Geboorte, Adoptie en Overlijden

Aangifte levenloos geboren kind

Als uw kind levenloos geboren is, doet u aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kind geboren is. U krijgt van de gemeente een akte van geboorte (levenloos).

Aangifte van overlijden

Is iemand in uw omgeving overleden? Dit moet aangegeven worden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Vaak regelt een begrafenisondernemer deze aangifte voor de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Achternaam voor uw kind kiezen

U kunt kiezen of uw eerste kind de achternaam van de moeder, vader of duomoeder krijgt. Elk volgend kind uit dezelfde relatie krijgt dezelfde achternaam als het eerste kind.

Adoptie en erkenning

Als u een kind adopteert, ontstaat er een wettelijke familieband tussen u (en eventueel uw partner) en het kind. Als u een kind via de gemeente erkent, wordt u wettelijk ouder van dat kind. Er ontstaat dan juridisch ouderschap tussen de erkenner en het kind.

Geboorteaangifte doen

Heeft u een kindje gekregen? Gefeliciteerd! U moet uiterlijk binnen 3 werkdagen de geboorteaangifte doen bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen.

Overlijden, begraven en cremeren

Aangifte van overlijden doet u altijd in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartorganisatie dit, maar u mag het ook zelf doen.

Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie Personen (BRP) op te nemen. Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ouders kunnen ook eerder levenloos geboren kinderen laten registreren in de BRP.

Uw Reactie
Uw Reactie