betalen. Gezien de beperkte geldmiddelen, bekijkt het bestuur van de Wethouder Van Deutekomstichting elke aanvraag nauwkeurig. Vooral wordt gelet op wat de vereniging aan zelfwerkzaamheid presteert om aan financiën te komen.

Hoe en waar dient u een aanvraag voor een bijdrage in?

De aanvraag om een bijdrage dient goed gemotiveerd te zijn. Er moet uit blijken welke inspanningen de vereniging of stichting zelf heeft geleverd – dus zelfwerkzaamheid – een kostenspecificatie en de bijdragen van derden. De aanvraag dient verder voorzien te zijn van een offerte.

De aanvraag kunt u via onderstaand formulier digitaal doen:

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Wethouder van Deutekomstichting via het telefoonnummer 0492-587441.

terug naar commissies

Uw Reactie
Uw Reactie