Overlijden, begraven en cremeren

Aangifte van overlijden doet u altijd in de gemeente van overlijden. Meestal regelt de uitvaartorganisatie dit, maar u mag het ook zelf doen.

Aangifte van overlijden

Als iemand is overleden, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit geldt ook voor een doodgeboren kindje. Meestal doet de begrafenisondernemer dit namens de nabestaanden. Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op. 

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost €16,60 (tarief 2024). Voor uitstel tot begraven of crematie betaalt u €27,40 (tarief 2024).

Lees hier meer over het doen van aangifte bij overlijden 

Asverstrooiing

Heeft u de wens om de as van uw dierbare te verstrooien buiten een daarvoor bestemd terrein (zoals een begraafplaats of crematorium)? In de gemeente Helmond is dat toegestaan als u voldoet aan een aantal voorwaarden. Wenst u de as van uw dierbare te verstrooien op gemeentegrond? Dan vraagt u de gemeente om toestemming.

Lees hier meer over de voorwaarden en toestemming voor asverstrooiing

Bijzondere bijstand voor kosten

Als iemand uit uw familie overlijdt, dan moet hij of zij worden begraven of gecremeerd. Deze uitvaartkosten komen voor rekening van de erfgenamen, tenzij de overledene zelf voor deze kosten heeft gespaard of zich heeft verzekerd. Is er te weinig inkomen of spaargeld om (uw deel van) de kosten van de begrafenis of crematie te betalen? Dan kunt u de gemeente vragen om een vergoeding in de vorm van bijzondere bijstand.

Lees hier meer informatie over bijzondere bijstand 

Herbegraven of alsnog cremeren

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen. U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

Lees hier meer informatie over herbegraven of alsnog cremeren

Vervoer stoffelijk overschot naar en uit Nederland

U mag een overledene vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren of vanuit Nederland naar het buitenland. U heeft daarvoor een overlijdensakte nodig. Daarnaast heeft u ook een laissez-passer of een verlof tot begraving of verbranding nodig. Een laissez-passer is een vervoersbewijs voor een overledene naar een ander land.

Lees hier meer informatie over een laissez-passer 

Uw Reactie
Uw Reactie