Nieuws

 • Kluisstraat en omgeving krijgt nog dit jaar opknapbeurt

  dinsdag 7 december 2021
  In de omgeving van de Kluisstraat voeren we samen met LEV Helmond, de politie, Volksbelang, Woonpartners, boa’s en de stadsmarinier diverse acties uit op het gebied van openbare ruimte, veiligheid en leefbaarheid. Dat is de uitkomst van een schouw in de wijk die in november heeft plaatsgevonden.

 • Nieuw grondwatermeetnet in Helmond

  donderdag 2 december 2021
  We krijgen een nieuw grondwatermeetnet. Hiermee krijgen we meer inzicht in de grondwaterstanden.

 • Structurele vergoeding voor beweegprogramma Q-koorts

  donderdag 25 november 2021
  Sinds 2018 vergoeden we jaarlijks het beweegprogramma voor inwoners met chronische klachten vanwege Q-koorts. We hebben onlangs besloten om de kosten voor dit beweegprogramma vanaf 2022 structureel te betalen. Zo kunnen inwoners met chronische Q-koorts blijven rekenen op passende hulp.

 • Drie jeugdlintjes uitgereikt in Helmond

  zaterdag 20 november 2021
  Zaterdag 20 november heeft loco-burgemeester Cathalijne Dortmans drie jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren die het afgelopen jaar een bijzondere prestatie hebben geleverd.

 • Begroting 2022 aangeboden

  dinsdag 5 oktober 2021
  Op 5 oktober heeft het college van Burgemeester & Wethouders een sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. De laatste begroting van dit college. Hierin staan vooral het tegengaan van tweedeling en duurzame ontwikkeling centraal. De nadruk voor dit college ligt op het afronden van bestaande ambities. Nieuwe ambities worden overgelaten aan een nieuw college. Wethouder van de Brug (financiën): ‘Helmond is financieel gezond, het huishoudboekje is op orde en we kunnen met deze sluitende begroting ook een volgend college ruimte geven om de stad verder te brengen.’

Uw Reactie
Uw Reactie