Onkruid: hoe gaan we daar mee om?

De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, toegankelijk en veilig blijft. Dit geldt voor plantsoenen, wegen en voetpaden. We investeren tijd en geld in het onderhoud. Onkruid zijn planten die groeien op plekken waar we ze niet willen hebben. Soms noemen we dit natuurlijke begroeiing. Op veel plekken willen we deze planten liever niet, maar soms zijn ze ook nuttig. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met onkruid in de stad.

Er zijn regels voor hoeveel onkruid er mag zijn op plantsoenen en straten

Onze aannemer hoeft niet overal al het onkruid te verwijderen. De stad is verdeeld in drie gebieden, elk met een ander kwaliteitsniveau voor onkruidbeheer. We controleren met foto’s en afbeeldingen of het onkruid voldoet aan de gestelde normen. Als er te veel onkruid staat, halen we het weg.

De volgende kwaliteitsniveaus gelden per gebied:

 • Centrum: A-niveau, hier staat weinig onkruid.
 • Woonwijken: B-niveau, hier staat een beetje onkruid.
 • Bedrijventerreinen: C-niveau, hier mag meer onkruid staan.

In een plantsoen in een woonwijk mag bijvoorbeeld 30% bedekt zijn met onkruid, en dit mag tot 30 cm hoog zijn. Bij elk niveau horen foto’s en afbeeldingen die laten zien hoeveel onkruid is toegestaan. Meer informatie en foto’s vindt u in de FAQ.

Soms laten we onkruid staan om de biodiversiteit te bevorderen

In de stad zijn er bijvoorbeeld stukken bosplantsoen waar we natuurlijke begroeiing laten staan, omdat dit de biodiversiteit helpt. Ook zijn er grasvelden die we minder maaien, zodat kruidachtige planten kunnen groeien. Dit doen we om de biodiversiteit te vergroten. Lees meer over maaien.

Soms vinden inwoners deze plekken onverzorgd of niet mooi. Bedenk dat de uitstraling in verschillende seizoenen kan veranderen en dat het zich nog kan ontwikkelen

We verwijderen onkruid op verschillende manieren

Dicht bij bomen, struiken en vaste planten doen we dat soms met een schoffel en soms zelfs met de hand, vooral bij zeldzame of kwetsbare planten. Bij wegen en voetpaden verwijderen we onkruid om ze netjes, toegankelijk en veilig te houden. Dit zorgt er ook voor dat regenwater makkelijker weg kan lopen. Op wegen en voetpaden mogen we geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Daarom verwijderen we onkruid op milieuvriendelijke manieren, zoals met heet water.

Soms slaat de aannemer bewust een plantsoen over. Dit doet hij omdat het plantsoen nog aan de norm voldoet. Er kan wel onkruid staan, maar de hoeveelheid blijft binnen de gestelde grenzen. Het kan lijken alsof de aannemer een plantsoen heeft vergeten, maar dat is niet zo. De aannemer kiest ervoor om dat deel over te slaan. Een reden kan zijn dat het onkruid op dat moment snel groeit en dat het praktischer is om eerst ergens anders te werken.

Hoe kunt u een melding doen?

Heeft u het idee dat er ergens te veel onkruid staat? Maak dan online een melding. Geef duidelijk de locatie aan en voeg, als het mogelijk is, een foto toe. Dit helpt bij het sneller oplossen van het probleem en voorkomt verwarring.

De meldingen worden door onze toezichthouders opgepakt. Als er inderdaad te veel onkruid is, bespreken we dit met de aannemer zodat het wordt verwijderd. Het is moeilijk om precies aan te geven hoe snel dit kan gebeuren, omdat dit afhangt van de drukte op dat moment.

Hoeveelheid onkruid

In het onkruidbeleid hebben we de gemaakte afspraken vastgelegd. Hierin zijn voor Helmond drie verschillende kwaliteitsniveaus A, B en C opgenomen. Categorie A is het hoogste niveau en C het laagste. Afhankelijk van de functie en uitstraling is een gebied ingedeeld in een kwaliteitsniveau.

Het centrum van Helmond is een gebied dat we op kwaliteitsniveau A willen houden. Voor de woonwijken kiezen we voor kwaliteitsniveau B en op de industrieterreinen mag het kwaliteitsniveau C zijn. Met behulp van foto’s en afbeeldingen controleren we of de hoeveelheid onkruid past binnen de categorie of dat het weggehaald moet worden. We controleren regelmatig of het openbaar groen en de verhardingen nog voldoen aan de eisen. Staat er teveel onkruid? Dan halen we het weg.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Als er in een woonwijk net onkruid is weggehaald, kan het zijn dat het kwaliteitsniveau A is waar het bijvoorbeeld B mag zijn. Het kan ook zijn dat er in een plantvak onkruid staat, maar dat de aannemer ervoor kiest om het vak over te slaan. Een reden kan zijn dat het onkruid op dat moment (te) snel groeit en dat hij er vanuit praktisch oogpunt voor kiest om eerst ergens anders aan het werk te gaan.

Hoe stellen we de kwaliteitsniveaus vast?

Om de kwaliteitsniveaus vast te stellen gebruiken we een landelijke methode die in heel veel gemeenten wordt gebruikt. We gebruiken foto’s en afbeeldingen die aangeven of een situatie niveau A, B of C is. We noemen dit ook wel beeldkwaliteit. Met het meten van de beeldkwaliteit stellen we vast hoeveel onkruid er op een bepaald moment voorkomt. Het werkt als een thermometer en geeft de situatie aan van dat moment. De resultaten vergelijken we met de beeldkwaliteit zoals die is vastgelegd in het onkruidbeleid.

Hoe werkt het meten van de beeldkwaliteit?

De hele stad hebben we verdeeld in vlakken van 100 bij 100 meter. Dit zijn de meetlocaties. De metingen worden door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf gedaan. Dat bedrijf voert binnen een locatie metingen uit op basis van foto’s en omschrijvingen voor onkruid in plantvakken en op verhardingen. Dit doen zij met behulp van een beeldmeetlat.

Wat is een beeldmeetlat?

Een beeldmeetlat beschrijft het kwaliteitsniveau van verhardingen en plantvakken met foto’s en beschrijvingen. Voor iedere meetlocatie wordt een score bijgehouden waar een van de vijf kwaliteitsniveaus uit komt.

Deze kwaliteitsniveaus lopen van A+ tot en met D:

 • A+: er staat geen onkruid;
 • A: er staat weinig onkruid;
 • B: er staat in beperkte mate onkruid;
 • C: er staat redelijk veel onkruid;
 • D: er staat veel onkruid.

Kwaliteitsniveaus voor plantvakken en groenstroken

In Helmond kennen we 3 kwaliteitsniveaus voor plantvakken: A, B en C. Hieronder ziet u 3 voorbeelden voor onkruid in plantvakken.

Foto A kwaliteit: er is weinig onkruid

 • Omschrijving: bedekking;
 • Norm: 20% per 100m2;
 • Omschrijving:aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm;
 • Norm: 10 stuks per 100m2;
 • Omschrijving: bedekking door resten;
 • Norm: 20% per 100m2.

Foto B kwaliteit: er is in beperkte mate onkruid

 • Omschrijving: bedekking;
 • Norm: 30% per 100m2;
 • Omschrijving: aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm;
 • Norm: 20 stuks per 100m2;
 • Omschrijving: bedekking door resten;
 • Norm: 30% per 100m2.

Foto C kwaliteit: er is redelijk veel onkruid

 • Omschrijving: bedekking;
 • Norm: 40% per 100m2;
 • Omschrijving: aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm;
 • Norm: 30 stuks per 100m2;
 • Omschrijving: bedekking door resten;
 • Norm: 40% per 100m2.

Kwaliteitsniveaus voor wegen en voetpaden (verhardingen)

De gemeenteraad heeft per gebied de gewenste beeldkwaliteiten bepaald. Deze zijn:

 • A niveau: Citycentrum gebied (o.a. Veestraat, Markt, Ameidestraat), Speelhuisplein, Burgemeester Geukerspark, Kasteelgebied, ’t Cour;
 • B niveau: Alle andere gebieden.

Foto A kwaliteit

Foto B kwaliteit

Hoe vaak worden er metingen gedaan?

We meten in alle wijken van Helmond, op verschillende tijden en dagen. Dit gebeurt tijdens het groeiseizoen en met een steekproef. De aannemers weten nooit waar en wanneer ze gecontroleerd worden. Maar de stad is groot en verdeeld in 12 wijken met in totaal 84 buurten.
We meten niet volgens een vast schema. Een computer bepaalt de locaties helemaal willekeurig. Daarom komen we niet overal even vaak.
Met de gegevens van de metingen hebben we een goed beeld van het onkruid in de stad. Deze informatie gebruiken wij om onderhoud uit te voeren.

Ja, dat klopt. De milieuvriendelijke manieren waarop we onkruid weghalen, werken minder goed en minder lang dan de chemische bestrijdingsmiddelen. Toch kiezen we hiervoor omdat we het belangrijker vinden dat de leefomgeving gezond is en blijft.

Gerelateerde links

Uw Reactie
Uw Reactie