Bomen

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft om een boom te kappen? Of wilt u meer weten over ons bomenbeleid? Op deze pagina leest u meer.

Helmond is een groene stad, mede dankzij de vele bomen: 52.000 gemeentelijke en ontelbare particuliere bomen. Bomen zijn onmisbaar in ons dagelijks bestaan. Ze maken de zuurstof die wij nodig hebben om te ademen. Ze zuiveren de lucht, geven schaduw en verkoeling en nog veel meer. En bomen bieden voedsel en woonruimte aan allerlei planten en dieren. Kortom; geen leven zonder bomen! We zijn daarom zuinig op bomen.

Een aantal bomen zijn zo waardevol, dat we ze beschermen en zo lang mogelijk willen behouden. Op deze bomenkaart kunt u zien welke bomen in Helmond dit zijn. Het zijn zowel bomen van de gemeente als van andere eigenaren.

Of dat mag is afhankelijk van waar uw boom staat.

Staat uw boom op de Bomenkaart?

Dan is de boom beschermd en mag u niet kappen zonder ontheffing. Vindt u dat u toch een dringende reden heeft om een beschermde boom te kappen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan.

Staat uw boom binnen de bebouwde kom, maar niet op de Bomenkaart?

Binnen de bebouwde kom mag u zelf de afweging maken of u kapt of niet. U heeft dan geen vergunning nodig. Soms gelden nog wel aanvullende regels in het bestemmingsplan. Voor meer informatie hierover kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 0492 of een e-mail sturen naar ibor@helmond.nl.

Staat uw boom buiten de bebouwde kom?

Lees dan wat u moet doen volgens de Wet Natuurbescherming op de website van de Provincie Noord Brabant. Klik hier voor meer informatie en het kapmeldingsformulier op de website van de Provincie Noord-Brabant.

We besteden jaarlijks veel aandacht aan het beheer van bomen. Veiligheid staat hierbij voorop. Hoe we dit doen, staat beschreven in het Bomenbeheerplan 2017-2022. En in het Beheerplan Boomveiligheid in bos en natuur.

Soms kunnen bomen een gevaar voor de omgeving worden. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn, gebreken hebben of de verharding erg opdrukken. Deze bomen laten we kappen. En als het mogelijk is planten we een nieuwe boom terug.

Bomen die we gaan kappen publiceren we jaarlijks op de gemeentepagina. Klik hier voor de bomenkaplijst 2022 (pdf, 475 kB).

Op de deze overzichtskaart ziet u waar er bomen gekapt worden en waar we nieuwe bomen planten. De aanplant van nieuwe bomen gebeurt tussen november en februari.

Nieuwe bomen: hoe wordt de plek bepaald?

Helaas kunnen we niet op elke plek waar een boom gekapt is een nieuwe boom terug planten. Soms is er op die plek te weinig ruimte, of staan er te veel andere bomen omheen. Hierdoor heeft een nieuwe boom onvoldoende kans om aan te groeien. Uiteraard proberen we zo veel mogelijk bomen terug te planten. Bij voorkeur op de plek waar een boom is gekapt, en soms op een plek vlakbij waar meer ruimte is. Soms maken we ook een groter plantvak met struiken. 

Ondanks hun waarde kunnen bomen soms ook overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als ze plak afscheiden of wanneer wortels de verharding opdrukken. Dat is niet altijd te voorkomen of op te lossen. Hoe waardevoller de boom, hoe meer de voordelen opwegen tegen de nadelen. En hoe meer moeite we doen om de bomen te behouden.

Als u overlast ervaart van (gemeentelijke) bomen, kunt u hiervan een melding maken. Ga hier naar het meldformulier.

Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting & Beheer Openbare Ruimte (IBOR) via telefoonnummer 14 0492 of per e-mail via ibor@helmond.nl.

Kunt u de inhoud van één van deze documenten niet (goed) lezen? Via deze link kunt u een toegankelijke versie aanvragen.

Uw Reactie
Uw Reactie