Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Helmond bij het besturen van de stad. Gemeenteraadsleden stellen de grote lijnen voor het beleid vast. Het college van burgemeester en wethouders voert dit beleid uit. Vervolgens controleert de gemeenteraad of het college zijn bestuurstaken goed uitvoert.

Gemeenteraadsverkiezingen

Iedere 4 jaar kiezen de inwoners van Helmond 37 raadsleden. De Helmondse gemeenteraad bestaat sinds de verkiezingen in maart 2022 uit 12 politieke partijen.

De raadsleden zitten allemaal in een politieke fractie. De grootste fractie is die van GroenLinks, gevolgd door VVDHelder HelmondSP, CDA, D66, Lokaal sterk, 50PLUSPvdA, Forum voor DemocratieDENK en Mi Hellemonders.

Wilt u weten wie er in de gemeenteraad zit? Klik dan hier voor een overzicht van alle raadsleden.

Ambitieakkoord

Na de verkiezingen is er een Ambitieakkoord geschreven. In dit akkoord staan de plannen voor Helmond voor de periode van 2022-2026. Dit akkoord is opgesteld door de onderhandelaars van GroenLinks, SP, D66, Lokaal sterk, 50PLUS, PvdA en DENK. Zij vormen de meerderheid van de gemeenteraad. Deze partijen bepalen ook welke mensen het akkoord moeten gaan uitvoeren, de zogeheten wethouders.

Burgercommissieleden

Behalve raadsleden zijn er ook burgerleden. Deze leden worden door de raad benoemd, op voordracht van de fracties. Burgerleden ondersteunen de partijen in de gemeenteraad. Zij zijn bijvoorbeeld aanwezig bij commissievergaderingen en raadsbijeenkomsten. Burgerleden vergaderen niet mee in de gemeenteraad en kunnen niet meebeslissen.

Vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Hier vindt u de agenda van de raad en zijn alle stukken die worden besproken terug te vinden. U kunt ook zelf uw mening kwijt over agendapunten, door gebruik te maken van het zogeheten inspreekrecht.

De maandelijkse raadsvergadering is de belangrijkste vergadering van de raad. Hier stemmen raadsleden over voorstellen en worden dus knopen echt doorgehakt. Maar om deze vergadering goed voor te bereiden, zijn er maandelijks ook zogeheten commissievergaderingen. De agenda’s voor de verschillende vergaderingen wordt vastgesteld door de Agendacommissie.

Gast van de Raad

Wilt u meer weten over het werk van de gemeenteraad en kennismaken met raadsleden, meldt u dan aan als Gast van de Raad. Als ‘Gast van de Raad’ krijgt u een VIP-behandeling. U wordt persoonlijk ontvangen door twee raadsleden. Daarnaast maakt u kennis met de burgemeester.

Op de dag van de raadsvergadering wordt u met broodjes en soep om 18:30 uur ontvangen door twee raadsleden. Zij geven een toelichting op het werk van de gemeenteraad en het verloop van de raadsvergadering. Ook krijgt u uitleg over onderwerpen die op de agenda staan. Vervolgens kunt u vanaf de publieke tribune de vergadering volgen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Aanmelden? Stuur een mail naar raadsgriffie@helmond.nl of via 0492-587155

Uw Reactie
Uw Reactie