Spreekrecht

Hoe beter de raadsleden uw mening kennen, des te beter kunnen ze u vertegenwoordigen.

U heeft verschillende mogelijkheden om uw wensen en behoeften kenbaar te maken en hiermee invloed uit te oefenen op de besluitvorming.

Spreekrecht

U kunt uw mening geven door gebruik te maken van het spreekrecht bij commissievergaderingen en raadsvergaderingen. Hiervoor gelden wel een paar spelregels:

  • bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u  inspreken over onderwerpen die op de agenda staan; 
  • als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe te lichten;
  • per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord voeren. Als u wilt inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering, instelling of organisatie u gaat spreken.

Aanvragen spreekrecht

U wilt inspreken bij de gemeenteraad:

  • meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer G. de Graaf (griffier): e-mail: garrelt.degraaf@helmond.nl

U wilt inspreken bij een raadscommissie:

Contact

U kunt (persoonlijk) contact opnemen met één of meer raadsleden, bijvoorbeeld per email.  Verder kunt u altijd een brief sturen aan de gemeenteraad en/of het college.

contactgegevens raadsleden

Uw Reactie
Uw Reactie