Griffie

De gemeenteraad heeft sinds de invoering van de nieuwe gemeentewet in 2002, een eigen ondersteunende afdeling: de Raadsgriffie.

Taken

Een belangrijke taak van de griffie is het voorbereiden van vergaderingen van de raad en de verslaglegging van deze vergaderingen. Ook zorgt de griffie voor de stukkenstroom van en naar raadsleden. Verder bereidt de griffie hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor en verzorgt zij de voorlichting vanuit de raad. Tenslotte coördineert de griffie de door de raad gewenste ambtelijke ondersteuning.

Griffie los van gemeentelijke organisatie

De griffie valt rechtstreeks onder de gemeenteraad, die de griffiemedewerkers ook benoemt en ontslaat. De griffie staat los van de gemeentelijke organisatie, maar werkt daar wel mee samen. Ook wordt de griffie facilitair ondersteund door de gemeentelijke organisatie. De griffie staat onder leiding van de griffier: de heer G.J. (Garrelt) de Graaf. 

Contactgegevens

De raadsgriffie bestaat uit 7 medewerkers:

  • griffier de heer G.J. (Garrelt) de Graaf
  • adjunctgriffier/commissiegriffier/raadsadviseur de heer B.F. (Bauke) van der Berg
  • commissiegriffier/raadsadviseur de heer mr. P.P.H.A. (Paul) Leenders
  • commissiegriffier/raadsadviseur mevrouw Y.L. (Yanne) Weijers
  • communicatieadviseur de heer J. (Jan) Smit 
  • griffiemedewerker mevrouw M. (Meta) Swinkels
  • administratief medewerker mevrouw R. (Rian) Ceelen

Het secretariaat is te bereiken onder telefoonnummer 0492-587155, emailadres van de raadsgriffie is raadsgriffie@helmond.nl

Uw Reactie
Uw Reactie