Milieu

Op deze overzichtspagina leest u alles over milieu in Helmond.

Afvalwater en riool

In het openbaar riool wordt huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

Bomen

Wilt u informatie over ons bomenbeleid? Of wilt u weten of u een vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Op deze pagina leest u meer.

Eikenprocessierups

Sinds 2023 beheren wij de eikenprocessierups op een meer natuurlijke manier wijze. Afgelopen jaren hebben we hiermee de eerste stappen gezet en goede resultaten behaald.

Gladheidsbestrijding

Als er gladheid wordt voorspeld door vorst of sneeuwval, gaan medewerkers van Blink (een samenwerkingsverband van gemeente Helmond en Suez) op pad om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat doen zij met strooiwagens en indien nodig ook met sneeuwschuivers en speciale borstelwagens voor de fietspaden.

PFAS

PFAS is de naam van een grote groep chemische stoffen. GenX, PFOA en PFOS zijn de bekendste voorbeelden van door de mens gemaakte PFAS-stoffen. Ze stoten water en vuil af en worden gebruikt in veel producten.

Maaien

In Helmond worden grasvelden in de openbare ruimte op verschillende momenten in het jaar gemaaid tussen maart en oktober. Hoe we het gras onderhouden verschilt per locatie. Op deze pagina leest u meer over de verschillende typen onderhoud.

Afval

Klik hier voor alle informatie rondom afval

Milieustraat

U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat: Gerstdijk 1, 5704 RG in Helmond. Dit is op het bedrijventerrein BZOB.

Onkruid: hoe gaan we daar mee om?

De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, toegankelijk en veilig blijft. Dit geldt voor plantsoenen, wegen en voetpaden. We investeren tijd en geld in het onderhoud. Onkruid zijn planten die groeien op plekken waar we ze niet willen hebben. Soms noemen we dit natuurlijke begroeiing. Op veel plekken willen we deze planten liever niet, maar soms zijn ze ook nuttig. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met onkruid in de stad.

Uw Reactie
Uw Reactie