Milieu

Op deze overzichtspagina leest u alles over milieu in Helmond.

Afvalwater en riool

In het openbaar riool wordt huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

Bomen

Wilt u informatie over ons bomenbeleid? Of wilt u weten of u een vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Op deze pagina leest u meer.

Eikenprocessierups

In 2023 gaat gemeente Helmond de eikenprocessierups op een meer natuurlijke manier beheersen. In 2021 en 2022 hebben we hiermee de eerste stappen gezet en goede resultaten behaald. Dit jaar schakelen we helemaal over op een natuurvriendelijke aanpak.

Gladheidsbestrijding

Als er gladheid wordt voorspeld door vorst of sneeuwval, gaan medewerkers van Blink (een samenwerkingsverband van gemeente Helmond en Suez) op pad om de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. Dat doen zij met strooiwagens en indien nodig ook met sneeuwschuivers en speciale borstelwagens voor de fietspaden.

PFAS

PFAS is de naam van een grote groep chemische stoffen. GenX, PFOA en PFOS zijn de bekendste voorbeelden van door de mens gemaakte PFAS-stoffen. Ze stoten water en vuil af en worden gebruikt in veel producten.

Maaien

In Helmond worden grasvelden in de openbare ruimte op verschillende momenten in het jaar gemaaid tussen maart en oktober. Hoe we het gras onderhouden verschilt per locatie. Op deze pagina leest u meer over de verschillende typen onderhoud.

Afval

Klik hier voor alle informatie rondom afval

Uw Reactie
Uw Reactie