Aangifte van overlijden

Is iemand in uw omgeving overleden? Dit moet aangegeven worden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Vaak regelt een begrafenisondernemer deze aangifte voor de nabestaanden. De gemeente zorgt ervoor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

Digitaal aangifte doen via eHerkenning

Via de onderstaande knop regelt u de aangifte van overlijden.

online regelen via eHerkenning

Dan moet u eerst een aanvraag doen bij een provider om de dienst eHerkenning aan te vragen. Dat moet uw bedrijf zelf regelen.

Om uw uitvaartonderneming op te kunnen nemen in de stamtabel van onze applicatie, hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Het burgerservicenummer (BSN) en de voornamen en achternaam van de persoon die aangifte doet namens de uitvaartondernemer.
 • De naam van uw uitvaartonderneming.
 • Het e-mailadres waarop de aangever te bereiken is.
 • Het 06-nummer waarop de aangever te bereiken is.
 • Het KVK-nummer van uw uitvaartonderneming.

Nadat wij de gegevens opgenomen hebben, kunt u digitaal aangifte doen.

U heeft de volgende zaken nodig om de online aangifte te doen:

 • Een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer.
 • Bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie.
 • Als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter.
 • Als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester.
 • Eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen.

Uw bedrijfsgegevens zijn bekend bij ons

Met eHerkenning kunt u digitaal aangifte doen. Voorwaarde is dan wel dat de gegevens van uw uitvaartonderneming zijn opgenomen in de stamtabel van onze applicatie.

Is dat nog niet het geval? Dan krijgt u een foutmelding. Neem dan contact met ons op, zodat we de gegevens van uw onderneming kunnen opnemen in de stamtabel.

Wij maken gebruik van Zorgmail/Veilig e-mailen.

Om deze e-mail te kunnen openen, sturen wij u een code toe per sms. Deze sms kan alleen naar een mobiele telefoon worden gestuurd. Niet naar een vast telefoonnummer. Wij vragen u dan ook vriendelijk om bij de online aangifte een 06-nummer in te vullen.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost €16,60 (tarief 2024). Voor uitstel tot begraven of crematie betaalt u €27,30 (tarief 2024).

Als de aangifte is gedaan, is er toestemming voor een begrafenis of crematie

Dit wordt vaak geregeld door de nabestaanden. Gebeurt dit niet, bijvoorbeeld omdat er geen nabestaanden zijn, dan zorgen wij dat de overledene gecremeerd of begraven wordt.

Let op! U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? 

Medewerkers van de ambassade of het consulaat kunnen u helpen. U kunt ook bellen naar +31 247 247 247 (lokaal tarief) of twitteren met het 24/7 BZ Contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Heeft de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap gesteld?

Dan is een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig. Hieruit moet blijken dat de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap heeft gesteld.

Extra informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie