Gemeenteraad

De gemeenteraad is de "baas" van de stad en vertegenwoordigt de Helmondse inwoners. De raad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast. Daarnaast controleert de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders. De taken van de raad staan in de gemeentewet.

Deze link biedt u een overzicht van alle post- en emaildadressen van de Helmondse raadsleden en burgercommissieleden:

U kunt ook een e-mailbericht naar de gemeenteraad sturen. De raadsgriffie zorgt er dan voor dat uw bericht bij de raadsleden terecht komt. Het e-mailadres is: gemeenteraad@helmond.nl

Vergadering

De gemeenteraad vergadert meestal een keer per maand op een dinsdag in de raadzaal Boscotondo. De agenda's voor de vergadering worden tijdig bekend gemaakt via de plaatselijke pers en deze website. 

De raadsvergaderingen zijn openbaar, dus iedereen is van harte welkom!

U kunt eventueel gebruik maken van het spreekrecht om de raadsleden toe te spreken. Dat moet dan wel over een onderwerp gaan dat op de agenda staat. U kunt maximaal 5 minuten spreken. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meldt u dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering bij de raadsgriffie.

De vergaderingen van de Helmondse gemeenteraad worden live uitgezonden via internet (beeld en geluid). Deze beelden kunnen achteraf ook teruggekeken worden via de website van de gemeente. We willen u er op wijzen dat u als bezoeker van de raadsvergadering in beeld kan komen. Als inspreker komt u zeker in beeld.

Raadsbesluiten

Wilt u weten wat de gemeenteraad heeft besloten? 

Raadsnotities

Raadsvoorstellen

Raadsnotulen tot en met 2016

Vanaf januari 2017 worden de raadsvergaderingen live uitgezonden op internet. Ze kunnen ook achteraf teruggekeken worden via deze website (zie ook de uitleg hierboven op deze pagina). Daarom worden er sinds januari 2017 geen woordelijke notulen meer gemaakt. De notulen van de raadsvergaderingen van 2007 tot en met 2016 kunt u vinden via de link hieronder:

Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de leden van de gemeenteraad en bevatten informatie van een bepaald onderwerp.

Vragen en antwoorden (VA)

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W om opheldering te krijgen over een bepaald onderwerp. Wanneer het college antwoord heeft gegeven, wordt dat antwoord samen met de vragen gepubliceerd. Het document krijgt dan de aanduiding VA (Vraag-Antwoord).

Overzicht moties en amendementen

Meedoen met de raad

U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken aan de raadsleden en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming.