Spreekrecht

Hoe beter de raadsleden uw mening kennen, des te beter kunnen ze u vertegenwoordigen.

U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Spreekrecht

U kunt uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht bij commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Hiervoor gelden wel een paar spelregels:

 • bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u  inspreken over onderwerpen die op de agenda staan; 
 • als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe te lichten;
 • per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord voeren. Als u wilt inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering, instelling of organisatie u gaat spreken.

Aanvragen spreekrecht

U wilt inspreken bij de gemeenteraad:

 • meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer J. Jaspers, tel. (0492) 587036.

  De vergaderingen van de Helmondse gemeenteraad worden live uitgezonden via internet (beeld en geluid). Deze beelden kunnen achteraf teruggekeken worden via de website van de gemeente.

  We willen u er op wijzen dat u als inspreker ook in beeld wordt gebracht.

U wilt inspreken bij een raadscommissie:

 • meldt u zich dan uiterlijk vóór 14.00 uur op de dag van de commissievergadering aan bij de commissiegriffier:
  - commissie Inwoners, 
    de heer P. Leenders, tel. (0492) 587160.
  - commissie Omgeving, 
    de heer  B. van der Berg, tel. (0492) 587154.

Contact

U kunt (persoonlijk) contact opnemen met één of meer raadsleden, bijvoorbeeld per email.  Verder kunt u altijd een brief sturen aan de gemeenteraad en/of het college.

contactgegevens raadsleden